Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Hoe ontwikkel je compassie?

29 juni 2017, gepubliceerd door Dirk Boersma

Het brein
In mijn blog van gisteren ging het over de slechte combinatie van macht en luisteren. Over de neurowetenschappelijke onderzoeken waaruit blijkt dat er in het brein van mensen, die macht hebben iets gebeurt waardoor het erg moeilijk wordt om nog langer naar andere mensen te luisteren. Dat is geen vrolijke constatering. Uit allerlei onderzoek blijkt dat het belangrijk is om naar je medewerkers en je klanten te luisteren en als je dat dat niet meer kunt kan dat onmogelijk goed zijn voor je organisatie.

Etiketten
Het helpt dan niet om zo’n baas het stempel narcist op te plakken want van dat stempel veranderd er niets, wordt het hoogstens erger omdat dat stempel je niet helpt je mond tegen zo’n baas open te doen. Het stimuleert hoogstens het praten over zo’n baas niet het in gesprek gaan met.
Uit het onderzoek van Sukhvinder Obhi blijkt echter ook dat het verdwijnen van macht weer ruimte schept om te luisteren.

Leren
Uit ander neurowetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen door training beter kunnen worden in luisteren en in begrip hebben voor andere mensen. Ik schreef al eerder over de onderzoekster Tania Singer, die daar bij het Max Planck instituut in Leipzig uitgebreid onderzoek naar deed en doet. Haar conclusies sluiten wel een beetje aan op de conclusies van Obhi allen ze zijn specifieker en gaan verder. Obhi ontdekte dat mensen, die macht hebben maar die in hun jeugd iets ernstigs hebben meegemaakt zoals een overstroming of een aardbeving of die grote armoede hebben gekend meer aandacht hebben voor anderen en daar ook beter naar luisteren ook al hebben ze veel macht verworven.

Compassie
Singer heeft een soortgelijke ontdekking gedaan alleen zij heeft ontdekt wat de impact is van het mensen bewust en planmatig in contact brengen met mensen, die hulp nodig hebben. Als dat gebeurt neemt de compassie van die mensen aanmerkelijk toe. Er ontstaat meer bereidheid om rekening te houden met andere mensen en milder te zijn in je oordeel over die anderen. In 2015 hield Singer een inleiding over haar onderzoek op het “World Economic Forum”. Ze toonde de resultaten van haar onderzoek. Ze liet zien wat werkte en pleitte voor andere economische modellen. Omdat het mensbeeld waarop onze inrichting van de wereldeconomie is gebaseerd niet klopt met hoe mensen echt in elkaar zitten. Singer probeert op deze manier het ontstaan van een meer zorgzame samenleving te bewerkstelligen. Ze wil weg van de individualistische op het zelf gerichte samenleving

Het verschil
Singer maakt onderscheid tussen empathie en compassie, ze laat zien hoe die twee kwaliteiten op verschillende plaatsen in het brein gesitueerd zijn. Volgens Singer heeft empathie gevaarlijke kanten. Empathie zorgt ervoor dat je je met de ander vereenzelvigd. Je wordt dan gemakkelijk partijganger en kunt jezelf kwijtraken. Bij compassie is dat niet zo. Je blijft jezelf maar je krijgt welk begrip voor de ander. Singer benadrukt hoe belangrijk het is om compassie te trainen. Het is goed om daar op jeugdige leeftijd mee te beginnen.

Hersenen
Jeugdige hersens zijn elastischer dan hersens van oudere mensen. Maar ook als mensen op latere leeftijd met trainen beginnen ziet Singer een toename van die hersendelen die actief worden bij compassie. Dit is belangrijk nieuws voor de training en opleiding van leidinggevenden. Zeker als je ziet hoe vaak die compassie in de top van organisaties gemist wordt en als je nadenkt over wat Jerry Useem in The Atlantic schrijft, dan lijkt het een goed idee in de ontwikkeling van nieuwe leiders aandacht te besteden aan de ontwikkeling van compassie.
CSR
Hier ligt ook een relatie naar Corporate Social Responsibility en het is een goed manier om CSR niet te beperken tot mooie zinnen op papier. Ook mensen aan de top van grote bedrijven kunnen zich laten trainen in compassie. Singer zegt er wel bij dat een training van een dag geen effect heeft. Het is belangrijk om over een langere periode met veel regelmaat te trainen. Het lijkt op leren pianospelen of de bal leren hooghouden. Elke dag een korte periode oefenen is noodzakelijk.
Coachend leiderschap heeft een sterke relatie met compassie. Je hebt compassie nodig om het te kunnen inzetten en door het in te zetten ontwikkel je het.
Hoe is het met jouw compassie?

Vind je het leuk hierover of over iets anders verder te praten bel dan 0622995926 of mail dirkboersma@excellentleiderschap.nl

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063