Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Als je niet weet wat er in je organisatie speelt

21 mei 2021, gepubliceerd door dirk boersma

Outsourcen
In de Correspondent  van 19 mei 2021 staat een boeiend interview met  Bert Hubert. Bert Hubert is een ondernemer en software ontwikkelaar, die zich verdiept in innovatie en die onder andere voor de AIVD werkte.
In het interview in de Correspondent  speekt Hubert zijn zorgen uit voor het ongebreidelde outsourcen van tal van activiteiten door bedrijven. De belangrijkste drijfveer daarvoor is het omzetten van vaste kosten in flexibele kosten en het op die manier verhogen van de winstgevendheid van een bedrijf.

Kennis verdwijnt
Hubert waarschuwt er in het interview voor dat deze ontwikkeling er toe leidt dat technische kennis  volledig verdwijnt uit een organisatie en zelf uit een land. Hij wijst op de telecommunicatie sector waarin we volledig afhankelijk zijn geworden van de technische kennis van onder andere China. Hij laat zien hoe kwetsbaar onze telecommunicatiesector daardoor is geworden. Omdat we de noodzakelijke kennis niet langer in huis hebben.

 

KPN nieuw
Ik moest onmiddellijk denken een het KPN zoals ik dat aantrof bij mijn terugkeer uit Indonesië, waar ik voor KPN bij een joint venture waarin KPN een minderheidsbelang had, werkte. KPN was totaal veranderd toen ik terug kwam in Nederland. Je kunt daar over lezen in het boek De koude kermis van KPN” . De organisatie was gekanteld  onder de bezielende leiding  van  jurist Paul Verburgt . De nadruk was sterk op de verkoop gekomen. Met minder kosten de klant beter van dienst zijn. Die reorganisatie leidde tot het uitbesteden van technische activiteiten. Bij mijn terugkomst uit Indonesië werd ik er in 1999 rechtstreeks mee geconfronteerd. Het bleek dat de mensen met verstand van een specifiek softwarepakket niet langer bij het bedrijf werkten en dat de instructeurs, die die mensen opleiding gaven, er ook niet meer waren. Helaas slaagde ik er niet in die mensen te bewegen om terug te komen, hetgeen de dienstverlening op het gebied van de installatie van  telecommunicatie voorzieningen voor het midden en klein bedrijf aanzienlijk bemoeilijkte . Toeleveranciers en preferred uitzendbureaus  bleken niet in staat dat probleem op te lossen.

Geen controle
Als coach raakte ik later betrokken bij een bedrijf wat de productie en montage van de door haar verkochte installaties onderbracht bij een subcontractor omdat ze er niet in slaagden de productie en montage effectief en efficiënt uit te voeren. In mijn ogen schoot met name het management te kort. Dat was sterk gericht op regels en voorschriften en niet op verbinding met de medewerkers.
Mijn voorstel was het ontwikkelen van coachend leiderschap maar uitbesteden  leek een stuk goedkoper en handiger.
De uitbesteding bleek echter weinig positiefs op te leveren. Het management slaagde er niet in zo samen te werken met de subcontractor dat zaken nu wel soepel en correct verliepen en uiteindelijk werd het hele bedrijf verkocht.

Geen elektriciteit
En nu liep ikzelf afgelopen zaterdag om 22:00 uur aan tegen het feit dat de stroom in mijn huis plotseling uitviel. Ik huur het huis van een woningbouwvereniging. In de meterkast hing een boekje waar ik nu voor het eerst inkeek  en ik zag dat ik in geval van een stroomstoring de woningbouwvereniging moest bellen. Zo gezegd, zo gedaan . Na mij door een aantal menu’s met irrelevante informatie en keuzemogelijkheden te hebben geworsteld, kreeg ik een mevrouw aan de telefoon. Zij stelde mij de vraag op de stroom alleen bij mij was uitgevallen. Ik naar buiten en constateerde dat bij de buren het licht in huis  brandde en ook de straatlantaarns deden het nog zodat ik nog een klein beetje kon zien in huis. Die wetenschap was voor de mevrouw voldoende om mij mee te delen dat ik door een monteur gebeld zou worden. Dat klopte en de monteur stelde dezelfde vraag als de mevrouw, nu hoefde ik niet meer naar buiten en ik kon bevestigen dat bij de buren het licht nog brandde. De monteur vroeg mij vervolgens wat voor type installatie gebruikt werd.  Daar had ik geen idee van en in het donker kon ik ook geen aanduidingen in de meterkast vinden. Met het licht van mijn telefoon kon ik wat termen op de installatie ontcijferen  en dat leek voldoende voor de monteur. Die meldde dat hij er binnen 20 minuten zou zijn.

