Wij helpen je graag verder! +31 492386063

De relatiemiddag van 10 september en de gelukkige leider

20 september 2020, gepubliceerd door Dirk Boersma

Gedachtenwisseling
Donderdagmiddag 10 september hielden wij een relatiemiddag. Het is een middag waarin we met onze relaties, klanten, potentiële klanten  belangstellenden bij elkaar komen om met elkaar van gedachten te wisselen over een leiderschapsthema. Dat doen we, na een gezamenlijke introductie, in kleine groepen. In elke groep wordt er vervolgens vanuit een andere invalshoek naar het thema gekeken.

Thema
Deze keer was het thema ‘De gelukkige leider’. De locatie was het mooie ‘Huis van de stad Culemborg’. Net als de vorige keer was de verzorging er weer uitstekend.
We hadden voor dit thema gekozen omdat ‘werkgeluk’een populair onderwerp is. Er zijn tal van programma’s en boeken beschikbaar die je kunnen helpen om je medewerkers gelukkig te maken. Sommige organisaties beschikken zelfs over een ‘chief happiness officer’.

En de leider dan?
Maar hoe zit het dan met de leider zelf, mag of moet die ook gelukkig zijn? En, hoe bereik je dat?
Over dat thema wilden we een middag met elkaar in gesprek. Net als de vorige keren bleek het bijzonder inspirerend te zijn daaraan deel te mogen nemen.

De kunst van het ongelukkig zijn
Collega Alwin had zich voorbereid op de middag met het boek ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ van de Belgische psychiater Dirk de Wachter. De Wachter betoogt dat de westerse mens geobsedeerd is door geluk en de gedachte dat geluk maakbaar is (of zou moeten zijn). ‘Maar we zijn mensen’, zegt  hij, ‘we zijn broos en kwetsbaar’. De focus  op geluk en succes maakt ons juist ongelukkig. De focus op succes maakt ons ook eenzaam. We vergeten hoe belangrijk het is om met andere mensen verbonden te zijn ( het sprookje van vrouw Holle is hiervan een mooie metafoor). Juist  het delen van ongeluk doet vriendschappen dieper worden en schept ruimte voor verbinding. Verbinding waardoor je je gelukkig kunt voelen ondanks alle narigheid waar je mee te maken hebt.

Geluksfabriek
William verzorgde een workshop over het boek ‘De geluksfabriek’ van Maurits Bruel. Bruel laat in zijn boek zien hoe je in een organisatie kunt zorgen voor structuren  en omstandigheden, die beter bij mensen aansluiten en daardoor de kans bieden dat dezen zich gelukkiger voelen op de plaats waar ze werken. En tegelijkertijd de organisatie succesvoller maken. Bruel schrijft dat het niet gaat om het mensen van alles aanbieden maar om mensen te helpen het beste uit zichzelf te halen en ze te laten nadenken over wat ze echt willen. Bruel benadrukt het belang van boeien en binden. Het psychologisch contract ( de psychologische relatie tussen medewerkers en organisatie)  vormt daartoe de basis. Bruel laat in een mooi schema  zien hoe visie, idealen, organisatie en competenties met elkaar samenhangen en hoe je daar in je organisatie op kunt sturen.

2 onderzoeken
In mijn workshop ging ik in op de onderzoeken  van Mihaly Csikszentmihalyi en Teresa Amabile. Csikszentmihalyi zat in de tweede wereldoorlog in een Italiaanse gevangenis en begon daar te denken over geluk en ongeluk. Hij interviewde 8000 mensen  0ver de hele wereld enkele dagen per week over hun ervaringen die dag. Op basis van de data uit die interviews ontdekte hij dat mensen zich het gelukkigst voelen als ze werken. Daarbij is het wel belangrijk om te weten wat je wilt en moet bereiken en dat je beschikt over de competenties die je nodig hebt om dat te bereiken. Daarbij is het essentieel om snel te kunnen vaststellen of je bereikt hebt wat je wilde bereiken. Er is snel feedback nodig.
Recent onderzoek van Harvard hoogleraar Teresa Amabile, eveneens heel uitgebreid, toont aan dat er een verband is tussen je goed voelen en productief zijn. Amabile ontdekte  dat je goed voelen nauw samenhangt met het ontvangen van waardering en respect van anderen. Andersom zijn prestaties een stuk minder als mensen zich slecht voelen.
Als je de onderzoeksresultaten van Csikszentmihhalyi  en die van Amabile combineert ontstaat er een aardig beeld van wat een leider gelukkig kan maken.

