Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Coachend leiderschap3

18 juli 2017, gepubliceerd door Dirk Boersma

De raaf
In het dagblad Trouw van 17 juli 2017 stond een artikel over de intelligentie van de raaf. De raaf is een  kraaiachtige vogel. We kennen de raaf uit de fabel van La Fontaine. In die fabel is de vos de raaf te slim af. Maar uit de onderzoeken waarover in Trouw geschreven wordt blijkt dat de Raaf veel intelligenter is dan we tot nu toe dachten. De raaf kan iets waarvan we dachten dat dieren dat niet konden. Ze kunnen zaken met elkaar combineren en daar dan zelf conclusies aan verbinden, die ze in een latere situatie toepassen. Zweedse cognitiewetenschappers deden deze ontdekking. Onze vooronderstelling dat dieren niet over dit soort intelligentie kunnen beschikken klopt dus niet. Zo zijn er tal van vooronderstellingen waarop wij ons handelen baseren maar die bij nader inzien niet blijken te kloppen.

Snelle denken
Dat geldt voor vooronderstellingen waar wij ons bewust van zijn maar nog veel meer voor vooronderstellingen die ons “snelle ”of ons systeem 1 denken zoals Kahneman het noemt. In mijn blog van 15 juli schreef ik over de ontdekking door MC Closkey van het feit dat zoveel studenten, die de theorie van Newton goed kennen, deze toch niet toepassen op een praktisch vraagstuk. Ze baseren zich dan op een naïeve theorie over beweging, die niet klopt met de werkelijkheid. Ze redeneren dus vanuit hun systeem 1 denken. Het is mooi dat MC Closkey ook beschrijft hoe er bij deze studenten bewustzijn ontstaat en ze de overgang kunnen maken van systeem 1 naar systeem 2 denken. Dat gebeurt in de individuele interviews met de studenten, die vaak wel 2 uur in beslag nemen en waarin ze niet wordt verteld hoe het zit maar waarin ze gevraagd wordt te vertellen hoe ze denken dat het zit. Overigens concludeert MC Closkey dat die systeem 1 concepten sterk.

Middeleeuwse theorieën
overeenstemmen met de middeleeuwse natuurkundige theorieën en dus vaak al heel oud zijn en op de één of andere manier worden overgedragen van generatie op generatie. Dat roept de vraag op of dat ook zo is met de opvatting dat mensen als de gelegenheid kregen liever niet werken en dat ze alleen met geld in beweging te krijgen zijn. Dat ze aan het werk gezet moeten worden en dat je ze in de gaten moet houden. Er blijkt inmiddels een grote hoeveelheid onderzoek te zijn waaruit blijkt dat deze nog steeds veel gebruikte theorieën niet kloppen en dat als  je je in je handelen op deze theorieën baseert je niet de resultaten behaald die je graag zou willen behalen.

Transactionele analyse
Het bijzondere is dat je gebruikstheorie wel bevestigd wordt. En je dus geneigd bent te volharden in handelen gebaseerd  op deze niet juiste theorieën. Je ziet in zo’n situatie de principes van de Transactionele analyse hun werk doen. Als je mensen als kleine kinderen behandeld gaan ze zich als kinderen gedragen. Als je wilt dat mensen zich als volwassenen gedragen dan is het noodzakelijk dat je ze ook behandeld als volwassenen.

Betrokken medewerkers
Bedrijven willen graag dat medewerkers zich gedragen als volwassene, dat ze verantwoordelijkheid nemen, dat ze initiatiefrijk zijn dat ze creatief zijn. Dat ze zich betrokken voelen bij hun werk en bij de organisatie. Uit veel onderzoek blijkt dat medewerkers niet geselecteerd kunnen worden op betrokkenheid. Het is geen eigenschap waarover de één wel en de ander niet beschikt. Betrokkenheid is een gevolg van de relatie tussen een medewerkers en zijn of haar leidinggevende of een relatie tussen een medewerker en andere medewerkers. Een leidinggevende heeft dus veel invloed op die gewenste betrokkenheid.

Doorlopend
Betrokkenheid is niet het resultaat van een éénmalige actie. Betrokkenheid moet groeien en moet vitaal gehouden worden. Ook daarvoor is die relatie van het allergrootste belang. Diverse onderzoekers laten zien dat betrokkenheid belangrijk is, ook voor medewerkers. HR experts Linda Holbeche and Geoffrey Matthews’  schrijven in hun boek “Engaged,” dat medewerkers, die denken en werken vanuit de doelen van de organisatie, die net die stap extra willen zetten en overal positief over hun bedrijf praten, zeer kritisch zijn voor het succes van een business. Uit onderzoek blijkt dat er een sterke correlatie is tussen betrokken medewerkers en tevreden klanten. En Holbeche en Mathews schrijven ook dat de meeste medewerkers in de basis hun werk serieus nemen.

Ruimte en aandacht
Maar ze willen ook leren en zich ontwikkelen. Ze willen stabiliteit en zekerheid en als ze daarvoor de ruimte krijgen verbinden ze zich aan een bedrijf. Zaken als een leider met aandacht voor resultaten maar ook voor hun persoon, een goede mentor en goede collega’s. Uit onderzoek blijkt ook dat veel leiders daar nog niet goed in zijn. Het is van groot belang leiders te leren hoe ze zo kunnen leidinggeven dat medewerkersbetrokkenheid wordt vergroot.

Partners
Dat doe je door je niet als baas op te stellen maar als partner, door samen vast te stellen waar het in de organisatie om draait en welke doelen op welke termijn behaald kunnen worden. Daar maak je afspraken over met elkaar en dat doe je vanuit het vertrouwen dat de medewerker de kwaliteiten heeft om daarin mee te gaan. Dat jullie samen ontdekken wat de kwaliteiten van de medewerkers zijn en dat je als leider ook ontdekt waar jou kwaliteiten zitten in het begeleiden van je medewerkers.

Met elkaar
Als je als leidinggevende dat leert kun je betrokkenheid  ontwikkelen en laten groeien in je organisatie. Dat lukt je niet als je denkt dat je medewerkers niets kunnen en niets willen. Het is belangrijk om je in je handelen niet langer te baseren op middeleeuwse vooronderstellingen. Het is tijd om in je handelen uit te gaan van wat Mary Parker Follet,  die honderd jaar gelden zei dat  managers en medewerkers volledig met elkaar moeten samenwerken en dat het gaat om het voor elkaar krijgen van dingen door mensen. Het gaat om macht met elkaar niet om macht over schreef ze. Het concept van coachend leiderschap van het Centrum voor Excellent leiderschap is daarop ontwikkeld en het biedt ook een praktische invulling voor je handelen in de praktijk. Daarover gaat mijn volgende blog

Als je hierover of over iets anders verder wilt praten bel dan 0622995926 of mail dirkboersma@hotmail.com

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063