Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Relatiedag op 24 februari 2016

29 december 2015, gepubliceerd door Centrum voor Excellent Leiderschap

We nodigen we je uit voor de relatiemiddag ‘Creatie van publieke meerwaarde’ van het Centrum voor Excellent Leiderschap.

Het bestaansrecht van organisaties wordt bepaald door de publieke meerwaarde die ze leveren aan de gemeenschap, burgers of klanten en de mate waarin zij dit bewerkstelligen in een continu sterk veranderend speelveld. Ben je op zoek naar hoe je met jouw organisatie publieke meerwaarde creëert in een continu veranderende omgeving? Dan nodigen we je uit voor de relatiemiddag Creatie van publieke meerwaarde van het Centrum voor Excellent Leiderschap.

Creatie van publieke waarde
Het economisch denken wordt sinds Michael Porter gedomineerd door het denken in waardeketens. In 2011 heeft Porter het begrip waarde uitgebreid naar andere waarden in de samenleving, zoals de mate waarin afnemers blij worden van geleverde diensten. De samenleving vraagt organisaties om meer toegevoegde waarde te leveren. Maar hoe doe je dat?

Tijdens de relatiemiddag gaan we op zoek naar mogelijkheden om met jouw organisatie (meer) publieke waarde te creëren. Robert Borkes, lector Dynamische Overheidsorganisaties, houdt een inleiding over overheden die hoge publieke waarde realiseren en de rol van goed openbaar bestuur daarin. Er zijn workshops over: mensen de ruimte geven, werken aan vertrouwen, evenwaardig omgaan met relaties, eigenwaarde, samen waarde creëren.

Programma op woensdag 24 februari 2016
12.00 – 13.00 Inloop met lunch
13.00 – 13.20 Kennismaking & introductie door Dirk Boersma
13.20 – 13.50 Introductie publieke waardecreatie en de rol van goed openbaar bestuur door Robert Borkes  (Lector Goed Openbaar, Academica Business College)
14.00 – 15.00 Workshopronde 1
15.15 – 16.15 Workshopronde 2
16.30 – 17.00 Publieke waarde van uw organisatie
17.00 – 18.00 Netwerkborrel

Het Centrum voor Excellent Leiderschap bestaat uit allround coaches, trainers en adviseurs gericht op de ontwikkeling van organisaties en de mensen en teams daarin. Het centrum bestaat uit: Dirk Boersma, Alwin Nieuwenstein, Monty Trapman, Annette Verschuren en Willem Verhoeven. Wat ons bindt is de overtuiging dat een coachende stijl van leidinggeven er toe bijdraagt dat mensen en organisaties met meer plezier en effectiviteit werken. Je ziet het terug in onze manier van doen: we werken vanuit evenwaardigheid, luisteren en sluiten aan bij onze klanten en streven ernaar dat mensen en organisaties op eigen kracht hun ontwikkeling vormgeven.

We organiseren de relatiemiddag in samenwerking met Erik van den Oord, co-auteur met Jan Jonker (hoogleraar duurzaam ondernemen) van de bestseller Nieuwe Business Modellen; Sandra Verbeek, zelfstandig coach en insights practitioner; en Robert Borkes, onderzoeker en Lector Goed Openbaar Bestuur aan de Academica Business College.

De workshops op onze relatiedag

The Progress Principle
Dirk Boersma
Publieke waarde hangt nauw samen met de beleving die de burger heeft bij contacten met de overheid. In veel gevallen zal het daarbij gaan om de lokale overheden. De burger zal daar een hoge waarde aan toekennen als er sprake is van een product of een dienst, die aansluit op wat de burger wil. Een product of een dienst die aansluit op de verwachtingen van de burger. Het gedrag van de ambtenaar in het contact dat plaatsvindt bij het leveren van het product of de dienst maakt daar een belangrijk deel van uit. Dat deel is sterker naarmate het product afwijkt van de verwachtingen, die de klant had.
Teresa Amabile, hoogleraar aan Harvard, heeft diepgaand onderzoek gedaan naar het presteren van mensen in een arbeidssituatie. Ze heeft de resultaten van haar onderzoek gepubliceerd in diverse artikelen en in het boek The Progress Principle. In haar onderzoek komt zij tot de conclusie dat het van groot belang is dat managers mensen de ruimte geven om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Goede producten en diensten zijn geen afgeleide van instructies en aanwijzingen, maar van ruimte en het samen spraken over de resultaten, die behaald moeten worden. In deze workshop ontdek je hoe je dat principe in werking krijgt en hoe je het in werking houdt. Daartoe maak je kennis met de ins en outs van het principe en is er gelegenheid om te onderzoeken hoe het principe in de eigen organisatie is toe te passen.

