Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Coachend leiderschap8

25 juli 2017, gepubliceerd door Dirk Boersma

Feedback
En dan heb je een visie ontwikkeld en besproken, je hebt doelen vastgesteld en je hebt afspraken gemaakt over het realiseren ervan. Aan de details is gedacht en je organisatie draait. En dan ben je nog niet klaar. Om de zaak te laten draaien is het belangrijk en noodzakelijk dat je vervolgens aanspreekt. En aanspreken ook weer iets wat wij niet graag doen. Dat geldt gek genoeg voor zowel het positieve als het negatieve aanspreken.

Overbodig
Positief aanspreken vinden we eigenlijk overbodig. We vinden het vooral overbodig om het naar anderen toe te doen. Het rare is dat we het vaak wel prettig vinden om zelf positief aangesproken te worden maar dat we het niet nodig vinden of er niet aan denken om het in de richting van anderen te doen. We vinden dat overbodig en overdreven. We zijn bang voor softie aangezien te worden. Ik hoorde in een sollicitatiegesprek ooit dat ik veel te vriendelijk was en dat ik om die reden niet paste in een zakelijke omgeving maar ook op het voetbalveld voegt één van de begeleiders van het elftal van mijn dochter, mij soms schamper toe dat ik alleen maar “Goed zo “roep.

Onderzoek
Jack Zenger  en Joseph  Folkman, leiderschapsexperts schrijven in de Harvard Business review dat dat iets te maken heeft met het beeld wat wij van de goede leider hebben. Dat is iemand, die de waarheid durft te zeggen. Iemand die kan confronteren. We overschatten ook het effect van negatieve feedback en confrontaties.

Effectiever
Uit onderzoek blijkt dat positieve feedback veel effectiever is. Positieve feedback is een belangrijk onderdeel van het in flow  krijgen en houden van mensen. Negatieve feedback werkt daar zeker niet aan mee. Het is ook bijzonder dat je nooit van een klant de vraag krijgt om een training in het geven van positieve feedback te verzorgen. Er wordt altijd gevraagd om een training in het geven van “negatieve” feedback. Mensen kunnen zeggen waar het op staat, geen zoete broodjes bakken, daar gaat het om.

Bijzonder
Het is bijzonder om te zien wat naar voren komt uit onderzoek wat Zenger en Folkman deden. Uit dat onderzoek komt naar voren dat leidinggevenden als effectief gezien worden als ze positieve feed-back geven . Als ze dat geven is het negatieve effect van negatieve feedback gering. Verzuimen ze echter positieve feedback te geven dan worden ze als minder effectief gezien. Als diezelfde leiders zichzelf beoordelen komen ze tot een heel andere conclusie ten aanzien van hun effectiviteit. Dan leggen ze sterk de nadruk om het geven van negatieve feedback en koppelen dat aan effectiviteit. Wij zien datzelfde in de medewerkersbetrokkenheid onderzoeken waar wij bij betrokken zijn.

Weinig feedback
Over het algemeen wordt er weinig feedback gegeven en als er al feedback gegeven wordt dan is het vooral negatieve feedback. Het zal duidelijk zijn dat de betrokkenheid daar niet beter van wordt. Ook hier zijn weer belemmerende overtuigingen bij leidinggevenden aan het werk schrijven Zenger en Folkman. En het is belangrijk om die overtuigingen te veranderen als je effectief wilt zijn met je organisatie. Bij feedback gaat het niet alleen om negatief of positief maar ook om hoe je die feedback geeft.

Concreet gedrag
Het is belangrijk dat de feedback zowel de positieve als de negatieve betrekking heeft op concreet gedrag of concrete resultaten. Feedback geven wordt gemakkelijker als er heldere afspraken zijn gemaakt over gedrag en resultaten. Je hebt dan iets om naar te verwijzen als je aanspreekt. Hoe objectiever je beschrijft wat je aan gedrag en resultaten hebt waargenomen hoe effectiever de feedback. Ik schreef daar onder anderen over in een blog op 17 april 2014 en collega Willem Verhoeven schreef er het boek Afspreken en aanspreken over.
Het is overigens niet alleen belangrijk om feedback te geven. Het is eveneens noodzakelijk om feedback te vragen. Om te ontdekken wat jij als leidinggevende anders en beter kan doen. Op die manier kunnen jij en je collega’s leren van wat jullie doen.

Wil je hierover of over iets anders vrijblijvend verder praten bel dan 0622995926 of mail dirkboersma@excellentleiderschap.nl

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063