Een monteur
Om ca. 23:00 stond de monteur voor de deur met een kist vol gereedschap kwam hij binnen. De deur van de meterkast stond al open en hij constateerde snel dat alle zekeringen werkten en goed stonden. Hij kon ook vast stellen dat er geen stroom het huis binnen kwam. Hij vertelde dat hij niet bevoegd was iets te doen aan het deel van de installatie in en voor de elektriciteitsmeter, dat was een zaak van Liander de netbeheerder. Dat betekende dus contact zoeken met Liander. Er hing een kaartje met een telefoonnummer in de meterkasten ik belde dat nummer.

Nog een deskundige
Ook daar weer keuzemenu’s maar uiteindelijk kwam ik bij een meneer terecht. Hij vroeg mij of er een tekst te zien was in de display van de recent geïnstalleerde slimme meter. Op mijn bevestigende antwoord reageerde hij dat ze dan niet kwamen want dan zat het probleem in huis, daar moest ik dan maar een monteur voor zoeken. Nou die was er gelukkig nog  en ik gaf mij telefoon aan die monteur.  Er ontspon zich een, wel es, niet es gesprek tussen de beide deskundigen, waarvan de één zich overigens veel deskundiger voordeed dan de ander. Die discussie werd heftiger en ik besloot mij weer over mijn telefoon te ontfermen. Ik vroeg aan de deskundige van Liander of de bij mij in huis aanwezige monteur toestemming kreeg om in de slimme meter te kijken en of de verzegeling van die meter verbroken mocht worden door deze monteur.

Vreugde
Tot mijn vreugde mocht dat  en de monteur in mijn huis voegde de daad bij het woord. Hij knipte de verzegeling los en schroefde de meter open. Hij zag onmiddellijk een bruine draad waarvan het omhulsel gesmolten was. Het koper van die draad had een andere draad geraakt, die ook gedeeltelijk gesmolten was. Niet goed bevestigd was zijn oordeel. Hij maakte de gesmolten draad los en verving deze door een bruine draad ui zijn eigen voorraad. Hij schakelde  de zekering weer om en ik had weer licht.

Arrogantie
Er werden nog foto’s van de gesmolten draad gemaakt voor zijn baas. Ik zei hem dat ik er melding van zou maken bij de woningbouw vereniging en hij vertelde me dat dat zonde van mijn tijd zou zijn. De arrogantie van de netbeheerder zou toch niet veranderen.
Het was inmiddels 12:30 geworden en ik verlangde naar mijn bed. Ik bedankte de monteur uitgebreid na samen nog wat gemopperd te hebben over de netbeheerder.

Effecten
Outsourcen kan dus allerlei effecten hebben waardoor het uiteindelijk niet oplevert  waarvoor het wordt ingezet. In mijn voorbeeld van de uitgevallen elektriciteit zie je dat uiteindelijk medewerkers als de boosdoeners worden aangemerkt en dat outsourcen  tot veel bureaucratie kan leiden. De oorzaak ligt echter bij de aandeelhouders, directies en consultants, die hebben het over klantgerichtheid en lagere  kosten maar die niet nadenken  over de gevolgen van hun keuzes  en al helemaal niets doen door te anticiperen op die keuzes door op een coachende manier te gaan leiding geven zodat medewerkers meer zelfsturend worden en vroegtijdig kunnen ingrijpen. Zo kunnen ze hun organisaties en werkprocessen meer agile maken.

Leiderschap
Het begint bij leiderschap en daarmee bedoel ik niet krachtdadig optreden, met de vuist op tafel slaan of knopen doorhakken. Maar ruimte en aandacht geven.  Zorgen dat je weet wat er gebeurt in je organisatie. Niet door er een rapport over te lezen of een presentatie te bekijken maar door je oren en ogen de kost te geven bij de mensen, die werken in het bedrijf.
Als je echt weet hoe het zit  en hoe de mensen er in zitten kun je met elkaar tot goede keuzes komen

 

Wil je hier verder over praten bel me dan 0622995926 of mail dirkboersma@excellentleiderschap.nl of één van mijn collega’s

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063