Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Wat doe je met de details?

22 maart 2017, gepubliceerd door Dirk Boersma

Krijgsmacht
Deze morgen was er op NU .nl te lezen dat de top van de krijgsmacht verdeeld is over het samenvoegen van commando elite-eenheden. Volgens de Telegraaf lukt het niet de onderlinge samenvoeging door te voeren door onderling wantrouwen en de angst voor machtsverlies. De krant beroept zich op  het oordeel van één van de consultants van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCS), het instituut dat op verzoek van het ministerie van defensie onderzoek deed.

Macht
Diezelfde consultant suggereert nu dat angst vooral bij de hoogste lagen zit. Hij wijst daarbij met name naar de marine. Het artikel roept bij mij de suggestie op dat het dom en irrationeel is van de leiding van de marine om deze bezwaren te koesteren. Maar, zegt de defensiespecialist van HCS: “Het moet professioneler, efficiënter en effectiever”.  Volgens diezelfde deskundige is iedereen het er ook over eens dat de samenvoeging onder één commando noodzakelijk en wenselijk is.

Politie
Wat ik nu lees doet me denken aan wat ik enige tijd geleden over de politie las, die gebaseerd op soortgelijke overwegingen onder één commando gebracht moest worden. Inmiddels wordt heel duidelijk dat dit niet geleid heeft tot meer professionaliteit, meer efficiency en meer effectiviteit. En dat is eigenlijk niet zo’n heel bijzondere ontdekking, want uit onderzoek blijkt keer op keer dat de synergie waar op gerekend werd bij de samenvoeging van bedrijven in de praktijk dramatisch blijkt tegen te vallen.

Details
Freek Vermeulen, de Nederlandse hoogleraar aan de London Business School, schrijft in een artikel over al die kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke details die veroorzaken dat een fusie tussen organisaties volledig mislukt. In het artikel gaat het om het samengaan van twee bedrijven in de farmaceutische industrie. En een verkeerde stropdas leidde in dat geval al tot grote samenwerkingsproblemen. Het was duidelijk dat, hoewel beide partijen het goed bedoelden, gebrek aan echte aandacht voor wat medewerkers belangrijk vonden en daar dan ook rekening mee houden er de oorzaak van was dat het samengaan niet leidde tot de verwachte voordelen.

Traditie
In wat we in de recente publicaties lezen over het onder één commando brengen van mariniers en commando’s is dat men zich wel bewust is van de enorme traditie van beide legerkorpsen. Er wordt ook gepleit voor het intact houden van die beide culturen. Maar wat daarbij vergeten lijkt te worden is het enorme effect wat juist de leiding van een organisatie op die cultuur heeft. In het artikel van Vermeulen wordt al duidelijk hoe een kleine onbewuste misser van de leiding in het geval van een samengaan grote gevolgen kan hebben.

Stropdas
In het voorbeeld van Vermeulen ging het ook om professionalisme. De stropdas die ze de medewerkers van de ene organisatie niet langer hoefden te dragen werd door hen juist gezien als een symbool van hun professionalisme. En het aantal stropdasdragers groeide in de volgende periode. Medewerkers gaven daarmee aan zich niet te kunnen vinden in de nieuwe lijn van het bedrijf.

Mislukking
De samenvoeging van de bedrijven waar Vermeulen het in zijn artikel over heeft liep uit op een totale mislukking en twee jaar later gingen de bedrijven weer uit elkaar. En er zijn veel voorbeelden van mislukte samenvoegingen.  Ik heb er zelf enkele van dichtbij meegemaakt. De nationale politie is een voorbeeld waar je verdrietig van wordt, het gaat niet om zomaar iets. Bij de mariniers en de commando’s gaat het ook ergens over. De verbinding tussen medewerkers en leiding is ook daar van essentieel belang voor effectiviteit, professionaliteit en efficiency. Het is belangrijk om daar zorgvuldig en voorzichtig mee om te gaan. Vermeulen schrijft dat 60 tot 80 %  van de mergers en acquisities mislukken. Dat is een risico wat je niet kunt lopen als het om de nationale defensie gaat. Het de top ervan beschuldigen dat ze bang zijn om macht kwijt te raken draagt niet bij aan een goede samenwerking tussen genoemde krijgsmachtonderdelen. Goede samenwerking is te prefereren boven het brengen onder één commandostructuur.

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063