Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Het nut van moeite

01 oktober 2020, gepubliceerd door dirk boersma

Onverwacht
In 2014 werd ik benaderd door Ford Detroit. Er werd mij gevraagd of ik als coach wilde participeren in de consumer experience movement, die Ford ook buiten de VS op gang wilde brengen. Het telefoontje uit de VS verraste me. Ik voelde me gevleid en het leek me ook een uitdaging om aan zoiets nieuws te kunnen meedoen. Dus ik zei ‘ja’.

Selectie
Ik moest echter nog wel ‘goedgekeurd’ worden door AMCI.  AMCI de consultancy organisatie, die Ford ondersteunde in het implementeren van deze ‘movement’. Dat goedkeuren gebeurde in een ‘Skypegesprek’ online dus.  Ik mocht in een simulatie met een trainingsacteur, die een ‘lastige’dealer speelde proberen deze warm te maken voor deze movement van Ford. De dealer zat vol vooroordelen  en hij mepte al mijn goedbedoelde vragen en suggesties trefzeker van de tafel. Het gesprek duurde en ik boekte geen vooruitgang.

Spanning
Ik voelde de spanning bij mij toenemen. Als ik iets wilde  moest ik de confrontatie aangaan. Ik dacht goed na over wat ‘we’ moesten bereiken en over wat daar voor nodig was en welk gedrag van de dealer voorkwam dat we daar terecht kwamen. Dat deelde ik voorzichtig met de dealer en deze draaide helemaal bij. De projectleider van AMCI  brak op dat moment de simulatie af. We reflecteerden samen op het gesprek .

Geslaagd
De projectleider  vertelde me dat ik mee kon gaan doen in de movement maar ze vertelde me ook dat ze gespannen had toegekeken of  en hoe ik deze interventie zou gaan doen. De acteur een coach die voor dealer speelde bevestigde dat hij er ook zo in gezeten had. Ik had er lang mee gewacht zeiden ze en het mezelf er misschien extra moeilijk mee gemaakt. Ze waren blij dat ik de move gemaakt had en daarmee had laten zien dat ik over de kwaliteiten beschikte om als CEM coach mee te doen in de movement.

Uit de weg gaan
Aan die  confrontatie was ik het liefst ontkomen. Maar  ze kwam onvermijdelijk in mijn richting en ik was me er bewust van dat meedoen als CEM coach betekende die confrontatie aangaan. Dat moment voor die confrontatie was echt wel een moeilijk en ongemakkelijk moment. Een moment wat ik daarom liever uit de weg was gegaan.

Veel voorkomend
In de jaren dat ik in het CEM programma participeerde heb ik nog veel van die momenten meegemaakt en vooral veel momenten waarin ik een confrontatie met mezelf en met managers aan moest gaan, juist omdat die managers de confrontatie uit de weg gingen. Omdat ze met een grote boog om hun moeite heenliepen, haar voor zich uitschoven, hoopten dat het vanzelf wel over zou gaan en ga zo maar door. Dat herkende ik trouwens ook heel erg bij mijzelf.

Overtuigingen
Wat die managers wel deden en wat ik geleerd had niet meer te doen, was met mij en hun collega managers praten over lastige medewerkers . Daar werden gemakkelijk etiketten op geplakt. Ze waren lui, kwamen uit het verkeerde dorp, misten de juiste instelling en nog veel meer. Allemaal redenen om de moeite niet aan te gaan en daarmee veranderde er niets.  Er waren altijd overtuigingen, die een gesprek moeilijk zouden maken. Over die overtuigingen werd graag gesproken met collega’s. Vaak vooral om daarmee een legitieme reden te hebben om geen gesprek aan te gaan. ( het is in dit verband de moeite waard nog eens te lezen waarom Deloite afscheid nam van haar beoordelingssysteem).

Ongemak
De eerste werkconferentie waarin we werden ‘ondergedompeld’ in de Consumer experience movement vond plaats in Londen. Toen ik de eerste avond mijn bed opzocht vond ik op mijn bed het een boek van Master coach Marcia Reynolds ‘The discomfort zone’. In dat boek zet Reynolds uiteen  hoe je van ongemak en een moeilijke situatie in cruciale gesprekken met fundamentele doorbraken terecht kan komen. Juist zulke gesprekken brengen je vooruit en juist in zulke gesprekken wordt geleerd. In situaties waarin mensen zich onzeker en ongemakkelijk voelen ligt de kiem voor groei en ontwikkeling. Ga die situaties niet uit de weg, loop er niet om heen, graaf je niet in, maar stap er in.

Veilige plaats
Om erin te kunnen stappen is het belangrijk dat de ander je niet als een bedreiging ervaart, zich niet aangevallen voelt. Begin met het creëren van een veilige plaats. Daarvoor is het belangrijk dat je je bewust bent van je eigen gedachten en overtuigingen en emoties. Een voorwaarde is dat je open staat voor de ander en dat je kunt luisteren naar diens overtuigingen, gedachten en emoties. Zo kun je vanuit een gezamenlijke basis een dialoog laten ontstaan. Een dialoog, die niet door jou een kant wordt opgestuurd maar een dialoog waarin je je laat meenemen in wat er op zo’n moment ontstaat.

De basis
Daarbij is het belangrijk om samen vast te stellen wat voor de ander de meest gewenste uitkomst van de dialoog zou zijn. In de dialoog reflecteer je met de ander op ervaringen, overtuigingen en gevoelens zoals die geuit worden. Je onderzoekt en verkent mogelijke blinde vlekken en weerstand. Je erkent zaken waarvan de ander maar ook jijzelf zich zich bewust geworden is en je  maakt afspraken over volgende stappen.  Het is essentieel om dat proces zich zoveel mogelijk automatisch te laten voltrekken om daar geduldig in te zijn en geen dwang toe te passen.

Ongemak2
24 september hield het SIOO een alumnidag. Het thema van deze dag was ongemak.  Ter voorbereiding op die dag schreven een aantal bij SIOO betrokken mensen een kettingbrief net Ongemak als onderwerp. Het is aardig om in die brief te lezen wat ongemak betekent en wat het omgaan met ongemak je kan brengen.
Tijdens onze recent gehouden relatiemiddag  hoorde ik een aantal malen mensen verzuchten dat het gesprek met een medewerker, een collega of een baas zo moeilijk was. Het is nuttig om je er bewust van te zijn dat je dan op de drempel staat van een belangrijk leermoment.
Wanneer ga jij die drempel over?

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063