Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Feest, Associatie 30 jaar

09 oktober 2022, gepubliceerd door Dirk Boersma

Feest
Vrijdag 7 oktober was er feest bij de Associatie voor Coaching in Aarle Rixtel. Het was feest omdat de Associatie voor Coaching haar dertig jarig bestaan vierde. Ter ere van die mijlpaal was er een coaching festival georganiseerd. Er waren een aantal interessante workshops om aan mee te doen. Er was een workshop over e-coaching, over executive coaching en TA een workshop over ethiek, een workshop ‘skill reflect’ over een praktische tool ontwikkeld door de Associatie voor  coaching en andere aan coachen gerelateerde onderwerpen.

Willem Verhoeven

Voor mij was het hoogtepunt van de dag de ontmoeting met mijn oude vriend en collega, Willem Verhoeven. Hij is de man, die in 1992 de Associatie oprichtte samen met zijn vrouw Anita van Vlerken.
Het was fijn om samen herinneringen op te halen verband houdend met het ontstaan van de Associatie en op de ontwikkelingen, die er waren vanaf begin 1990.

Professionalisering
Meer dan 10 jaar voor de oprichting van de Associatie leerde ik Verhoeven kennen. Dat was in Groningen, hij was samen met een collega door mij baas bij de Post ingehuurd  om mij en mijn team van trainers te ondersteunen in onze professionalisering. Verhoeven liet ons kennis maken met het werk van David Kolb, Martin Weisbord, Paul Watzlawick, Karl Weick en anderen. Hij stimuleerde ons om met behulp van die theoretische concepten te reflecteren  op ons werk bij de PTT maar ook op de organisatie van PTT om onder andere te ontdekken hoe het ritme van de primaire processen zich weerspiegelde in de cultuur en de manier waarop leiding werd gegeven.

Veelschrijver
Verhoeven schreef ook veel. Hij was de oprichter, de eindredacteur en de belangrijkste schrijver van de periodiek OVT berichten, een blad over trainen en opleiden en hij veranderde die periodiek in de periodiek management berichten. Dat blad werd niet alleen gelezen bij de PTT maar ook bij Phillips, Shell, Hoogovens en andere Nederlandse bedrijven. Verhoeven stimuleerde mij om met te schrijven en dat ben ik gaan doen. Hij corrigeerde mijn stukjes en daar leerde ik veel van.

Scheiding tussen beleid en uitvoering
We spraken ook veel over het ontbreken van een effectieve relatie tussen uitvoering en beleid bij PTT. In haar vorige week uitgekomen nieuwe boek over leiderschap benoemt Stoker dat als een belangrijk probleem in het Nederlands openbaar bestuur. En, in de eindscriptie die ik in 1985 schreef om mijn studie andragologie af te ronden staat diezelfde discrepantie centraal  en hoe je daar verandering in zou kunnen aanbrengen. Helaas houden leiders niet van evalueren volgens Stoker ze zijn meer geïnteresseerd in trends schrijft Stoker en Steven de Haes, de dekaan van de Antwerp management school, bevestigde dat ik in een workshop afgelopen dinsdag.

Managen zonder hiërarchie
Maar nu terug naar Willem Verhoeven. Net als ik nam hij eind jaren 80 van de vorige eeuw afscheid van de PTT. Ik ging werken in Indonesië maar Verhoeven ging studeren en schrijven . dat leidde in 1991 tot het baanbrekende boek ‘Managen zonder hiërarchie’. Een zeker voor die tijd uitzonderlijk boek. In het boek werd uiteengezet dat de baas spelen niet effectief is maar een dialoog wel. Vragen stellen afspraken maken brengen je verder.

Een Associatie
Om leidinggevenden mee te nemen in het gedachtegoed van Managen zonder hiërarchie richtte Verhoeven de Associatie voor coaching op. Samen met enkel anderen probeerden ze leidinggevenden vertrouwd te maken met dit gedachtengoed. IN 1993 bracht Verhoeven het boek ‘De manager als Coach’ uit . Dit boek is door Intermediar in 2000 uitgeroepen tot het beste Nederlandstalige managementboek van de 20 e eeuw.

Evenwaardigheid
Er was door Verhoeven bewust gekozen voor de term Associatie om elke schijn van hiërarchie te vermijden. Ee organisatie waarin evenwaardigheid centraal staat. Van participanten uit die eerste periode weet ik hoe bijzonder ze dat vonden.

TROA
In die begin periode was er ook contact met John Withmore, die zich in het verenigd Koninkrijk  bezig hiel met de ontwikkeling van executive coaching. Withmore had het GROW model ontwikkeld een model wat door Verhoeven voor Nederland werd veranderd in het TROA model. Een model waarvan we nog altijd veel plezier hebben. Met name het belang van en toekomstbeeld kan niet genoeg benadrukt worden. Steven de Haes van de Antwerp Management School en Janka Stoker wijzen erop hoe vaak het daaraan ontbreekt.

Leiderschap of coachen
Er kwamen steeds meer mensen op de Associatie af maar een groot deel van hen wilde zich niet richten op het ontwikkelen van leiderschap maar ze wilden zich ontwikkelen als coach. Dat was voor Verhoeven de reden de naam Centrum voor Excellent leiderschap aan de naam Associatie voor Coaching toe te voegen. Anita van Vlerken zorgde er steeds weer voor dat ideeën en dromen werden omgezet in  concrete business. Zij zorgde er voor dat het bedrijf praktisch draaide en dat er inkomsten waren.

Afzonderlijke brands
In 2010 werd besloten om het Centrum voor Excellent Leiderschap en de associatie voor Coaching als twee afzonderlijke brands voort te zetten. Beide organisaties konden zich zo op een eigen doelgroep richten. Anita Van Vlerken zorgde ervoor dat de Associatie voor Coaching als eerste Nederlandse organisatie een door de ICF geaccrediteerde training aan kon bieden.

Willem Verhoeven en Anita van Vlerken hebben  een belangrijk bijdrage geleverd aan het professionaliseren van het coach vak in Nederland
Vanuit het Centrum voor Excellent leiderschap onze welgemeende gelukwensen met het bereiken van deze mijlpaal en we wensen Dirk Verhoeven en collega’s veel plezier met de toekomstige ontwikkeling

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063