Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Wat is belangrijk bij leiding geven aan jezelf?

01 maart 2018, gepubliceerd door Dirk Boersma

Keuzes
Soms brengt je loopbaan  je op plaatsen waar je eigenlijk helemaal niet zou willen zijn. Je komt  er vaak ongemerkt terecht. Mij overkwam dat een aantal malen. De eerste maal was toen ik na vier jaar bij de Post en een onverwacht snelle carrière de rest van mijn loopbaan begon te voorzien. Ik bedacht dat ik daarmee ver van mijn idealen af zou raken. De idealen, die mij gedreven hadden toen ik moest beslissen welke vervolgopleiding ik ging doen na de middelbare school. Het was een vraag waar ik veel over nadacht en die resulteerde in het besluit een andere baan te gaan zoeken. Er hebben zich in mijn loopbaan meer van dit soort momenten voorgedaan.

Vragen
En elke keer weer kreeg ik na mijn besluit veel vragen en opmerkingen van de mensen om mij heen. Van collega’s van vrienden, van familie. Er werd gevraagd hoe ik het in mijn hoofd haalde om afscheid te nemen van een plaats waar het toch goed was, goede arbeidsvoorwaarden  een groot interessant netwerk. Maar het gekke was ik kon niet anders. Want blijven betekende mijn idealen verloochenen of ontrouw worden aan waarden die belangrijk voor mij zijn en waar ik in geloof. Het waren ook geen gemakkelijke keuzes. Ze brachten veel onzekerheid en vaak ook slapeloze nachten. Ook twijfel achteraf. Maar in algemene zin kan ik zeggen dat ik toch blij ben dat ik bij mijn eigen idealen en de voor mij belangrijke waarden trouw ben gebleven. Waarden als evenwaardigheid, de mens centraal en samen.

Heroïsch leiderschap
Deze dingen kwamen in mij boven toen ik een artikel van Leiderschapsgoeroe Lolly Daskal las. De titel van het artikel is ‘Waarom heroïsch leiderschap nu meer dan ooit noodzakelijk is’. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje schrok toen ik die titel zag. Alsjeblieft geen ‘helden’, geen ‘great man’ ging er door mij heen.  Zulk leiderschap staat haaks op het excellente leiderschap zoals  wij dat uitdragen. Leiderschap gericht op mensen in de gelegenheid stellen het beste uit zichzelf te halen.
Toen ik het artikel echter las bleek mijn zorg geheel overbodig, want het gaat bij  het heroïsche waar Daskal het over heeft niet om iemand die wel even zal vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Het gaat om totaal andere zaken.

Kenmerken
Volgens Daskal is het volgende gedrag daarbij belangrijk:
1) Stop met je passief gedragen, stop met de middelmatigheid en doe iets ook als het lastig is of als je tegenspraak verwacht of als er kans is op een conflict. Stop met er alleen maar over praten maar voeg de daad bij het woord.
2)’Laat zo doen we het hier nu eenmaal ’ niet de norm worden. Accepteer het niet als de normen aan slijtage onderhevig zijn of als een manager zich slecht gedraagt.
3)Maak een einde aan het denken in hokjes. ‘Daar zijn zij verantwoordelijk voor’ en naar elkaar wijzen leiden nooit tot iets positiefs. Het gaat om ‘ons’om ‘samen’. Alleen op die manier maak je het verschil en breng je iets tot stand.Het  is contraproductief anderen te vertellen wat ze moeten doen. Het gaat om wat jij doet en hoe je daarin anderen mee krijgt. Het gat om bescheidenheid en er samen voor gaan.
4) Gebruik je EQ (emotioneel quotiënt) in plaats van je IQ. Het gaat om het zoeken, vinden en ontwikkelen van de verbinding. Dat vermogen is belangrijk voor leiderschap.
5) Leg de lat hoog. Mensen houden van uitdagende doelen en besteedt aandacht aan ze als je er samen aan werkt. Laat merken dat je ze ziet en hoort en dat je ze waardeert.
6) Wees recht door zee. Stel je kwetsbaar op. Doe niet net of je iets weet maar wees open over de dingen waarop je geen antwoord hebt en vertel zoveel mogelijk wat je weet ook al is het niet het gewenste antwoord.
7) Haal autoriteit en macht niet door elkaar. Het gaat om invloed hebben en die heb je niet omdat je de baas bent. Het is een gave als je in staat bent anderen een ander perspectief te geven het is erg de moeite waard die gave verder te ontwikkelen en je er daarbij bewust van te zijn dat het niet je positie is maar je vermogen naast de ander te gaan staan. Het is helemaal mooi als je daarmee een stem kunt geven aan mensen die niet gehoord worden.
8) Laat verantwoordelijkheid altijd bij jouzelf beginnen. Zorg voor verwachtingen waar iedereen zich kan aan kan verbinden en waar iedereen verantwoordelijkheid  kan nemen. Maar het begint bij jou. Je moet zelf het goede voorbeeld geven. Mensen hebben de natuurlijke neiging anderen te volgen, wees je er van bewust dat je omgeving goed naar je kijkt.
9) En tenslotte leidt vanuit je hart. Jij maakt het verschil. De situatie wordt slechter of beter en het gaat de ene of de andere kant op. Het blijft niet hetzelfde. Welke richting kies je. Jij maakt het verschil. Toon geen vrees, ga de confrontatie aan, kies ervoor een held te zijn. Je bent meer dan ooit nodig.
Leiding geven aan jezelf
Daskal beschrijft met deze gedragskenmerken, de leider(s) waarvoor zij de meeste bewondering  heeft. Ze beschrijft niet de ‘Great man’ waarover Freud zei dat mensen die onzeker zijn en zich angstig voelen die zoeken. Daskal is van mening dat juist in onze tijd dat hard nodig is. De gedragskenmerken, die zij beschrijft komen ook aan bod komen in ons aanbod met betrekking tot excellent leiderschap. Het gaat vooral om leiding geven aan jezelf niet om leiding geven aan anderen. Het gaat om karakter, waarover ik in mijn vorige blog schreef.  Het gaat er daarbij om anderen te laten schitteren om daarbij zelf bescheiden op de achtergrond te blijven. Dat is niet altijd makkelijk zoals ik zelf ervaren heb maar  op de keeper beschouwd zeer de moeite waard.

Verder praten bel 0622995926 of mail dirkboersma@excellentleiderschap.nl

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063