Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Bouwstenen voor excellent leiderschap

03 juli 2019, gepubliceerd door Dirk Boersma

Leiderschapsexpert
Eén van de mensen, die veel onderzoek doet naar leiderschap en die daar ook veel over schrijft en spreekt is professor Sydney Finkelstein. Recent verscheen van zijn hand het boek Superbosses, volgens Hans van der Loo het beste boek over leiderschap sinds tijden. Finkelstein is professor aan de Tuck School of Business in Dartmouth in de VS. Finkelstein spreekt uitvoerig met mensen, die succesvol zijn in hun ondernemen maar ook men mensen die er in mislukken. Hij zoekt in die gesprekken naar wat die mensen  helpt om succesvol te zijn. Over die factoren schrijft en spreekt hij.

Geen recept
Het is de moeite waard om je in  zijn ideeën  te verdiepen als je beter wilt worden in je leiderschap.  Finkelstein benadrukt zelf dat hij geen pasklare antwoorden geeft, geen protokol met stappen, die succes garanderen maar wel een aantal zaken, die belangrijk zijn als je goede resultaten wilt behalen. Hij schreef daar onder andere een artikel over wat verscheen in de Harvard Business Review van november 2015.

5 punten
Zijn eerste punt is dat je je moet richten op individuen, richt je niet tot teams, groepen of afdelingen maar tot individuele mensen. Heb aandacht voor ze, ken ze begrijp ze en wees beschikbaar voor ze. Dat is moeilijk als je onder druk staat, als er deadlines zijn en er targets gehaald moeten worden. Maar de beste manier om ervoor te zorgen dat mensen  met volle aandacht met hun werk bezig zijn is ervoor zorgen dat ze de aandacht krijgen, die ze nodig hebben. Finkeldstein schrijft erbij dat die aandacht op de persoon toegesneden moet zijn en daarvoor is het belangrijk iemand te kennen en te weten wat hem of haar bezig houdt. FInkelstein haalt voorbeelden aan van CEO’s die altijd beschikbaar waren als je ze nodig had. Die zeiden niet ‘mijn deur staat altijd open’maar hun deur stond echt altijd open. Ik herinner mij de directeur van de Excellente school in Helmond, die ook altijd tijd had voor mensen die haar nodig hadden of de directeur eigenaar van de beste supermarkt van Jakarta, die als het nodig was ook zelf even een bezem pakte of een vak ging vullen. Succesvolle mensen weten ook op welk punt hun medewerkers nog kunnen groeien en daar besteden ze aandacht aan in die contacten, ze beperken dat niet tot een ontwikkelings-of pop gesprek.  Ze zijn er altijd mee bezig. Ik vergeet nooit meer mijn vroegere baas, die onmiddellijk in de auto stapte en naar München reed, toe een collega daar een ongeluk had gehad met z’n vrachtauto. Hij lag al in bed maar schoot in z’n kleren en hij was onderweg.

Het tweede punt wat Finkelstein benoemd is dat succesvolle leiders altijd bezig zijn met de visie, met hun toekomstbeeld en  met ambitieuze doelen. Ze stimuleren het zelfvertrouwen van de mensen met wie ze werken en spreken heldere doelen met hen af. Ze hebben hoge verwachtingen ten aanzien van de mensen om hen heen en stralen het vertrouwen uit dat die ook gehaald zullen worden. Finkelstein schrijft dat ze ‘big on meaning’gaan. Dat is dus niet zo maar iets tussendoor of een regel in een bedrijfsprofiel maar het komt steeds weer aan de orde. Bij de excellenteschool ging het steeds over de vraag  ‘wat hebben de leerlingen hier aan’. En bij de autodealer, waarin hebben wij vandaag het verschil gemaakt voor onze klanten..

Het derde punt wat Finkelstein noemt is de aandacht voor feedback. Iets wat wij  in onze betrokkenheids survey performancemanagement nomen. En dan heeft Finkelstein het niet over jaargesprekken maar over feedback op dagelijkse basis. Minsten één keer per week zegt Finkelstein komen succesvolle leiding gevenden bij mensen terug op hun resultaten. Dat kan zijn met een schouderklop of een enkele opmerking het kan ook met een wat uitgebreider gesprek zijn en dan moet het niet allen gaan over zaken die niet goed gegaan zijn. Finkenstein zegt dat de feedback helder, eerlijk en constructief moet zijn. Helaas maken wij maar weinig mee dat dat ook de praktijk is en ook Finkelstein laat zien dat dat in bedrijven  nog maar beperkt gebeurt. Als je resultaten wilt bereiken is het van het allergrootste belang ervoor te zorgen dat je dat goed in de vingers krijgt. En als je aan de top van een organisatie staat is het noodzakelijk om het middenmanagement te coachen in het geven en omgaan met deze regelmatige feedback. En let er daarbij op dat ook feedback geven toegesneden moet zijn op degene aan wie je feedback geeft.

Het vierde punt is praat niet alleen maar luister goed. Mensen vinden het fijn als er naar ze geluisterd wordt. In de papierfabriek waar we een organisatieverandering begeleiden zet één van de teamleiders bij het afscheid met tranen in z’n ogen, dit is de eerste keer in 25 jaar dat er iemand naar mij luisterde. In dit verband is het ook erg belangrijk om vragen te stellen, dat geeft mensen de kans te vertellen wat ze denken en vinden. Laat mensen zelf nadenken over de uitdagingen van hun werk en doe niet of je alles beter weet. Het is in dit verband saillant dat ik net weer geconfronteerd werd met twee vacatures voor een bestuurder  waarin het hele woord luisteren niet voor kwam, wel statuur en overtuigingskracht. Finkelstein heeft het over een goede football coach (Walsh) , die voor tijdens en na de wedstrijd input wilde van z’n team. Met dat team won hij drie maal de Superbowl.

Het vijfde en laatste punt  wat Finkelstein noemt is dat je consistent moet zijn, verander niet voortdurend van aanpak. Hij noemt het voorbeeld van twee leidinggevenden, de ene een bescheiden man, altijd bereid een handje toe te steken, de andere een zelfbewuste zichtbare leider. Ze werden beiden op handen gedragen door hun medewerkers omdat ze consistent waren in hun aanpak en hun stijl en wat ze ook gemeen hadden was hun aandacht voor de mensen om hen heen.

Bouwstenen
De punten, die Finkelstein noemt sluiten mooi aan bij wat bij aan de orde stellen in onze aanpak van leiderschap. Het is geen recept met maar met deze punten als bouwstenen kun je goed leiderschap ontwikkelen.

Wil je hierover of over iets anders verder praten bel dan 0622995926 of mail dirkboersma@excellentleiderschap.nl

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063