Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Intercultureel management

01 februari 2013, gepubliceerd door Dirk Boersma

Leiderschap is effectief omgaan met dilemmas

Deelnemer
De afgelopen dagen had ik de gelegenheid om weer eens deelnemer in een training te zijn. Dat heeft zo z’n leuke kanten. Je wordt weer eens geprikkeld om op een andere manier je nek uit te steken en om op een andere manier evenwaardig te zijn. Ik ben mij dan erg bewust van de behoefte mijn kennis en vaardigheden te etaleren met het risico te concurreren met de trainers. Het was prettig om te merken dat ik die behoefte goed in toom kon houden zodat inspirerende ontmoetingen konden plaats vinden. Twee dagen met twee Russische dames, twee Amerikaanse dames, waarvan één met Koreaanse wortels, een Duitse meneer, een Finse meneer, een Franse meneer en een Canadese en een Zuid-Afrikaanse trainer.

Trompenaars
Het doel van de training was, leren werken met de Intercultural Awareness Profiler van Trompenaars Hampden Turner. Een instrument om in kaart te brengen waarin verschillende culturen zich van elkaar onderscheiden. Het is ook een instrument om mee te ontdekken hoe je die verschillen tot iets moois kunt combineren en hoe ze elkaar kunnen versterken. Het instrument is ontwikkeld om in een steeds internationaler wordende zakenwereld effectief en efficiënt te blijven werken. Een instrument om leiderschap excellent te laten zijn in een omgeving waarin je met meer culturen te maken hebt. De aanpak die door Trompenaars Hampden Turner wordt voorgesteld kent vier stappen. De eerste is Recognize, de tweede Respect, de derde Reconcile en de vierde Realize and Root. Je kunt daarmee werken op corporate niveau, op afdelingsniveau en op individueel niveau. Het model is dus een werkmodel en niet alleen een model om alleen maar etiketten op andere culturen of andere cultuuruitingen te plakken. Het instrument is daardoor heel goed bruikbaar met de aanpak van Coachend Leiderschap zoals die wordt voorgestaan door ons Centrum.

7 Dimensies
In het instrument worden een zevental dimensies onderscheiden op basis waarvan je naar cultuur kunt kijken. Er zijn vijf dimensies die betrekking hebben op de relaties tussen mensen, er is een dimensie tijd en een dimensie omgeving.
Hieronder geef ik een overzicht van die dimensies.
De eerste dimensie is de dimensie universeel versus particulier. Aan de universele kant van deze dimensie zijn regels en standaarden belangrijk. Consistentie wordt op prijs gesteld. Aan de andere kant van deze dimensie gaat het om relaties, uitzonderingen, flexibiliteit en uniciteit.
De tweede dimensie is de dimensie ik wij. In deze dimensie staat  aan de ene kant het individu centraal staat. Het gaat om mij. Aan de andere kant gaat het om wij, de groep, de familie.
De derde dimensie is de dimensie specifiek diffuus. Aan de specifieke kant staat lage context, die speelt nauwelijks een rol, analytisch, opgedeeld in segmenten. Aan de diffuse kant heeft echter alles met alles te maken. De context is belangrijk.
De vierde dimensie is de dimensie neutraal affectief. Hier staat aan de ene kant het gereserveerd zijn, het controleren en verbergen van emoties. Aan de andere kant gaat het om gepassioneerd zijn, betrokkenheid tonen en emoties tonen.
De vijfde dimensie is achievement tegenover ascription ofwel de wil om iets te bereiken versus iets toegekend krijgen op basis van afkomst en positie. Aan de achievement kant gaat het om doen, wat je doet en iedereen gelijke kansen. Aan de andere kant gaat het om wie je bent, wat je achtergrond en afkomst zijn. Hiërarchie speelt hier een belangrijke rol
De zesde dimensie is de tijdsdimensie, hier gaat het om sequentieel aan de ene en synchroon aan de ander kant. Aan de sequentiële kant is stap bij stap het parool en aan de andere kant multitasken.
De laatste dimensie is intern of extern. Het gaat hier om de vraag of jij de wereld maakt of dat je wereld jouw maakt. Controleer je of pas je aan?

In deze blog heb ik een kort overzicht gegeven. In volgende blogs wil ik wat meer ingaan op de verschillende dimensies en vooral ook aangeven hoe je ermee kunt werken. En wat de relatie kan zijn met coachend leiderschap.

 

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063