Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Leiderschapsontwikkeling wat is belangrijk?

07 september 2017, gepubliceerd door Dirk Boersma

Dertig jaar
Bij het centrum voor excellent leiderschap houden wij ons al bijna dertig jaar bezig met leiderschapsontwikkeling. Het leiderschap wat wij willen ontwikkelen is leiderschap waarbij de mensen aan wie leiding gegeven wordt zo zelfsturend mogelijk kunnen zijn. Ze kunnen daarbij het beste uit zichzelf halen of misschien wel het beste in zichzelf stoppen. Dat is zichzelf blijven ontwikkelen zodat ze ook op de lange termijn hun kwaliteiten kunnen blijven inzetten. Wij noemen dat coachend leiderschap.

De basis
De basis voor deze vorm van leiderschap werd gelegd door onze collega Willem Verhoeven. Hij legde de resultaten van zijn literatuur onderzoek in 1991 vast in het boek ‘Managen zonder hierarchie’. En inmiddels hebben heel wat leidinggevenden en organisaties gebruik gemaakt van ons gedachtegoed, onze boeken, onze trainingen en  onze coaching , niet alleen op individueel niveau maar ook op team, afdeling en op organisatieniveau. Over het algemeen zijn het intensieve trajecten. Waarbij we vaak voor langere tijd regelmatig contact momenten hebben met onze klanten. Onze activiteiten zijn nauw afgestemd op waar een organisatie mee bezig is. Niet ons programma maar de ontwikkeling van de deelnemers en hun organisatie is leidend in ons werk.

Bewust
Ik werd me daar erg bewust van toen ik dezer dagen een stuk las van McKinsey. Het is een stuk over leiderschapsontwikkeling en in dat stuk zijn de schrijvers;Claudio Feser, Nicolai Nielsen, and Michael Rennie, niet zo positief over wat er op dat vlak te koop is. Er worden enorme bedragen uitgegeven aan leiderschapsontwikkeling. Schrijvers noemen een bedrag van 50 biljoen dollar.

Teleurstellend
Ze stellen dat de resultaten ervan teleurstellend zijn. Ze noemen Ted-talks, boeken, artikelen en seminars, die uiteindelijk niet opleveren wat ervan verwacht wordt. Ze verwijzen naar een onderzoek gepubliceerd in de Fortune waaruit blijkt dat slechts 7 % van de CEO’s aangeeft dat ze op een effectieve manier met leiderschapsontwikkeling bezig zijn en 10 % geeft aan dat hun leiderschapsontwikkeling echte business impact heeft. (Ter vergelijking wij horen van een CEO dat onze betrokkenheid onmiddellijk leidde tot een sterke reductie in kosten en van een andere CEO dat de productieverliezen aanzienlijk waren afgenomen, nadat we met de leidinggevenden hadden gewerkt). De schrijvers van het artikel in de McKinsey Quarterly kwamen in hun eigen onderzoek op soortgelijke resultaten. Slechts 11 % van de door hen ondervraagde CEO’s dat de inspanningen rond leiderschapsontwikkeling in hun bedrijf tot duurzame en de gewenste resultaten leiden.

Voorwaarden
In hun onderzoek kwamen ze tot de ontdekking dat er aan verschillende voorwaarden moet worden voldaan wil een programma tot resultaat leiden. De ‘silver bullet’ bestaat niet. Er is net één antwoord voor alle vragen. Net als Jesse Segers en Koen Marichal van de Antwerp Management School schrijven in  hun laatste boek ‘De kleren van de leider’.
Feser cs. Noemen een aantal zaken die eruit springen als het om effectieve leiderschapsontwikkeling gaat. In de eerste plaats de noodzaak om je op het gedrag van de leider in ontwikkeling te richten. Zorg dat je daarmee aan de slag bent. In de tweede plaats is het belangrijk om in de hele organisatie met leiderschapsontwikkeling aan het werk te zijn. Daarmee zorg je ervoor dat mensen elkaar kunnen steunen en stimuleren in het ontwikkeltraject waar ze in zitten. Daarnaast moet je deelnemers aanmoedigen om te experimenteren met nieuw gedrag. Het gaat verder dan uitleggen of en een verhaal over vertellen. Er moet met het nieuwe gedrag gewerkt worden en er moet om verder te leren op dat gedrag gereflecteerd worden. Daarom is het ook belangrijk overal in de organisatie met leiderschapsontwikkeling aan de slag te zijn.

Noodzakelijk
Feser cs benadrukken dat de uitdagingen van onze tijd leiderschapsontwikkeling noodzakelijk maken. De managers moeten in staat zijn om op hun plaats in de organisatie een antwoord te geven op de ontwikkelingen in de samenleving. Als je kijkt naar de WMO naar de jeugdzorg, de politie, het onderwijs dan wordt heel duidelijk dat die ontwikkelingen andere eisen aan leiderschap stellen. Meer zelfsturing, meer samen, minder star, oog voor ontwikkeling en ga zo maar door. Het is voor CEO’s en HR directeuren van het allergrootste belang daar aandacht aan te besteden.
Wij gaan er ook mee door, we zoeken onder andere verder naar hoe social media ingezet kunnen worden om de effectiviteit van onze programma’s te vergroten.
Het is mooi om te lezen hoe onze aan pak van leiderschapsontwikkeling beantwoord aan de voorwaarden die daar in het artikel aan gesteld worden

Wil je hierover of over iets anders doorpraten bel dan 0622995926 of mail dirkboersma@excellentleiderschap.nl

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063