Voorwaarden scheppen
Als leidinggevende kun je de voorwaarden scheppen om mensen te helpen in FLOW te komen. Dat kun je doen  door ervoor te zorgen dat de doelen die ze hebben aansluiten op hun capaciteiten. Door ze te steunen in het ontwikkelen van de gewenste capaciteiten en competenties. Regelmatig een bemoedigend woord, een luisterend oor, feedback en aandacht zijn dan het werk van de leiding gevende. Die leidinggevende kan, door zichzelf ten aanzien van iedere medewerker doelen te stellen en daar feedback op te zoeken, in samenspraak met die medewerker in de omstandigheid brengen waar hij of zij als leidinggevende  gelukkig van wordt. Daar komt bij dat de prestaties van de medewerkers zullen zorgen voor een beter bedrijfsresultaat.

Duidelijker zijn
In de workshop waarin ik deelnam bleek vervolgens hoe lastig het vaak nog is om de doelen van individuele medewerkers  en teams te koppelen  aan de doelen of de visie van het bedrijf. Alleen het begrip visie roept al vragen op net als het begrip missie. Wat dat betreft is het woord toekomstbeeld, zoals wij dat in ons TROA model gebruiken een stuk gemakkelijker en eenduidiger. Een praktische uitdaging blijft wel hoe je van het organisatorische toekomstbeeld bij individuele toekomstbeelden komt. Daar is dialoog voor nodig. Juist in en dialoog worden toekomstbeelden helder.
ook begrippen als competentie  en feedback blijken tot misverstanden te leiden. Mensen hebben daar verschillende beelden bij. Ik werd mij ervan bewust daar helderder in te moeten zijn.

Quinn
Als het gaat om de competenties van een leidinggevende  is het nuttig te onderzoeken wat Quinn daarover schrijft. Volgens Quinn is het noodzakelijk je gedrag elke keer weer aan te passen aan de uitdagingen van een situatie. In het model van Quinn gaat het om concurrerende  waarden. In het model zijn die uitgezet op de dimensies Intern vs Extern en Flexibel vs Beheersend. Op basis hiervan werkt Quinn acht verschillende leiderschapsstijlen uit. Het is essentieel om je als leider van de ene stijl in de andere te kunnen begeven. De inzichten van Quinn bieden ruimte om je in je leidinggeven  te richten op de mensen waarmee je werkt binnen de eisen die de omgeving stelt. Zo  kan je met medewerkers in gesprek over de uitdagingen waarvoor je staat met je organisatie. Zo kan je de kleine stapjes vaststellen , die mensen in Flow kunnen brengen.

Welke stappen?
Eén opmerking van een deelnemer schoot nog door mijn hoofd. Dat is de vraag hoe het komt dat we dit nog steeds niet doen terwijl we het al zo lang weten.
Eigenlijk ben ik daar niet zo vreselijk benieuwd naar. Maar ik ben wel benieuwd naar het antwoord op de vraag wat we kunnen doen om mensen wel deze stappen te laten zetten in de organisaties om ons heen.  Voor suggesties en ideeën houd ik me aanbevolen.
Tenslotte wil ik nog alle aanwezigen danken voor hun actieve bijdragen, fijn dat jullie er waren en de mensen van het Huis van de stad Culemborg voor de uitstekende verzorging. Graag tot de volgende keer!

Verder praten bel  0622995926 of mail dirkboersma@excellentleiderschp.nl of een van mijn collega’s Alwin of William

 

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063