Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Wat heb je aan een onafhankelijk onderzoek?

22 november 2019, gepubliceerd door Dirk Boersma

Onafhankelijk onderzoek
Enkele dagen geleden konden we in de krant lezen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar misstanden binnen de landelijke eenheid van de nationale politie. Volgens het artikel in de NRC zal er gekeken worden naar ’de cultuur’ van wantrouwen en onderwerpen als leiderschap, discriminatie en omgangsvormen.

Niet de eerste keer
Het is niet de eerste keer dat er een bericht naar buiten komt waar uit blijkt dat er iets aan de hand is bij de Nationale Politie. Ik schreef daar al eerder (18 januari 2016) over onder andere bij de aanstelling van de heer Akerboom als de topman. Nog maar kort geleden waren er berichten over een politiechef uit Leiden, die op non-actief gesteld werd vanwege, naar de Volkskrant meldt, een onwerkbare situatie.  Duidelijk is in elk geval dat de zaken die in het onafhankelijke onderzoek aan bod moeten komen als eerder hardop uitgesproken werden door de politiechef in Leiden in een poging er verandering in aan te brengen. Kennelijk is dat de aanleiding geweest om haar op non actief te stellen. In de artikelen die je over deze affaire leest komt een beeld naar voren van veel gedoe en communicatie via mail, telefoon en social media. Er lijkt sprake van zaken die onwenselijk zijn, zoals vriendjespolitiek, discriminatie en ongewenste omgangsvormen.

Klokkenluiders
Er zijn mensen , die daar iets aan proberen te doen en die mensen wordt verweten dat op de verkeerde manier (klokkenluiders) aan te pakken. Een betrokken consultant komt tot de conclusie dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. Kortom het is niet zo moeilijk om vast te stellen dat er iets aan de hand is bij de politie. De samenwerking is niet optimaal, er is veel verzuim en er zitten mensen thuis. Mensen die een sleutelpositie hadden bij de uitvoering van belangrijk politiewerk.

Het parlement
In het parlement wordt inmiddels gesproken met de minister door vertegenwoordigers van de politieke partijen. Die zich ongerust maken omdat op z’n minst niet alles op rolletjes loopt. De minister beaamt die constatering maar geeft aan dat het niet binnen zijn mogelijkheden ligt daar iets aan te doen. Wel geeft hij aan dat er personeelstekorten zijn en nieuw personeel is er niet zomaar. En wat doe je dan? Ga je bij de pakken neerzitten?  Ga je een onafhankelijk onderzoek laten doen? Of ga je de zaak aanpakken.

Een ongezonde cultuur
Alle zaken die zichtbaar worden in de afgelopen periode duiden op een ongezonde organisatiecultuur. Zo’n ongezonde cultuur leidt tot veel problemen in een organisatie en komt een goede samenwerking, die noodzakelijk is om resultaten te behalen niet ten goede. Er zal gewerkt moeten worden aan het ontwikkelen van een gezonde organisatiecultuur en een deel van de politieleiding lijkt zich daar ook bewust van te zijn getuige de volgende quote uit een artikel in de Volkskrant.

Veiligheid en respect
“De leiding van basisteam Hoefkade schrijft in haar brief zich „tot het uiterste te zullen inspannen” om incidenten in de toekomst te voorkomen. „Maar dat kunnen wij niet alleen. De basis hiervoor is een team waar een open cultuur heerst, waarin iedereen veilig is en respect heeft voor elkaar. Waar ruimte is om van mening te verschillen en waar diversiteit onze kracht is.”

Goede samenwerking
Dat is belangrijk voor een goede samenwerking en een werksituatie waarin verzuim zo laag mogelijk is. Uit tal van rapportages blijkt dat het ziekteverzuim bij de politie hoog is en zoals al duidelijk werd in een vorige blog hangt een hoog verzuim vaak samen met een ongezonde organisatiecultuur.

Coachend leiderschap
Coachend leiderschap is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van een gezonde organisatiecultuur. Het is van het allergrootste belang om leiderschap te hebben met aandacht en waardering voor de mensen. Dat is de eerste stap die gezet moet worden om iets te veranderen, dat is en stuk effectiever dan een onafhankelijk onderzoek en zelfs als uit het onderzoek zou blijken dat er niets aan de hand is dan leidt coachend leiderschap toch altijd tot verbetering van de resultaten.

Wachten op resultaten
Het nu aangekondigde onderzoek zorgt er makkelijk voor dat mensen gaan wachten tot de resultaten vaan het onderzoek bekend worden. Tot die tijd moet er gewacht worden en wordt er weinig gedaan en dat betekent dat de ongezonde cultuur tot nog meer problemen kan gaan leiden.

Rotte appelen
Een ander probleem met dat onderzoek is dat een onderzoek niet zelden leidt tot het vinden van ‘rotte appelen’ In het artikel in de Volkskrant wordt daar ook al over gesproken. Die rotte appelen moeten dan eerst verwijderd worden. Maar helaas lopen in zo’n situatie de nieuwe ‘rotte appelen’zich reeds warm om de opengevallen posities in te nemen. Een probleem is namelijk dat een zieke cultuur mensen ‘ziek’maakt. Die mensen zijn in de kern niet ziek.

De cultuur is ziek
Het is de cultuur die ziek is.   Francesca Gino, hoogleraar organisatiegedrag aan de Harvard Business School, stelt dat de CEO in zulke situaties alle aandacht moet richten op die cultuur. Een moeilijke werkomgeving leidt niet tot een ongezonde, zieke  cultuur. Het is omgekeerd , een ongezonde, zieke cultuur leidt tot een slecht presterende organisatie. Dat schrijft ze onder meer in een artikel in de Harvard Business Review van november december 2018

Helder toekomstbeeld
Als je aan de top voor een ‘gezonde’ cultuur wilt zorgen moet je heel helder zijn over wat je wilt bereiken met de organisatie en vervolgens in gesprek gaan met de mensen om je heen over de vraag hoe je dat met elkaar wilt bereiken. Het hele management moet daar eensgezind een rol in spelen.

Bij elkaar brengen
De top heeft de verantwoordelijkheid  het management daarin bij elkaar te brengen en bij elkaar te houden, te zorgen dat er goed met elkaar wordt afgestemd. Mensen moeten actief betrokken worden. Het is van het grootste belang dat alle betrokken mensen het gevoel krijgen dat ze belangrijk zijn om het doel te bereiken.

Zelf doen
Professor Gino benadrukt dat het niet handig is dat proces door een consultant te laten uitvoeren, het is essentieel dat er directe betrokkenheid is van de leiding. Het is een prachtige uitdaging voor de top van de politie, een uitdaging waar ze naar ik hoop al mee begonnen zijn. Wachten op een onpartijdig onderzoek, leidt niet tot verbetering

Wil je hierover of over iets anders verder praten bel dan 0622995926 of mail dirkboersma@excellentleiderschap.nl of één van mijn collega’s

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063