Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Wat geeft je werk betekenis?

15 mei 2019, gepubliceerd door Dirk Boersma

Visie

In zijn boek The structuring of organizations beschrijft Henri Mintzberg wat er gebeurt met organisaties, die winst tot doel gemaakt hebben. Volgens Mintzberg leidt dat tot het sturen op kosten en dat gaat vervolgens gemakkelijk ten koste van de kwaliteit van het product of een dienst. Hij benadrukt daarom het belang van het hebben van een visie op de dienst en het product wat je organisatie aan de samenleving levert. Zo’n visie zorgt voor betrokken medewerkers, voor loyale klanten en schept ook voorwaarden voor verbetering en innovatie. Een visie helpt je om te blijven ondernemen.

Winst
Dat winst niet de visie van je onderneming moet zijn heb ik vanaf het moment dat ik dat las bij Mintzberg en toen ik bij de organisaties die ik goed kende de theorie van Mintzberg bevestigd zag.  Een tijd geleden schreef ik er een blog over en recent had ik daar in een training nog hele discussies over was de visie van de onderneming nu de wijze waarop de onderneming vorm gaf aan haar dienstverlening of ging het vooral om winst door de kosten omlaag te brengen.
De Golden Circle van Simon Sinek zorgde de laatste tijd voor  gemakkelijke argumenten voor dit standpunt. Eerst een antwoord op de Why vraag of wat de bedoeling is van de organisatie, dan pas de wat en hoe vragen. Dus niet eerst de winst. Winst is een gevolg schrijft Henri Mintzberg.

Verrast
Het verraste me dan ook dat professor Freek Vermeulen van de London Businessschool in de Harvard Business Review van 8 mei jl. een artikel publiceert waarin hij schrijft dat het echt niet nodig is om altijd een groter doel na te streven. Winst als doel is niet slecht schrijft hijen hij benadrukt dat de meeste studenten die worden opgeleid door de London Business School niet terecht komen bij een organisatie die haar visie uitdraagt in relatie tot een aansprekend maatschappelijk vergezicht. Zoals Lego, die de bouwers van de toekomst inspireert of Starbucks,door wie de menselijke geest wordt geïnspireerd en gevoed.

Cynisme
En hoewel in allerlei managementbladen en tal van management goeroes het belang van het hebben van zo’n maatschappelijk doel sterk aanbevelen, uit Vermeulen dat die uitgedragen visies ook vaak tot cynisme  en ongeloof leiden en dat is niet goed voor de motivatie. En zo kan het maatschappelijke doel andere dan de bedoelde effecten hebben.

Economische groei
Economische groei op zich heeft ook positieve effecten zegt Vermeulen, het reduceert armoede, ondervoeding, kindersterfte en zo kun je nog wel doorgaan. Belangrijke sociale onderwerpen hebben een nauwe relatie met economische groei. Hij merkt daar overigens bij op dat je daarbij wel moet zorgen dat je het mileu niet belast, je medewerkers niet uitbuit en je stakeholders niet bedriegt ( en dat is wel een dingetje als je vandaag in het nieuws leest dat in 2018 39 % van de vertrekkende CEO’s wegging vanwege een integriteitskwestie).

Local meaning
De ‘purpose’de bedoeling, die medewerkers in beweging brengt is volgens Vermeulen vooral gelegen in wat Vermeulen en zijn collega Dan Cable ‘local meaning’ noemen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat juist die belangrijk is voor mensen. Wat kun je betekenen voor de mensen met wie je in je werk te maken hebt, je collega’s, je klanten, je medewerkers en je toeleveranciers. Het is belangrijk dat mensen weten wat het effect is van het werk wat zij doen, op wie heeft dat welke invloed en hoe neem je dat waar? Naarmate de interactie tussen medewerkers en hun klanten aangemoedigd wordt en toeneemt en klanten aan de anonimiteit onttrokken worden, een gezicht krijgen, gaan medewerkers beter presteren.
Het is dus erg belangrijk dat medewerkers weten hoe hun bijdrage van betekenis is voor anderen

Gezien en gewaardeerd worden
En, uit ander onderzoek (Jana Gallus)  blijkt dat medewerkers die zich gezien en gewaardeerd weten, anderen gaan helpen om ook hun doelen te bereiken.
Het is niet nodig dat ‘purpose’i s afgeleid van een hoger maatschappelijk doel. Uit recent onderzoek van Adam Grant blijkt zelfs dat CEO’die vurige toespraken houden over de maatschappelijke visie van hun bedrijf, hun medewerkers daarmee niet motiveren. Het gaat niet om grote maatschappelijke visies en ook niet om winstmaximalisatie. Mensen worden gemotiveerd als ze weten wat ze voor anderen betekenen.

Het idee ipv de mens
Ik moet ineens weer denken aan iets wat ik zelf 25 jaar gelden meemaakte op de school waar mijn kinderen toen opzaten. Het was een Jenaplanschool en ik had mijn kinderen daar uit overtuiging nar toe laten gaan. Die overtuiging raakte ik kwijt toen ik merkte dat het op ouderavonden alleen over het jenaplan ging en nooit over  de kinderen. Ze zijn toen weer naar een ouderwetse school gegaan waar er wel aandacht voor ze was.

Coachend leiderschap
Coachend leiderschap is  een zeer effectieve manier om ervoor te zorgen dat die local meaning zich ontwikkeld in je organisatie. Omdat je met medewerkers in gesprek bent over wat ze gaan bereiken, omdat er een relatie gelegd wordt met de visie van het bedrijf en er ook samen wordt gekeken naar wat inspanningen hebben opgeleverd.

Kleine interventies
Uit het werk van Terese Amabile, blijkt ook dat het frequent doen van kleine interventies een bijzonder positief effect heeft op de prestaties van mensen. Het gaat om aandacht, in gesprek zijn, afspreken maken, aanspreken, samen  de resultaten vast stellen.
En ik zeg het nog maar eens dat begint bij de ‘bekommernis’ om mensen zoals Frederik Anseel dat zo mooi verwoordde.
Wat ga jij met deze wetenschap doen?

Wil je hierover of over iets anders verder praten bel dan 0622995926 of mail dirkboersma@excellentleiderschap.nl

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063