Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Opleiding & Training

We bieden een open aanbod aan meerdaagse opleidingen en vaardigheidstrainingen.

Opleidingen

We bieden een open aanbod aan meerdaagse opleidingen voor leidinggevenden. De opleidingen sluiten aan bij de fase waarin jouw loopbaan zich bevindt.

‘Coachend Leiderschap’  is voor jou geschikt als je recent leidinggevende bent geworden, of enkele jaren ervaring hebt, en de wens hebt om je verder te bekwamen in leidinggeven of jouw eigen leiderschapsstijl wilt ontwikkelen.

‘Regievoeren zonder hiërarchie’  is het leidinggeven aan processen zonder een hiërarchische relatie te hebben met de mensen die in de verschillende onderdelen van zo’n proces werkzaam zijn (projectleiders, projectmanagers, adviseurs). Het komt dan aan op leidinggeven zonder macht. Maar hoe doe je dat?

‘Excellent Leiderschap’  is voor jou geschikt als je een ervaren leidinggevende bent in een eindverantwoordelijke positie, het beste uit jezelf en anderen naar boven wilt halen of je persoonlijk leiderschap verder wilt versterken.

Vaardigheidstrainingen

We bieden een open aanbod aan vaardigheidstrainingen aan, voor zowel leidinggevenden als niet-leidinggevenden.

In de training ‘De kracht van het vragenstellen’  leer je luisteren, waarnemen en krachtige open vragen te stellen.

In de training ‘Afspreken en aanspreken’  leer je heldere afspraken met anderen te maken en op een effectieve manier anderen aan te spreken.

In de training ‘Managen van tijd en energie’  leer jij hoe jij effectiever en efficiënter met je tijd en energie om te gaan, en maak je keuzes in de zaken die je niet meer doet.

Wat ons aanbod kenmerkt

Het aanbod kenmerkt zich door het verbinden van theorie aan jouw dagelijkse praktijk. Onze opleidingen en trainingen zijn er maximaal gericht op ontwikkeling van jou en de andere deelnemers.

Leren is een proces dat zich ontwikkelt volgens de cyclus die David Kolb (leerpsycholoog gericht op ervaringsgericht leren) benoemt en waarin doen, reflecteren, conceptualiseren en experimenteren elkaar opvolgen. Mensen hebben pas echt geleerd als ze de hele cyclus hebben doorlopen, zodat theorie en praktijk aan elkaar verbonden zijn. Onze opleidingen en trainingen zijn er niet op gericht om je alleen maar cognitieve kennis aan te bieden. We stellen je in staat om jouw leercyclus meermaals te doorlopen.

Dit doen we door jou in een veilige leeromgeving:

  • je eigen leerdoelen te laten formuleren;
  • te laten werken in een vaste en overzichtelijke groep;
  • veel te laten oefenen;
  • ervaringen aan te bieden en te zorgen voor situaties waarbij ervaringen worden opgedaan;
  • je daarop te laten reflecteren;
  • vast te laten stellen wat er geleerd is en wat je daarmee gaat doen na een opleidingsdag;
  • je terug te laten kijken op die acties in de daarop volgende opleidingsdag.

 

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063