Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Waar is jouw aandacht?

13 oktober 2022, gepubliceerd door Dirk Boersma

Selectietraining

Een flink aantal jaren geleden bracht ik mijn jongste dochter een paar keer naar Eindhoven voor een selectietraining van de KNVB. Waar ik totaal niet op gerekend had was dat ze behalve voetballen ook moesten leren om met elkaar te communiceren. Niet in de zin van met twee woorden spreken maar wel in de zin een medespeler voorbereiden op hoe deze bij het spel betrokken zou worden of duidelijk maken dat dat je zelf in het spel mee ging doen. Als je daarover niet communiceerde kwamen de ballen op de verkeerde plaats terecht en liep het spel in het honderd.

Geen verbinding

De, zeer goede, KNVB trainers zagen echter nog iets over het hoofd. Althans ze besteden er geen aandacht aan. Ze besteden geen aandacht aan het feit dat sommige speelsters zich onzeker voelden en zich daardoor niet durfden te laten zien of horen. Mijn dochter was er daar één van en ze was opgelucht dat ze na enkele keren niet maar naar de selectietrainingen hoefde. Deden ze dan onaardig tegen haar? Nee, dat was het niet, maar ze voelde zich heel klein en incapabel bij al die meisjes, die vaak groter waren en makkelijk met elkaar leken te praten. Ze voelde met niemand verbinding en had de moed niet om op zoek te gaan naar die verbinding. In haar eigen team in ons dorp voelde zich thuis, daar hadden scouts van de KNVB haar ook opgemerkt maar daar in Eindhoven voelde zich als een kat in een vreemd pakhuis. En dat kwam haar spel niet ten goede.

Te veel tijd

Ik moet daar wel eens aan denken als ik mensen hoor zeggen dat coachend leidinggeven te veel tijd kost. Het is tijd, die je nodig hebt om mensen de ruimte en de vrijheid te geven om hun talenten te laten zien en deze te ontwikkelen.

Psychologische veiligheid

Amy Edmonson noemt het belang van psychologische veiligheid als voorwaarde voor het effectief functioneren in een team. En die psychologische veiligheid is de verantwoordelijkheid van de leidinggevende. Het is belangrijk dat mensen zich begrepen, gezien en geaccepteerd voelen. Het zal duidelijk zijn dat zo’n status niet het gevolg is van één enkele interactie maar van een langer durend contact met iemand, een periode waarin vertrouwen kan groeien, een periode waarin mensen ontdekken dat er over en weer moeite wordt gedaan de ander echt te begrijpen.

Eyereading

Het is in dat verband veelzeggend dat Anita Wooley van MIT in haar onderzoek naar effectieve teams vaststelde dat het vermogen tot eyereading de meest kritische was. Eyereading wil zeggen dat je in staat bent aan het gezicht van de ander te zien dat deze aandacht nodig heeft. Teams waarin mensen participeren die over die vaardigheid beschikken zijn effectiever dan teams minder leden over dat vermogen beschikken. Aandacht geven kost misschien wel tijd maar de team resultaten zijn slechter als die noodzaak tot aandacht niet wordt opgemerkt en de gewenste aandacht daardoor achterwege blijft.

Frederik Anseel

In een artikel in het Belgische zakenblad ‘De tijd’ met als titel: ‘geef mensen het gevoel dat ze er toe doen’ Schrijft professor Frederik Anseel ‘Vandaag zitten meer dan 500.000 mensen al langer dan een jaar thuis wegens ziekte. Voor een derde van hen zijn psychische problemen de reden. Er is niet één oorzaak of één oplossing. Maar naar aanleiding van de World Mental Health Day wil ik het chronisch gebrek aan erkenning waaronder veel werknemers lijden voor het voetlicht plaatsen. De reden waarom veel mensen vervreemden van hun werk is dat ze zich anoniem en onzichtbaar voelen.

Uitdaging

Voor Leidinggevenden en managers is dat een grote uitdaging, zij zijn degenen die daar iets aan kunnen doen. Het is belangrijk daar niet pas mee te beginnen als er iets aan de hand is maar om dat te doen zodra je met anderen gaat werken. Zorg voor vertrouwen, voor verbinding en begrip.

Human capital echt belangrijk?

Als je Human Capital echt belangrijk vindt dan zorg je er als directielid voor dat de leidinggevenden in je organisatie dat serieus nemen. En jij neemt je managers serieus door daarop te sturen en ze erin te steunen. In nogal wat organisaties merk ik dat lagere leidinggevenden zich in dat opzicht ook aan hun lot overgelaten voelen. Het betekent dat je aandacht moet hebben voor wat mensen echt bezig houdt en moet zien hoe mensen zich  thuis voelen in je organisatie.

Beyond reason

Dat wordt ook bevestigt door wat Harvard hoogleraren Fisher en Shapiro daarover schrijven in hun boek Beyond Reason, ik schreef daarover in een blog van 4 december 2013. Besteedt aandacht aan emoties, je kunt ze niet bestrijden met rationele argumenten. Ik kan mij nog heel goed herinneren hoe boos ik werd op mijn broer toen hij mij probeerde te troosten met de mededeling dat er nog genoeg meisjes waren toen ik de bons gekregen had. Dat hielp niet, integendeel.

Logica en rationele argumenten nutteloos

Peter Block schrijft in zijn zeer nuttige  boek ‘Flawless consulting’dat je emoties niet met data , logica en rationele argumenten kunt bestrijden.

Luisteren en er actief naar vragen schrijft Block en niet onmiddellijk met oplossingen komen, daar gaat het om. Juist dat luisteren is belangrijk, mensen erover laten praten en doorvragen zodat mensen gestimuleerd worden woorden te zoeken voor weggestopte gevoelens.

Tegenwerpingen

Als ik daarover praat in een training wordt al gauw tegengeworpen, dat leidinggevenden geen maatschappelijk werkers zijn en dat dat veel teveel tijd kost. Dan denk ik ‘Wat houdt het dan in dat je menselijk kapitaal het belangrijkste is. Hoe zorg je er dan voor dat het in conditie blijft?

Een blik of een glimlach

Mensen functioneren goed als ze zich erkend, gezien en gewaardeerd weten en daar zorg je voor door aandacht aan ze te besteden. Als je dat regelmatig doet, kost het je niet eens veel tijd. Soms zijn een blik en een glimlach al voldoende. En je zult plezier krijgen in het betere worden van de resultaten en de samenwerking in de organisatie.

Mijn dochter voetbalt nog steeds en oogst dan bewonderende reacties van de jongens met wie ze voetbalt.

Een coachende stijl van leiding geven biedt veel ruimte om de juiste aandacht te hebben voor medewerkers en collega’s. In onze trainingen besteden we er uitgebreid aandacht aan

Dit onderwerp komt ook aan de orde in onze trainingen Coachend Leiderschap en Excellent Leiderschap. Van beide trainingen begint binnenkort weer een nieuwe editie. Misschien ken je iemand voor wie deze trainingen interessant kunnen zijn. Voor meer informatie en aanvangsdata kun je terecht op onze website https://www.excellentleiderschap.nl/opleiding-en-training/”

 

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063