Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Het gaat om mensen

24 mei 2017, gepubliceerd door Dirk Boersma

Werkdruk
Afgelopen maandag  was ik mij aan het voorbereiden op het bezoek aan een schooldirecteur, die ik al lang ken en met wie ik in de afgelopen jaren ook regelmatig heb gewerkt. Ik begreep dat ze wil stoppen met haar werk. Na bijna veertig jaar onderwijs vind ze het wel genoeg. Nee het heeft in haar geval niet zoveel te maken met de werkdruk,waar veel mensen in het onderwijs op dit moment over klagen. Zij heeft al lang een manier gevonden om die werkdruk te hanteren. Ze wil echter nu nog iets doen waarbij ze helemaal haar eigen idealen kan volgen.

Vragen
Ik wilde deze directeur graag nog een paar vragen stellen voor ze vertrok. Haar school is al voor de vierde maal achtereen door de minister tot excellente school uitgeroepen. Dat is bijzonder. Dat betekent dat haar school nu al voor de vierde maal dat predicaat gekregen heeft. Het predicaat geldt steeds voor een periode van 3 jaar dus is door de school nu al 12 jaar achtereen niet alleen mooie leerresultaten behaald maar heeft de  school ook blije kinderen en tevreden en betrokken ouders en leerkrachten . Maar toen deze directeur begon  was de situatie totaal anders. De school had een slechte naam. Er zaten veel leerlingen, die van niet Nederlandse komaf waren op de school. Op dit moment kent de school zelfs 35 verschillende nationaliteiten. Toen zij directeur werd waren het er nog niet zoveel maar in die tijd hadden “zwarte scholen “ een slecht imago en haar school had daar veel last van. Voor zij directeur werd was ze al een aantal jaren als adjunct directeur werkzaam op de school.

De aanleiding
De laatste tijd was bij mij steeds meer de vraag op komen borrelen wat heeft haar eigenlijk bewogen om er een excellente school van te willen maken. Waar  en hoe begon het eigenlijk? Een andere vraag die ik ook had was de hoe ze nu zomaar afscheid kon nemen van iets wat ik toch wel als haar “kindje”zie. En daarop aansluitend wat ze gedaan had om het excellent zijn van de school te borgen ook als zij vertrokken is. Met deze en andere vragen ging ik vanmorgen van huis.

Plotseling vertrek
In de trein trok een bericht op twitter mijn aandacht. Ik las van een andere directeur, die ging vertrekken. Het is Mark Fields, de CEO van Ford. Fields is slechts drie jaar CEO van Ford geweest. Ruim drie jaar geleden volgde hij daar Alan Mulally op. In de periode dat Fields CEO werd had ik zakelijk veel met Ford te maken. Ik was betrokken bij de consumer experience movement van Ford. Die beweging was door Mulally geïnitieerd De gedachte is dat  betrokken medewerkers  leiden tot loyale klanten. En het is vooral de leidinggevende die invloed heeft op de berokkenheid van medewerkers.  Net zoals ik Mulally van een afstand meemaakte maakte ik ook Fields alleen van zeer grote afstand mee. Van die grote afstand meende ik echter wel een groot verschil waar te nemen.

Mensen
In de video’s waarin ik Mulally zag acteren,voelde ik veel warmte  een warmte waardoor ik mij betrokken ging voelen bij Ford. Mulally had het over mensen en hij richtte zich tot de mensen. Mulally had het over “love”houden van medewerkers. Bij Fields voelde ik die warmte niet. Ik hoorde hem niet over mensen maar over concepten over mobiliteit over zelfnavigerende  auto’s maar niet over de mensen, die bij Ford werkten. Bij Mulally was dat heel erg voelbaar.  Mensen waren belangrijk. Klanten waren belangrijk en dus medewerkers ook want het zijn de medewerkers waarmee de klanten contact hebben. In de tijd dat Fields CEO is geweest is de waarde van het aandeel Ford met 30 % gedaald. De aandeelhouders hadden geen geduld meer en besloten afgelopen weekend met Fields te stoppen. Je hoort en leest in veel commentaren dat ook insiders verrast zijn. In de discussies gaat het ook over alle uitdagingen waar Fields voorstond .

