Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Aandacht voor collectieve emoties

10 september 2015, gepubliceerd door Dirk Boersma

Vandaag lezen we in het nieuws dat de overheid en de NAM het aan zichzelf te danken hebben dat de dialoogtafel, waarin de gevolgen van de gaswinning centraal stonden, mislukt is. De overheid en de NAM namen haar gesprekspartners niet serieus. Professor Quy Huy van Insead, die zich met strategie bezig houdt, laat zien hoe belangrijk aandacht voor collectieve emotie is bij de uitvoering van een strategie. Wat kun je daar van leren?

Niet serieus
De overheid heeft de maatschappelijke partners in het gasoverleg onvoldoende serieus genomen volgens voorzitter Jacques Wallage van de Dialoogtafel Groningen.
In een ander voorbeeld waarover Quy Huy, INSEAD Associate Professor of Strategy, het heeft in een recent interview met Karl Moore van MC Gill en waarover Huy ook schrijft in een Insead publicatie in mei van dit jaar, betoogt hij dat leiders, die in staat zijn collectieve emotie te lezen effectiever zijn dan leiders, die dat niet kunnen.
In het interview over het mislukken van de Dialoogtafel in Groningen zegt Wallage dat de politiek de oorzaak van haar gebrek aan geloofwaardigheid vooral bij zichzelf moet zoeken. Wallage zegt dat het verschil tussen wat de politiek zegt en wat er concreet gedaan wordt vreet aan het vertrouwen bij de burger. Als remedie noemt Wallage dat de politiek ervoor moet zorgen dat ze over dezelfde kennis beschikt als de overheid, zodat ze niet steeds door de overheid op achterstand wordt gezet. Wallage pleit voor meer feitenonderzoek.

Op papier lukt alles
Quy Huy gebruikt in zijn betoog een ander voorbeeld. Hij heeft onderzoek gedaan bij Nokia en heeft getracht te achterhalen hoe het mogelijk was dat het zo fout ging bij Nokia. Huy komt tot één conclusie en zegt het probleem was dat de bedrijfsleiding in het geheel geen oog had voor de collectieve emotie in het bedrijf en daar dus ook niets mee deed. De directie had een krachtige en goed doorwrochte strategie in elkaar gezet. Daar was voldoende over vergaderd en de strategie was uitgewerkt in heldere projecten en programma’s. Nokia was daar kampioen in. Doelstellingen waren SMART geformuleerd en er was sprake van serieuze en krachtige opvolging. Toen de top van Nokia ontdekte waar Apple en Google mee bezig waren was het veel te laat. Toen bleek dat Nokia met haar software de boot zou missen en het af zou leggen tegen de concurrentie was er geen weg meer terug. Huy ontdekte in zijn onderzoek dat in het management van Nokia veel mensen waren, die dit debacle al lang zagen aankomen. Maar wat was het geval, ze durfden hun mond niet open te doen. En dat was niet eens omdat ze bang waren voor de top, maar omdat ze bang waren hun status te verliezen. Hun status als succesvolle manager, als iemand die altijd z’’n targets haalde en als het even kon overtrof. Daarom lukte op papier alles.

Betrokkenheid
Ik kan mij een Ford verhaal herinneren dat gaat over het aantreden van Alan Mulally als CEO. In de wekelijkse bijeenkomst van het topmanagement rapporteerde iedere manager dat hij of zij op schema lag. Op een dag was er echter één manager, die zei dat hij z’n targets niet gehaald had. Alan Mulally prees hem rechtstreeks de hemel in en vertelde hoe blij hij was met de eerlijkheid  en de moed van deze manager, Mark Fields. En hij bood spontaan de hulp van de rest van het gezelschap aan. Dat was het begin van een grote cultuuromslag bij Ford, waaruit uiteindelijk de Consumer Expercience Movement is voortgekomen.Een beweging waarin emotionele betrokkenheid centraal staat. En een beweging, die ik door mijn actieve betrokkenheid erbij, goed ken. Wij houden van onze dealers, zei Mulally, en hij liet het driemaal door zijn topmanagement hardop zeggen en vroeg ze erbij te kijken of ze het meenden. De aanpak van Mulally heeft ervoor gezorgd dat Ford de financiële crisis als enige autoproducent,op eigen benen overleefde. De aanpak van de Nokia top, waar die emotionele sensitiviteit totaal ontbrak, heeft Nokia naar de ondergang geleid. Overigens is het bijzonder dat Mark Fields deze zomer Alan Mulally heeft opgevolgd als CEO van Ford.

Mensgerelateerd
Strategy is 5 percent thinking, 95 percent execution. Strategy execution is 5 percent technical, 95 percent people-related. Die uitspraak staat vetgedrukt in een artikel van Quy Huy en Timo Vuori over wat Nokia had kunnen redden. En dat geldt niet alleen voor Nokia maar voor elke organisatie. Ook voor een gemeente, voor een school of voor een supermarkt.
Het is van essentieel belang om als manager te weten hoe de emotionele vlag erbij hangt. En Huy wijst daarbij terecht op het belang van de collectieve emotie. Die werkt nog weer anders dan de individuele emotie. Het is de sfeer die mensen met elkaar scheppen in een organisatie. Waar mopperen ze over in de kantine, bij de koffieautomaat, in de schaftkeet of in de lerarenkamer. Zijn ze trots op waar samen aan gewerkt wordt of praten ze negatief over een leidinggevende of over een slecht beleid.

Aandacht
Als leidinggevende is het niet genoeg om alleen oog te hebben voor de concreet meetbare resultaten, maar ook voor de resultaten waarvoor ons de geijkte meetinstrumenten ontbreken.De thermometer die je daarvoor in de organisatie steekt is het met aandacht luisteren, het vragen stellen, het doorvragen. Als de medewerkers merken dat je aandacht hebt, als ze merken dat die aandacht serieus is, ontstaat er al een positievere emotie in het bedrijf. Wallage suggereert dat de politiek voor meer feiten moet zorgen. Als hij emoties ook tot feiten rekent ben ik het helemaal met hem eens. Het mislukken van de dialoogtafel in Groningen heeft alles te maken met het geen aandacht hebben voor de collectieve emotie in Groningen. Wallage verwijt de overheid en de NAM haar gesprekspartners niet serieus te hebben genomen. Dat is het ergste wat je met je gesprekspartners doen kunt. Het uitvoeren van strategie is voor 95 procent mens gerelateerd zeggen Huy en Vuori, die er onderzoek naar deden. Dat begint met mensen serieus nemen, ook en vooral hun emoties

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063