Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Tijd geven in plaats van tijdsdruk

23 maart 2017, gepubliceerd door Dirk Boersma

Consultant
In mijn vorige blog schreef ik over de strubbelingen, die er lijken te zijn bij de uitvoering van het voornemen om  de elite-eenheden van onze krijgsmacht, de commando’s en het korps mariniers onder een commando te plaatsten. In het nieuws komt een consultant aan het woord. Een consultant die heeft meegewerkt aan het ontwerp van dat volgens deze consultant zou moeten leiden tot een snellere besluitvorming. Dat doe je door het aantal bestuurlijke schijven te verminderen, staat er in het nieuwsartikel. De consultant geeft ook aan dat deze elite eenheden bestaan bij de gratie van hun sterke cultuur. Van die cultuur is ook de kleur van de baret een belangrijk detail. Overigens gaat de samenwerking tussen de korpsen prima, zegt de consultant.

Sentimenten
Het probleem zit vooral bij de top, zoals ik gisteren al aanhaalde, en de consultant vind dat ze nu maar eens over die sentimenten heen moeten stappen. Het lijkt of deze consultant vanaf de zijlijn betrokkenen ervan wil overtuigen dat de stap nou maar eens gezet moet worden en er via dit nieuwsartikel maar wat meer druk op betrokkenen moet ontstaan  om nu de stap maar eens te gaan zetten. Dat lijkt ook weer verdacht veel op het proces bij de vorming van de nationale politie, waar deadlines gehaald moesten worden.

Transitie
De in 2013 overleden organisatie consultant William Bridges pleit echter voor het belang van tijd nemen tussen de verschillende stappen in een veranderingsproces, zeker als je wilt dat er in dat proces een transitie plaats vind. Volgens Bridges zien wij vaak de transitiekant over het hoofd en beperken we ons tot verandering. Verandering is situationeel, zegt hij. Bij veranderen ga je naar een andere locatie, je krijgt een kind of je vader overlijdt. De omstandigheden veranderen en dus verandert er iets voor jou.

Van binnen
Maar bij transitie gaat het om verandering van binnen uit. De omstandigheden veranderen en je kunt met je huidige gedragsrepertoire niet meer uit de voeten in die nieuwe omstandigheden. Volgens Bridges is het dan belangrijk om je goed bewust te worden waarvan je afscheid moet nemen om je daarna af te vragen waar je heen wil en wat je daarvoor nodig hebt. Bij transitie vindt de verandering van binnen plaats. Het gaat niet om het bereiken van een vooraf vastgesteld doel maar om een doel wat gevonden wordt gaandeweg het proces van transitie.

Vragen
Zoals ook in mijn blog van twee dagen geleden gesteld werd gaat het om de vragen, niet om de presentatie van de antwoorden. Juist de goede vragen brengen en houden een transitieproces op gang. Dat heeft belangrijke implicaties voor de consultant. Bridges is daar heel uitgesproken over. Memo’s en uitgewerkte organogrammen brengen geen transitie op gang. Maak er geen stappenplan van, zoek niet naar “best practices” en dreig niet.

Het proces
Laat het proces z’n werk doen en zorg dat je aanspreekbaar bent tijdens dat proces, praat met mensen over hun persoonlijke verandering. Stel vast wie wat kwijtraakt en heb daar begrip voor. Verkoop het probleem (stel de goede vraag) en niet de oplossing. Geef mensen de kans om in gesprek te zijn met afnemers van hun producten of diensten. Blijf steeds in gesprek met medewerkers ook over de problemen, die ze met de veranderingen hebben. Wees je er bewust van dat verlies subjectief is en dat jouw mening daarover volstrekt irrelevant is. Dring je mening niet op, als je dat doet denken de mensen dat je hen niet belangrijk vindt. En neem de tijd, geef tijd om te laten bezinken om mensen hun verlies te laten verwerken, om te reflecteren. Luister naar wat ze te vertellen hebben. En als de nieuwe situatie bereikt is, maak dan het verleden niet belachelijk. Zie het verleden als een noodzakelijk weg naar het nu. En geef mensen de kans iets uit het verleden mee te nemen naar het nu. Ik weet niet hoe de consultant, die de nieuwe commandostructuur zo logisch vindt, er met de top van de mariniers en de top van de commando’s over gesproken heeft. Ik weet ook niet of en hoe er bij de elitekorpsen aan transitie wordt gewerkt. Ik weet wel dat wat de consultant in het nieuwsartikel zegt niet door Bridges is geïnspireerd.

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063