Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Presence en statuur, wat is belangrijk?

11 augustus 2019, gepubliceerd door Dirk Boersma

Anders

In de tijd dat de dochter van vrienden nog op de basisschool zat, ging de klas waar zij inzat gedurende een periode elke week naar een ander dorp omdat daar een gymnastiekzaal beschikbaar was. De klas (groep 7)ging dan met de bus. Het was een klas waarin een jongen zat, die wat anders was dan de rest, hij speelde met poppen  en niet met autootjes of speelgoed revolvers. Dat leidde tot plagen en pesten van de medeleerlingen. Tijdens één van die busreisjes was daar weer sprake vaan de bewuste jongen zat alleen en hoorde dat andere jongens zeiden dat er niemand naast hem wilde zitten, de hele bus hoorde dat gevolgd door de opmerking dat niemand zijn vriend wilde zijn.

Een actie
Op dat moment stond de dochter van onze vrienden op en ging naast de jongen in kwestie zitten en zei hardop; ‘maar ik ben wel zijn vriend’. De hele bus werd stil.  Het was die ene actie, die een reeks aan gebeurtenissen op gang bracht, die ertoe leiden dat deze jongen niet langer gepest werd. Dat meisje van 11 jaar let op dat moment zien wat echt belangrijk was voor haar. Haar waarden wonnen het op dat moment van haar behoefte om bij de groep te horen en zich daar veilig te voelen.

Presence
Het is een voorbeeld van wat Amy Cuddy presence noemt, er zijn,  jezelf laten zien  met wat voor jou echt belangrijk is, met waar het voor jou echt om draait. En dat is belangrijk bij leiderschap. Het is belangrijk dat mensen waarnemen wat belangrijk voor jou is. Cuddy benadrukt dat het daarbij niet alleen om woorden gaat maar vooral om wat je laat zien in je gedrag. De invloed van wat je in je gedrag laat zien is veel groter dan de invloed van wat je verteld.

Statuur
Er zijn leiderschapsexperts die het in dat opzicht graag hebben over statuur. Zo kun je in Elseviersweekblad van 24 juli 2015 lezen dat het hoofd van de Nationale Politie businessclass kan blijven vliegen en zijn vrouw daarbij mee kan nemen vanwege zijn functie en de daarbij behorende statuur. Ook met die statuur willen we iets laten zien, die statuur is bedoeld om zichtbaar te maken hoe belangrijk je bent.

Verschil
Er kan een groot verschil zijn tussen de statuur, zoals die begrepen wordt in het artikel in Elseviersweekblad en presence zoals Cuddy daarover praat en schrijft.
In zijn boek  De bescheiden leider schrijft Willem Verhoeven over wat er gebeurt als ‘grote  ego’s’ in aanraking komen met het verschijnsel statuur.

De bescheiden leider
De bescheiden leider is daar de tegenpool van. Maar zullen mensen zeggen hoe zit het dan met ‘uitstraling van zo’n bescheiden leider’? Zien mensen zo iemand dan nog wel als leider wordt dan gevraagd. Is daar geen representatieve auto en een representatief kantoor voor nodig. In de tijd dat ik als hoofd P&O ook verantwoordelijk was voor de uitvoering van het beleid ten aanzien van leaseauto’s merkte ik keer op keer hoe weinig deze uiterlijke attributen van statuur gerelateerd waren aan ‘echt’ leiderschap. En in het boek De bescheiden leider komen deze uiterlijke attributen ook niet voor.
Lolly Daskal
De negen belangrijke kenmerken genoemd in dat boek hebben veel meer te maken met wat een andere leiderschapsexpert, Lolly Daskal schrijft over leiderschap-presence. Zij schrijft ondermeer het volgende

1.Je laat mensen zien wie je bent en vooral wie je wilt zijn. Je gedraagt je niet als doorgeefluik maar als een goed huisvader en gastheer. Je schuift niet af maar je haalt naar je toe.

2.Je bent je bewust van je eigen houding en je weet hoe je overkomt, daar vraag je anderen ook naar als dat nodig is

3.Wees een voorbeeld voor de mensen om je heen, maak in je gedrag zichtbaar wat je belangrijk vindt.

4. Zorg ervoor dat de mensen om je heen weten wat ze moeten weten, verbind je met die mensen, coach ze in het vinden van oplossingen. ‘Over de schutting gooien is niet genoeg’

  1. Geef aandacht en let daarbij op de non-verbale kant van aandacht. Je communiceert met woorden maar vooral zonder woorden. Zonder je niet af, stel je open en uitnodigend op naar anderen. Non verbaal gedrag is erg krachtig. Helaas ook in negatief opzicht, als je geen aandacht hebt voor je medewerkers zullen de medewerkers ook onverschillig zijn naar de klanten. De socioloog Lipsky schreef daar een verhelderend boek over “Street level bureaucracy”.

6.Probeer altijd eerst anderen te begrijpen en wees je ervan bewust dat begrijpen niet hetzelfde is als gelijk geven. Altijd eerst begrijpen. Ook de mensen op hoger niveaus  in de organisatie. Wees je bewust van het risico dat je reageert vanuit vooroordelen.

7.Wat er in jouw bedrijf gebeurt is jouw verantwoordelijkheid. Het komt kooit door iemand anders. Als leider ben jij altijd verantwoordelijk. Geef de schuld nooit aan anderen

8.Anderen moeten jou als bron van inspiratie zien, geef ze daar de kans dan ook voor.

  1. Wees 100 % integer, laat je gedrag een weerspiegeling zijn van je waarden en wees je ervan bewust dat mensen daar ook op letten.

10 Zorg voor een goede reputatie. Dat doe je met je gedrag. Reputatie ontstaat door wat mensen van je zien en over je vertellen. Uit je gedrag, uit wat je doet, leiden mensen af wie je bent en wat je belangrijk vindt. Mensen zitten niet te wachten op beschuldigingen op het geven van opdrachten .
Er zijn tal van verhalen over mensen, die voorop gingen als het moeilijk werd. Ik herinner mij de manager, die plunderende jongemannen tegemoet ging toen ze de auto’s van ons bedrijf wilden leeg halen. Dat maakte diepe indruk. Maar ook de baas, die ons met onze zwarte overalls in z’n mooie Mercedes liet plaatsnemen om te schuilen voor de regen en ons toestond daar onze frieten te verorberen, als we de hele dag in en met de gebruikte dwarsliggers van de spoorwegen hadden gewerkt.

Het is heel essentieel je als leider op die manier te laten zien, dat bepaald ook je statuur en zorgt voor een krachtige legitimatie van je leiderschap.

In onze trainingen zien we dit aspect van leiderschap nog wel eens over het hoofd. In de toekomst zal het meer aandacht krijgen. Hoe ga jij dat doen?

Wil je hierover of over iets anders verder praten bel dan 0622995926 of mail dirkboersma@excellentleiderschap.nl

 

 

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063