Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Soepel lopende uitvoering

03 november 2015, gepubliceerd door Dirk Boersma

Nog steeds denken veel managers dat je mensen met geld tot prestaties kunt brengen. En andere groep denkt dat pressie en angst nodig zijn om mensen te laten presteren. Uit onderzoek van Teresa Amabile cs blijkt echter dat het om andere zaken gaat. Wat denk jij?

Motiveren
Het motiveren van medewerkers is al lange tijd een belangrijk thema in de organisatiepsychologie. Mensen als Maslow, Herzberg, McGregor en nog heel veel anderen hebben zich bezig gehouden met de vraag hoe je mensen ertoe krijgt om op hun werk hun beste beentje voor te zetten. De gedachte dat mensen voor meer geld harder gaan lopen is daarbij nog steeds erg hardnekkig. Ze doen het alleen maar voor het geld, kun je horen. En er zijn ingewikkelde structuren en systemen ontwikkeld om vast te stellen welke beloning er bij welk soort werk hoort en onder welke voorwaarden je op welke beloning aanspraak kunt maken. Bij de politie zijn daar op dit moment flinke meningsverschillen over en dat lijkt soms minder goed voor de motivatie van de agent op straat. In andere sectoren kun je dezelfde verschijnselen waarnemen. Werkgevers en werknemers staan recht tegenover elkaar. Er wordt geklaagd over de hoge werkdruk en de slechte beloning die daar tegenover staat.
Ja, hoe houd je mensen gemotiveerd en betrokken? Voor organisaties is dat een belangrijke vraag. Want als mensen gemotiveerd zijn dan gaat het werk zichtbaar beter, er is meer productiviteit, de kwaliteit is beter en problemen worden voorkomen of opgelost.

Teresa Amabile
In enkele van mijn vorige blogs heb ik gewezen op het werk vanTeresa Amabile. Amabile komt in haar onderzoek tot de conclusie dat mensen productiever en creatiever zijn als hun “Inner worklife” positief is. Zo op het eerste gezicht is dat niet zo’n rare gedachte, hoewel men over het algemeen van mening is dat pressie en angst de drijvende factoren zijn achter vooruitgang. Uit het onderzoek van Amabile blijkt het tegenovergestelde. Het is belangrijk dat mensen zich gelukkig voelen en betrokken bij het werk dat ze doen, als ze een positief beeld hebben van hun organisatie en de organisatie waarvoor ze werken. Als dat het geval is blijken ze ook nog eens beter met anderen samen te werken.

4 factoren
Hoe krijg je dat nu voor elkaar? Amabile noemt vier factoren waar je als leidinggevende aandacht aan moet besteden:

  1. Dat zijn katalysatoren: factoren die direct praktisch van invloed zijn op het werk zoals aanwezigheid van materialen en hulpmiddelen, maar ook hulp van collega’s, een handige routing en ga zo maar door.
  2. Positieve aandacht, mensen met respect behandelen (van volwassene-positie tot volwassene-positie, TA), mensen aanmoedigen.
  3. Zaken die in de weg zitten of dreigen te komen opruimen. Bijvoorbeeld een logistiek probleem oplossen voor het last kan veroorzaken of zorgen voor een kop koffie zodat mensen door kunnen gaan met hun werk.
  4. Maar ook negativisme voorkomen door te letten op signalen ervan en de bronnen ervan aanspreken.

Op die manier zorg je voor positieve emoties bij de mensen die aan het werk zijn, mensen raken erdoor gemotiveerd en ze gaan positiever tegen hun wereld aankijken.
Als leidinggevende is het nuttig om de volgende dingen te doen met je medewerkers:

  • Zorg voor heldere doelen en betrek je medewerkers bij het vaststellen ervan.
  • Zorg ervoor dat je medewerkers voldoende handelingsruimte hebben.
  • Zorg dat er genoeg tijd en genoeg hulpmiddelen beschikbaar zijn.

Je kunt hieruit wel opmaken dat je regelmatig in dialoog bent met je medewerkers en dat je goed moet zijn in het vragen stellen en in het maken van afspraken

Respect en erkenning
Centraal bij dit alles staan steeds respect en erkenning van de medewerker in zijn of haar volwassene-positie.
Zelfs als er grote druk van buiten is moet je nooit vergeten om aandacht aan je medewerkers te besteden. Niet volgende week of morgen, maar nu!
Als leidinggevende zorg je voor een positief klimaat. Je zoekt niet naar schuldigen om te straffen als er iets fout ging. Nee, je gaat samen onderzoeken wat er gebeurd is en samen zoek je naar een oplossing.
Doordat je belangstelling en betrokkenheid toont bij het werk dat de mensen doen wordt je vanzelf ook goed geïnformeerd. Je kunt ook afspraken maken over “voorkoppelen” zoals Willem Verhoeven dat noemt in zijn boek Afspreken en aanspreken.
Je richt je in je support steeds op de actualiteit. En je fungeert als hulpbron, je sprint eens en steekt even een handje toe als dat nodig is. Je neemt echter niet over, dan kom je in het zogenaamde micro-managen terecht . Medewerkers voelen zich dan als kind behandeld en verliezen hun motivatie (Je komt dan in de ouder-positie, waardoor de medewerker in de kind-positie terecht komt, TA).
Als je op deze manier te werk gaat zul je merken dat je medewerkers en collega’s gemotiveerd zijn en dat er beter wordt samengewerkt om de overeengekomen doelen te bereiken. Amabile ontwikkelde ook een checklist voor leidinggevenden. Die vind je bij het artikel in de Harvard Business Review. Voor een Nederlandse vertaling ervan kun je ons een mail sturen

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063