Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Hoe geef je betekenis?

04 februari 2017, gepubliceerd door Dirk Boersma

Betekenis is belangrijk in ons leven. Dat betekent dat het in ons werk ook belangrijk is om betekenis te kunnen geven of betekenis te ontdekken. In haar boek The Power of meaning biedt Emily Esfahani Smith nuttige aanknopingspunten om te werken aan betekenis.
Elke morgen sta ik vroeg op. Eén van de eerste dingen die ik doe is dan een stukje schrijven om dat vervolgens op de website van het Centrum voor Excellent Leiderschap te plaatsen. Natuurlijk doe ik dat om ervoor te zorgen dat er op onze website elke dag iets anders te zien is. Maar ik doe het ook omdat ik graag gedachten deel waar andere mensen iets aan hebben. In het boek “The Power of Meaning, crafting a life a life that matters” schrijft journalist Emily Esfahani Smith dat alle mensen graag betekenis aan hun leven geven. Een gelukkig leven en een betekenisvol leven hebben een nauwe relatie met elkaar, schrijft zij. Ze is voor het schrijven voor haar boek te rade gegaan bij grote schrijvers en filosofen zoals Emerson en Victor Frankle, ze heeft veel mensen gesproken en wetenschappelijk onderzoek geraadpleegd.
Smith komt tot de conclusie dat een leven met betekenis rust op vier pijlers

Erbij horen
De eerste is dat we graag ergens bij willen horen, ergens onderdeel van willen zijn. Dat wordt bevestigt in het onderzoek van Jonathan Haidt. Hij laat ook zien hoe belangrijk behoren tot een groep voor mensen is. Het is belangrijk om te worden begrepen, erkend en gewaardeerd door een groep collega’s, familie, een club, een straat. Uit onderzoek blijkt dat mensen hun relaties benoemen als het belangrijkste wat ze hebben in hun leven. En ook op hun sterfbed blijken mensen vaak aan te geven dat ze hun relaties als het belangrijkste deel van hun leven zien. Overigens blijkt uit onderzoek ook dat het hebben van relaties een correlatie heeft met het bereiken van een hoge leeftijd. Het is daarbij niet beslist noodzakelijk dat het allemaal soepele rimpelloze relaties zijn. Ook relaties waarin sprake is van strijd hebben dat effect.

Bestemming
De tweede pijler is het hebben van een bestemming. In het boek wordt de term purpose gebruikt, een term die Simon Sinek ook gebruikt in zijn Golden Circle. Met bestemming hebben we het over lange termijn doelen die samenhangen met onze waarden en waarmee we een groter doel dienen. Dat wordt ondersteund door onderzoek van professor Adam Grant, die vond dat mensen in beroepen, die gericht zijn op het helpen van anderen hun werk veel vaker als betekenisvol en zinvol beschrijven. Ze zijn daardoor ook meer bevlogen in hun werk. En ook hier weer: als je betrokken bent leer je meer en ben je vaak gezonder.

Storytelling
De derde pijler is storytelling en dat is dan niet het verhaal wat je van je baas of van de grote leider hoort maar je eigen verhaal, je levensverhaal. Welke betekenis geef je aan wat er in je leven is gebeurd en hoe hangt dat verhaal samen met een groter doel of een specifieke bestemming. We voelen ons gelukkiger als we de dingen die in ons leven gebeuren op een logische manier met elkaar in verband kunnen brengen. Daarmee kunnen we er betekenis aan geven. Dat lukt het beste als er iemand is die naar ons verhaal wil luisteren, die er ook op reageert. Door het verhaal te kunnen vertellen ontstaat er samenhang in het verhaal, ontdekken we verbande, die we eerst niet zagen. Smith refereert hier aan het onderzoek van Laura Kray, hoogleraar aan Berkeley.

Transcendentie
De vierde pijler is transcendentie, ofwel ons individu kunnen zien als onderdeel van iets groters. Als we het gevoel hebben samen met anderen boven onszelf uit te stijgen. Zulke ervaringen helpen om onze zelfgerichtheid los te laten om ons te verbinden met zaken, die een groter belang dienen. Juist jezelf kunnen wegcijferen kan ertoe leiden dat we meer betekenis zien, schrijft Smith.
Voor leidinggevende bieden de inzichten van Smith veel aanknopingspunten als ze willen werken aan meer betrokkenheid van medewerkers en collega’s. Professor Jane Dutton schrijft dat  je een organisatie op een positieve manier kunt ontwikkelen door hier aandacht aan te besteden. In coachend leiderschap, maar ook in dienend leiderschap is veel ruimte om met deze pijlers aan de slag te gaan. Hoe ga jij er aandacht aan geven in jouw organisatie?

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063