Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Wat doet jouw mindset met jou?

21 september 2015, gepubliceerd door Dirk Boersma

Al jaren hoor ik met regelmaat als het over trainen of coachen gaat dat mensen niet te veranderen zijn. Wat er eenmaal inzit komt eruit. Toch toont Carol Dweck in haar onderzoeken aan, hoe denken dat alles vastligt, ontwikkeling belemmert. In Personal psychology stond in 2006 een artikel waaruit bleek dat de overtuiging, die managers huldigen ten aanzien van de veranderbaarheid van mensen, invloed heeft op de mate waarin en de inteniviteit van hun coachen van medewerkers. Dweck maakte in 2012 ook nog melding van het effect van deze overtuigingen bij managers op de ontwikkeling van medewerkers. Hoe zit het met de invloed van de mindset van bazen op de ontwikkeling van medewerkers?

Nature of nurture
Vorige week stond ik plotseling oog in oog met een kennis, die ik enige tijd niet meer gezien had. Ja, ik wist het wel, hij was gescheiden en hij was elders gaan wonen. Vroeger hadden we wel eens diepgaande gesprekken over maatschappelijke vraagstukken. Hij verdiepte zich graag in wat er allemaal misging bij het openbaar bestuur. Hij wist er ook veel van en kende vaak alle details van een zaak. Al een flinke tijd had ik hem niet meer ontmoet en nu, stond hij plotseling voor me. “Hoe gaat het met je?” En, “hoe gaat het met jou?”.”Hoe is het met je kinderen?” Ja, daar ging het heel goed mee. “Dat ligt vast in de genen zei hij, je weet wel “nature”en “nuture”. “Ik geloof dat nature bepalend is”, voegde hij er aan toe, “kijk maar eens naar de onderzoeken met eeneiige tweelingen, die op verschillende plaatsen opgroeien, als ze volwassen zijn doen ze toch hetzelfde, ondanks het verschil in opvoeding”. Nee, hij geloofde niet zo in zijn invloed als vader.
Dat had ik eerder gehoord, Zo rond 1990 in een gesprek met de heer Scheepbouwer, toen de CEO van PTT Post. Ik vertelde hem over mijn besluit om terug te keren van Indonesië naar Nederland en het feit dat ik dat deed om mijn dochtersde kans te geven om op te groeien in een samenleving waar meisjes en vrouwen meer ruimte hadden dan in een land als Indonesië, bovendien wilde ik erbij zijn als ze opgroeiden. Hij keek me fronsend aan en zei toen. “Je hebt helemaal geen invloed op hoe je kinderen opgroeien”. Dat ligt vast in de genen, als ouders verander je daar niets aan”.Ik bestreed zijn standpunt maar we kwamen niet dichter bij elkaar en lieten het onderwerp rusten.

Artikel
Ineens worden het gesprek met die oude kennis en het gesprek met de heer Scheepbouwer weer actueel ze hebben namelijk een directe relatie met een artikel wat ik deze week in handen kreeg, het werd me opgestuurd door Frederik Anseel een hoogleraar arbeids en organisatie psychologie aan de universiteit van Gent. Het artikel gaat over onderzoek naar de Implicit Person Theory, die iemand heeft en het effect daarvan op het coachen van medewerkers. Deze IPT’s kunnen gezien worden als overtuigingen ten aan zien van de mogelijkheid om iemands competenties, persoonlijkheid of moraal te vormen, te ontwikkelen of te veranderen. De schrijvers (Peter A.Heslin,Don van de Walle en Gary P.Latham) van het artikel refereren aan het werk van professor Carol Dweck. Dweck onderzocht het effect van een overtuiging dat alles in de genen vastligt en een overtuiging dat een mens kan groeien en ontwikkelen. Op de mate waarin kinderen zich ontwikkelen. Dweck spreekt over een fixed mindset(alles ligt vast) en een growth mindset( alles kan ontwikkeld worden). Kinderen met een growth mindset laten meer ontwikkeling zien en spannen zich meer in om te leren dan kinderen met een fixed mindset. De onderzoekers (Peter A.Heslin en anderen), die het artikel in Persona l Psychology schreven, hebben onderzocht hoe deze overtuigingen in het coachen van medewerkers in bedrijven een rol spelen. Ze stellen dat coachen in onze tijd als een belangrijke taak van managers wordt gezien en ze onderzochten in hoeverre de mindset van de manager een rol speelt bij dat coachen. Hun onderzoeken leveren op dat managers met een growth mindset zich meer en serieuzer bezig houden met het coachen van hun medewerkers.Managers met een fixed mindset hebben minder aandacht voor de ontwikkeling van hun medewerkers en blijken er ook minder tijd aan te besteden.

Van fixed naar growth
Helslin en zijn medeonderzoekers onderzochten nog iets anders. Omdat coachen in bedrijven zo belangrijk wordt gevonden en het hebben van een fixed mindset daar een grote belemmering bij is, onderzochten ze ook of de mindset te veranderen is. Ze gaven daartoe managers een met een fixed mindset een tweetal korte workshops, waarin ze bewust werden gemaakt van de positieve effecten van een growth mindset. Het bleek dat deze managers het coachen tot zes weken na de workshops serieuzer aanpakten dan managers, met een fixed mindset, die twee workshops over een ander onderwerp gevolgd hadden. De conclusie is dat een fixed mindset te beinvloeden is. Heslin rapporteerden over hun onderzoeksresultaten in 2006.

Goed of fout
In 2012 schreef Dweck nog over een ander onderzoeksresultaat in haar boek Mindset. Ze deed onderzoek naar hersenactiviteit bij mensen als hen een lastige vraag werd gesteld. Mensen met een fixed mind set verloren sneller hun belangstelling voor het probleem wat ze voor zich hadden. Ze hadden alleen aandacht tot ze hoorden of het goed of fout was. Als ze het foute antwoord hadden gegeven waren ze zelfs niet echt geïnteresseerd in het goede antwoord. Zodra ze dat wisten was de aandacht voor het probleem weg. Mensen met een growth mindset daarentegen bleven de aandacht vast houden, zij  wilden meer weten en zo hun kennis en vaardigheden vergroten. Dat was onafhankelijk van het goed of fout beantwoorden van de vraag.
Deze conclusies doen vermoeden dat mensen, die werken voor een baas met een fixed mindset, niet het beste uit zichzelf zullen halen en dat een organisatie waar manager werken met een fixed mindset uiteindelijk slechter presteert dan organisaties met managers, die een growthmindset hebben.

De invloed van managers
De ontwikkeling, groei en verandering van medewerkers wordt dus beïnvloed door de overtuigingen van de manager. Als je een coachende stijl van leidinggeven in je bedrijf wilt hebben is het belangrijk je ervan te vergewissen hoe het zit met de mindset van je leidinggevenden. Als je vaststelt dat het bij hen om een fixed mindset gaat, doe daar dan eerst wat aan . En als mensen zich niet ontwikkelen vraag je dan eens af of dat misschien iets te maken heeft met de mindset van hun leidinggevende.
Over het effect van de mindset van meneer Scheepbouwer op de ontwikkeling van diens medewerkers kan ik hier helaas niet zoveel zeggen. Hoewel ik wel weet dat de heer Scheepbouwer vooral aandacht had voor financiële resultaten en cashflow.
Mijn kennis zal ik nog eens wijzen op de ontdekkingen van Carol Dweck, haar fimpjes zijn toegangkelijk en makkelijk te vinden op youtube. Wie weet tot welke inzichten hij zal komen?

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063