Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Softskills en samenwerken

31 januari 2013, gepubliceerd door Dirk Boersma

Goed ontwikkelde soft skills ondersteunen een betere samenwerking en daarmee effectiviteit en efficiency

Op de kleintjes letten
In tijden van op de kleintjes letten ontstaat al gauw de gedachte dat er bezuinigd moet worden op opleiding, training, teamontwikkeling en dergelijke. En inderdaad als je de uitgaven daarvoor niet doet maak je minder kosten met je organisatie. De vraag is echter of je uiteindelijk ook echt goedkoper uit bent.

Niet alleen
Wij werken veel met mensen uit het bedrijfsleven. We zitten bij besprekingen, we begeleiden teams en we krijgen ook teams die bij ons een training komen volgen. Je kunt dan heel goed waarnemen hoe mensen zich gedragen. Het is helemaal niet moeilijk om te zien waarom het in veel bedrijven aam efficiency ontbreekt. De producten en de diensten die een bedrijf levert zijn maar zelden het resultaat van de vlijtige arbeid van één medewerker. In bijna alle gevallen dient er sprake te zijn van samenwerking. Meerdere mensen voegen in een serieel of parallel geschakeld proces iets toe en dat leidt tot een product of dienst waar de klant om gevraagd had. Een product of een dienst waar de klant blij mee is. Het succes van zo’n serieel proces hangt af van de manier waarop informatie tussen de schakels in het proces wordt uitgewisseld. Dat gaat beter als er standaarden zijn, als er goede afspraken zijn gemaakt en als er goed gecommuniceerd wordt. Niet alleen tussen de schakels in het bedrijf, maar ook daar waar de interactie tussen bedrijf en klant plaats vindt.

Soft skills
Je ontkomt er niet aan, daar heb je softskills voor nodig. Goed ontwikkelde soft skills. Dat geldt nog eens extra voor de mensen die zorg dragen voor de aansturing van de processen en de mensen die in die processen werken. In haar boek: ”Echte leiders dienen” laat Inge Nuijten zien hoe belangrijk die soft skills zijn. Ze heeft in haar promotieonderzoek ook aangetoond wat het effect is van leiders met goed ontwikkelde soft skills, op de productiviteit en de profijtelijkheid van een organisatie. Zij was niet de eerste die dat aantoonde. Ook Mintzberg laat ons zien hoe belangrijk goed ontwikkelde soft skills zijn.
Als het minder goed gaat in een bedrijf is er meestal sprake van slechte afstemming tussen medewerkers, afdelingen en tussen het bedrijf en de klanten van het bedrijf. Er zijn steeds meer misverstanden.
Helaas ontbreekt het leidinggevenden en medewerkers vaak aan de basisvaardigheden, die nodig zijn om samenwerken tot een succes te maken.

Begrijpen komt voor begrepen worden
Het valt mij meestal al op tijdens de kennismakingsronde in een training. Het gaat er bij de kennismaking om dat je elkaar beter leert kennen. Daartoe krijgen de deelnemers de gelegenheid om aan de hand van vragen iets over zichzelf te vertellen. Ik nodig de anderen altijd uit om vragen te stellen als iets niet duidelijk is. Vragen ter verheldering. Wat er echter gebeurt is dat mensen al heel snel gaan vertellen dat zij er anders over denken of dat zij ook zoiets hebben meegemaakt. Dat leidt niet tot verduidelijking maar tot discussie. En die discussie leidt niet tot verheldering maar wordt al snel  een spitsuur van meningen en opvattingen.
Bijna elke manager kent Covey en kent de stelling van Covey dat begrijpen voor begrepen worden komt. Toch gaat bijna iedereen driftig aan de slag met begrepen willen worden. Men blijkt de soft skills nodig voor het begrijpen nog niet zo onder de knie te hebben.
Begrijpen helpt enorm als je efficiënt wilt werken. Om te begrijpen moet je vragen kunnen stellen, open vragen, moet je kunnen luisteren, moet je kunnen doorvragen, moet je kunnen samenvatten. Dat zijn basisvaardigheden. Er zijn nog veel meer soft skills, die de processen in je bedrijf veel effectiever en efficiënter kunnen laten verlopen.

Investeer in softskills
Mijn stelling is daarom dat je in een tijd dat je op de kleintjes moet letten het beste kunt investeren in de soft skills van jezelf en van je medewerkers. Je schept daarmee een essentiële voorwaarde voor het verlagen van je kostenniveau. De misverstanden waarmee je nu regelmatig wordt geconfronteerd behoren tot het verleden. Het werk wordt in één keer goed gedaan.
Kortom, je brengt je kostenniveau omlaag en omdat de tevredenheid van je klanten toeneemt neemt ook je omzet nog eens toe.

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063