Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Een visie op de plank?

08 maart 2019, gepubliceerd door Dirk Boersma

Niet in de la
Aan het einde van de bijeenkomst waarin we met elkaar over de visie van de school gesproken hadden, nam ik het op me om één en ander nog eens goed op papier te zetten. We spraken af wanneer ik het resultaat daarvan met de groep zou delen en daarmee kwam de bijeenkomst aan haar einde. Eén van de deelnemers had echter nog wat te zeggen. We keken hem aan om te horen wat dat was. De visie mag niet in een la verdwijnen zei hij met nadruk en hij vertelde dat hij dat maar al te vaak had meegemaakt.

Op de plank
Onwillekeurig dacht ik aan de beleidsplannen, die ik rond 1980 schreef voor het toenmalige postdistrict Groningen. Het was elke keer weer een hele klus om die plannen te schrijven en met een mooi kaftje erom leek het heel wat. Ze gingen als ze goedgekeurd waren naar het hoofd van elke afdeling en belanden daar vervolgens op een plank in de kast of in een lade en na enkele weken was iedereen ze totaal vergeten. Bij het opruimen doken ze zo af en toe weer even op, om vervolgens in een nieuwe stapel te verdwijnen.

Visie
Het is helaas geen uitzondering dat een zorgvuldig op schrift gestelde visie dit lot beschoren is. En onze eigen premier vindt het zelfs maar onzin om er één te hebben. Toch pleiten allerlei onderzoekers en experts op het gebied van leiderschap en organisatie voor het belang van een visie. Een visie geeft richting. Een visie zorgt ervoor dat een team goed gaat functioneren. Een visie brengt mensen in beweging. Maar dat doet een visie inderdaad niet als ‘ie in de kast of in een la terecht komt.
Een heel goede bekende van mij werkt bij de grootste internationale organisatie voor financiële en zakelijke dienstverlening. Hij vliegt de hele wereld over doet messcherpe analyses en schrijft ijzersterke adviezen en constateert dat heel wat daarvan in een la terecht komen. Op of onder het stuk met de visie van de organisatie.

Onderzoek
In een twee weken geleden verscheen artikel in de Harvard Business Review waarin onderzoeksresultaten beschreven worden waaruit naar voren komt dat visionair leiderschap ook tot grote problemen kan leiden. In de bedrijven waar ze keken naar impact van visie op de bedrijfsvoering kwamen ze tot de ontdekking dat de managers op de middenpositie veel te vaak niet op de hoogte zijn van de visie van de top van het bedrijf en dat betekent dat mensen in de uitvoering er al helemaal geen zicht op hebben.

Verwarring
Dat leidt tot verwarring in de organisatie, tot diversiteit aan visies, ingevuld door de managers zelf, soms een beetje in lijn soms tegen de visie van het bedrijf in. Vaak gaven mensen in het onderzoek ook aan dat ze maar gewoon hun ding deden omdat het voor hen niet helder was wat nu de visie van de top van de onderneming was.
De resultaten van dit onderzoek bevestigen waarvoor  deelnemer, waarover ik het in het begin van deze blog  had, waarschuwde. Veel te vaak belandt een ontwikkelde visie in een la of op een plank en in dat geval is het middel volgens deze onderzoekers erger dan de kwaal.

In gesprek
Ook Erik Reijnders schrijft in  een artikel van 5 maart 2019 over de noodzaak echt in gesprek te gaan over de visie van de top met de managers, die leiding moeten geven aan de uitvoering van die visie. Dat is niet een taak die je kunt delegeren aan de afdeling communicatie. Het is van het allergrootste belang er echt over in gesprek te gaan . Het gaat echt om persoonlijke één op één gesprekken.

Veel gesprekken
Jaren geleden heb ik daar zelf voor gezorgd in de organisatie waar ik eindverantwoordelijkheid was voor P&O. Samen met baas, de algemeen directeur hadden we een opzet gemaakt, waarbij iedere leidinggevende met al z’n medewerkers in gesprek moest gaan en afspraken maakte over hoe er aan de uitvoering de visie vorm zou worden gegeven. Die afspraken werden kort vastgelegd en uiteindelijk werd er een boek van gemaakt waarin je terug kon vinden hoe iedere collega vorm ging geven aan de uitvoering van de geformuleerde visie. Dat leidde er toe dat de visie echt ging leven in de organisatie.

Mooie kaartjes
In een organisatie waar ik nu bij betrokken ben, hikken we aan tegen een soortgelijke aanpak. Dat komt helaas omdat de directiegeen tijd maakt om de noodzakelijke gesprekken te voeren. Er zijn veel te veel andere prioriteiten. Het formuleren van de visie lukte wel en het lukte ook om mooie kaartjes te laten drukken waar de visie in korte punten is weergegeven. Iedereen heeft zelfs zo’n kaartje. Maar met elkaar in gesprek gaan over wat die visie nou voor jou betekent, wat je ermee gaat doen en hoe in jouw werk de visie van het bedrijf zichtbaar wordt dat lijkt nog een heel lastige klus.

Alignment
De onderzoekers die in de HBR schrijven benadrukken het belang van wat zij alignment noemen. Het in lijn brengen van de visies en daarvoor moet je in gesprek en je managers op de middenpositie spelen daar een zeer belangrijke rol in. De onderzoekers adviseren de top ook om deze managers te raadplegen voor een visie wordt opgesteld. Ze hebben het daarbij niet over een eenmalige raadpleging maar over het voortdurend met elkaar in gesprek zijn over die visie en de ontwikkeling daarvan. Als je dat doet gaat de visie leven in de onderneming en daar vaart het bedrijf wel bij.

Uitdaging
Ook in het team waarover het in het begin van dit stukje gaat wordt dat nog een hele uitdaging waarvoor ik nadrukkelijk aandacht zal vragen. Bijkomend voordeel is dat je door die dialogen ook effectief werkt aan de ontwikkeling van de professionele identiteit waar ik in mijn vorige blog over schreef.

Vind je het leuk hierover of over iets anders geheel vrijblijvend verder te praten bel dan 0622995926 of mail dirkboersma@excellentleiderschap.nl

 

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063