Bouwen aan vertrouwen
Alwin Nieuwenstein en Annette Verschuren
Publieke waarde creëren is vertrouwen van de burger en de klant krijgen. Zo wil de burger gehoord worden en een overheid effectief en efficiënt met overheidsgeld omgaat.  Ook klanten willen gehoord willen en met het product of dienst dat ze afnemen het vertrouwen hebben dat ze geholpen zijn.
Volgens Simon Sinek is vertrouwen een gevoel dat mensen over de ander hebben. Hoe werk je aan dat gevoel? Is doen wat je beloofd voldoende om het vertrouwen van iemand te winnen? Of is er meer nodig? Belangrijke voorwaarde is dat er vertrouwen is in de eigen organisatie, management en bestuur. Er is veel als we durven te vertrouwen in de burger/klant en in de organisatie. Loslaten van controle en de ander het vertrouwen geven is niet hetzelfde als doe maar wat.  In deze workshop gaan we op zoek naar hoe er aan vertrouwen van jouw burgers of klanten gebouwd kan worden.

Beperkende overtuigingen en relaties
Monty Trapman
Vaak willen allerlei instanties, ingegeven door de participatiegedachte, wel anders met hun relaties omgaan. Je ziet bij de overheid, de zorg en elders, daar dappere pogingen toe. Toch lukt dat niet altijd even goed. Terugvallen in oude relatiepatronen is soms te verleidelijk, gewoontevorming kan nu eenmaal hardnekkig zijn. En het vraagt van beide zijden om een inspanning. Als de andere partij in het oude gedrag blijft hangen vraagt het extra veel om nieuw gedrag te blijven vertonen. De gedachte “zie je wel, dat gaat toch niet lukken” kan dan snel boven komen drijven.
Hoe ga je hier nu mee om? Hoe kun je aan dit soort beelden en aannames in je relatie met anderen ontsnappen? Onder het motto “als je de ander wilt veranderen, begin bij jezelf” gaan we in deze workshop op zoek naar manieren om relaties evenwaardiger in te richten.

De kracht van samen waarde creëren
Erik van den Oord
We leven in een snel veranderende tijd waarbij Nieuwe Business Modellen beproefde concepten van de oude economie op zijn kop zetten. Denk aan AIRB&B, Tony Chocolonely, Uber, Granny’s Finest,
Fair Phone, Mud jeans en Interface.
Een nieuwe generatie Business Modellen creëert oplossingen voor uitdagingen waar de maatschappij voor staat. Veranderingen die ontstaan vanuit de samenleving doordat mensen de leiding nemen. De overheid is zoekende naar zijn nieuwe rol. Ondernemers leggen relaties die niet zo voor de hand liggen.
In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek met voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast ga je zelf aan de slag: welke meervoudige waarde creëert jouw initiatief?

Zonder eigenwaarde geen meerwaarde
Sandra Verbeek
Veel potentieel om (publieke) waarde te creëren, blijft onbenut. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70% van alle medewerkers aangeven slechts 20% van hun mogelijkheden te gebruiken. Stel je eens voor, wat voor waarde er gecreëerd wordt als mensen hun volle potentieel inzetten. Niet alleen voor de organisaties waar zij voor werken en de maatschappij als geheel. Maar ook voor zichzelf: zij hebben zelf meer energie en stralen ook energie uit naar anderen. Ze inspireren!
Insights discovery is een eenvoudig en toegankelijk model wat je door middel van een unieke kleurentaal zelfinzicht geeft en organisatieontwikkeling bevordert. Daarmee kun je op zoek naar je ware talent, jouw eigenwaarde. Tijdens deze workshop gaan we op een interactieve manier aan de slag: met behulp van Insights breng je je eigenwaarde in beeld.

Leiderschap in verandertrajecten en de strategische kennisagenda
Robert Borkes
De steeds sneller veranderende omgeving vereist een lerende organisaties met steeds meer kennis en vaardigheden om te kunnen excelleren en toegevoegde klantwaarde te creëren. Succesvol veranderen is regie op risicobeheersing door te sturen op organisatiekarakteristieken die verantwoordelijk zijn voor hoge toegevoegde klantwaarde. De organisatieknelpunten die optreden bij verandering lijken voor elke organisatie specifiek te zijn, maar de symptomen hebben allen een generieke oorsprong. Voorbeelden zijn onvoldoende leiderschapscompetenties, niet over een vitale (agile) organisatie beschikken, kwaliteit van informatie is onder de maat, en daarmee blijft kwaliteit van dienstverlening achter. De wetenschappelijke organisatiekarakteristieken die zijn opgenomen in de strategische kennisagenda zijn: 1. Leiderschap (5 pilaren en 16 competenties); 2. De vitale organisatie (HPO en HPVO); 3. Kwaliteit van informatie (Informatie- en kennismanagement) en 4. Excellente dienstverlening (kwaliteitsmanagement). Tijdens deze workshop wordt deze strategische kennisagenda interactief- en aan de hand van voorbeelden behandeld.
Meld je aan voor deze relatiemiddag — graag vóór 12 februari.

 

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063