Nieuwe CEO
Er is ook al een nieuwe CEO aangekondigd door  Bill Ford. En in de aankondiging is er iets wat mij aan de directeur van de excellente school doet denken iets wat mij opvalt. Bill Ford zegt dat de nieuwe CEO Jim Hacket een unieke mensgerichte leiderschapsstijl  heeft. Inmiddels ben ik op zoek geweest naar wat daar over te vinden is. Zo kwam ik op de website van executive coach Robert Pasick. En daar kwam ik een verslag tegen van een bijeenkomst  van ‘ leaders connect’ waar Hacket zijn ideeën over leiderschap deelde met een groep mensen. Ik noem hier een paar van de punten die Hacket daar naar voren bracht.

Lessen
– Ga uit van een mens georiënteerde ontwerp benadering dat betekent neem ruimte om te divergeren en  ga bij je analyse de diepte in.
-Bedenk hoe  je op je sterfbed herinnert wil worden?
-Houdt altijd de lange termijn in de gaten
-Behandel iedereen met hetzelfde respect, maak geen onderscheid.
-Een goede board let goed op maar blijft er met zijn vingers af
-Diversiteit is kritisch en essentieel en je moet actief naar die diversiteit op zoek gaan, zorg dat je verbinding houdt met minderheidsgroepen
-Het succes van je leiderschap hang sterk samen met je bereidheid tot leren
-Leiderschap is een standpunt hebben, besluiten wat je gaat doen en koers houden
-Empathie is onmisbaar voor effectief leiderschap
-Om iets nieuws te krijgen moet je iets ouds opgeven
-Als iemand je consequent dwars zit vraag dan wat je moet geloven om dat  dwars zitten te accepteren
-Stimuleer zelfreflectie.

Het gaat om mensen
Het zijn punten die inderdaad het beeld oproepen  dat het om mensen gaat.
Daar gaat het ook om bij de directeur van de excellente school. Het gaat bij haar vooral om kinderen maar ook hun ouders en haar collega’s. Bij alles wat ze doet vraagt ze zich af wat de kinderen er aan hebben.
Deze directeur vertrekt niet omdat de stakeholders haar weg willen hebben. De directeur wil zelf vertrekken. Helaas is het niet duidelijk of er net als bij Ford gezocht wordt naar een nieuwe directeur, die ook een unieke mensgerichte benadering heeft.

Het antwoord
En om nu terug te komen op de vragen die ik had voor ik van huis ging. Hoe kwam ze erbij om zich aan te melden voor excellente school? De reden daarvoor was dat er geen nieuwe leerlingen meer werden aangemeld en de slechte naam die de school in de wijk had. Ze had bedacht dat excellente school worden daar een goed antwoord op kon zijn en ze was er met haar hele team over in gesprek gegaan dat had energie gegeven, dat had tot allerlei veranderingen geleid. Ze waren niet gegaan voor leuke dingen nieuwe concepten of zo.

Gewoon
Ze hadden zich gericht op het steeds beter doen van het gewone onderwijs. Niet op betere procedures maar effectiever zijn in het omgaan met kinderen, ouders en de buurt waarin de school lag. Ze waren blij verrast geweest toen ze voor de eerste maal excellente school werden. Een belangrijk effect was geweest dat de school ging groeien van heinde en ver kwamen ouders met hun kinderen naar haar school en ze hadden zich wel eens zorgen gemaakt over zoveel kinderen, met een etiket. Maar tot de dag van vandaag slagen ze er samen in om dat goede onderwijs voor hun zeer gemêleerde leerlingen bestand te blijven verzorgen.  De borging zit in de mensen, die op de school werken, in de ouders en in de MR. Helaas heeft ze geen invloed op wie haar op gaat volgen. Ouders maken zich daar ook zorgen over . Wat deze directeur erg belangrijk vindt is authentiek zijn. En op de vraag wat dat dan is antwoord ze dat je geen spelletjes moet spelen. Dat je niet moet doen alsof en je moet van mensen houden.

Het is bijzonder dat het bij een basisschool en een multinational om dezelfde zaken gaat . Het gaat om mensen bij leiderschap.

Vind je het leuk hierover of over iets anders verder te praten bel dan 0622995926 of mail dirkboersma@excellentleiderschap.nl

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063