Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Verantwoordelijkheid

30 juli 2015, gepubliceerd door Monty Trapman

Visie wordt alleen maar gerealiseerd als ieder zijn verantwoordelijkheid daarin neemt

Besluit gevraagd
Een dezer dagen werd ik gebeld. Iemand wilde graag dat het bestuur van de zorgcoöperatie waar ik voorzitter van ben een besluit nam. Hij had daartoe onlangs een voorstel gedaan en hij wilde nu graag weten wat ons besluit was. Dat besluit is er nog niet, het is volop vakantietijd en dat leidt tot enige traagheid. Hij drong aan op een zo spoedig mogelijke afhandeling. Daar heb ik alle begrip voor. En vervolgens gebeurde er iets merkwaardigs.

Uitdaging
Ongevraagd begon hij mij te vertellen hoe ik dat moest aanpakken: als voorzitter een besluit voorbereiden en er vervolgens voor zorgen dat de andere bestuursleden ermee in zouden stemmen. Zo gaat dat in de praktijk heel vaak. Maar ik voel er niet voor, wat ik hem ook vertelde. De uitdaging waar ik als nieuwbakken voorzitter voor sta is om de bestuursleden te activeren. Zij zijn in mijn ogen in het verleden teveel gewend geraakt aan een passieve rol. En een ding weet ik heel zeker: als je oud en ongewenst gedrag wilt veranderen moet je dit gedrag niet tolereren en zeker niet zelf in het oude patroon volharden. Mijn aanpak is dan ook om zijn voorstel aan elk van de bestuursleden te geven met een verzoek om een reactie, zonder dat ik daar met mijn mening invloed op uitoefen. Dat heeft daarnaast als voordeel dat zij wellicht vanuit een invalshoek kijken en reageren die ik niet bedacht heb. De man in kwestie reageerde licht verbaasd: “ja, ja, zo kan het natuurlijk ook”.

Een andere kijk
Er later over nadenkend kwam ik tot de conclusie dat zijn visie op leidinggeven een andere is dan de mijne. De zijne, zo lijkt het, is nogal hiërarchisch van aard. De voorzitter is dan de hoogste baas. De mijne niet, die is veel meer gericht op het ontwikkelen van mensen door hen steeds weer aan te spreken op het potentieel dat zij  bewust of onbewust hebben. Ik zie mijn rol ander: als voorzitter is het mijn verantwoordelijkheid om er oor te zorgen dat het bestuur goed functioneert. En het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie goed functioneert. Ik zie mijn rol dus meer als dienend waarbij ik stuur op het zelfsturend vermogen van de overige bestuursleden.

Van visie naar verantwoordelijkheid
Ik  ben wel blij met het telefoongesprek. Het houdt mij scherp, het nodigt mij uit om te blijven reflecteren op hoe ik mijn rol invul. Binnenkort gaan we, als alle bestuursleden weer terug zijn van een welverdiende vakantie, met elkaar in gesprek. De huidige omstandigheden vragen om een verdere professionalisering van de organisatie, en dat heeft consequenties voor het bestuur. Waar gaan we heen de komende jaren? Welke mogelijkheden en bijbehorende keuzes zijn er? Wat betekent dat voor de professionaliteit van het bestuur? Hoe gaan we het bestuur zo inrichten dat de slagvaardigheid toeneemt? Wie gaat welke verantwoordelijkheden op zich nemen? Vragen die alles te maken hebben met het hebben van een visie. En met het ook op individueel niveau verantwoordelijkheid nemen voor de vertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk. Dat betekent: ruimte geven, goed luisteren naar elkaar, doorvragen tot je de ander echt begrepen hebt, balans vinden tussen de organisatiedoelen en de individuele doelen en daar commitment op vragen. Het blijft me boeien om nu eens niet langs de zijlijn te staan als coach, trainer of adviseur. Maar gewoon midden in de dynamiek staan met de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.
 

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063