Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Teamcoaching

24 augustus 2017, gepubliceerd door Dirk Boersma

Teamcoaching
In mijn vorige blog werd duidelijk dat uit de onderzoeken van Hackman blijkt dat coaching een zeer positief effect kan hebben op de effectiviteit van een team. Hij benadrukt echter ook dat hij maar weinig aantreft dat de coaching op een effectieve wijze plaats vindt. Vaak durven mensen de rol van teamcoach niet op te pakken en ook veel leidinggevenden lopen er voor weg. En als er dan al iets gebeurt komt men al snel terecht in het vraagstuk wie er wel en vooral wie er niet in het team past. Of er wordt gewerkt met typologieën van de teamleden  om daarmee de samenwerking te verbeteren.

Iets anders
Volgens Hackman is er echter iets geheel ander nodig om de coaching van een team effect te laten hebben. Inde allereerste plaats is het noodzakelijk dat er aan alle voorwaarden voor een effectief team voldaan is. Als daar niet aan voldaan is heeft coaching weinig zin en leidt het soms zelfs tot afname van de effectiviteit. Het is echt noodzakelijk om er bij de opzet van een team voor te zorgen dat de elementaire bouwstenen deugen. Ik verwijs  daarvoor naar mijn vorige blog. En als een team niet effectief is verdient het aanbeveling eerst te kijken of de elementaire bouwstenen wel op hun plaats zijn. Als dat niet het geval is moet je eerst daar wat aan doen.

Effectief
Het is overigens ook belangrijk om te weten hoe je ziet of een team effectief is. Volgens Ruth Wageman, een collega van Hackman gaat het daarbij om drie zaken.
Om te beginnen de vraag of het team oplevert wat de klant of de afnemer wil.
Daarnaast is het belangrijk of het team beter wordt, groeit het team en in
de derde plaats is het belangrijk om vast te stellen of de individuele teamleden beter worden.
Als het gaat om het coachen van een team zijn er echter nog drie zaken belangrijk en dat zijn:
1 De waarin teamleden zich willen inspannen voor het behalen van het resultaat
2 De mate waarin de inspanning passend is , goed aansluit op wat anderen doen
3 De mate waarin het kennis en vaardigheidsniveau van de teamleden voldoende is.

Processen
De taken van een team worden meestal in processen uitgevoerd. Met coachen kun je ervoor zorgen dat verliezen in dat proces zoveel mogelijk voorkomen worden en dat er getracht wordt zoveel mogelijk resultaat uit het proces te halen.

Samenwerken
In de coaching is timing van groot belang. Bij het begin van een proces moet er aandacht zijn voor wie er in het proces participeren en hoe er wordt samengewerkt. Het heeft geen zin aan het begin van een proces al over de strategie te spreken. De teamleden zijn daarin nog niet geïnteresseerd. Hackman ontdekte bij vliegtuigbemanningen dat captains die de tijd namen om even samen te beginnen effectiever waren met hun crew dan de captains die  van mening waren dat alles goed op papier stond en dat ieder zelf zijn of haar taak wel tot zich kon nemen. Het is belangrijk om samen stil te staan bij  welk resultaat er behaald moet worden.

Strategie
Als het werk eenmaal is begonnen wordt het zinvol om met elkaar over de strategie in gesprek te gaan. Hoe gaat het nu, waar lopen we tegen aan, wat missen we en ga zo maar door.  Een coach kan daarbij ook aandacht blijven geven aan hoe mensen met elkaar communiceren, aan kwartetten met  verantwoordelijkheden. Het is van het allergrootste belang ervoor te zorgen dat verantwoordelijkheden niet ongevraagd worden overgenomen. Of bij iemand anders in de schoenen worden geschoven. Zeker in een ‘politieke’ omgeving gebeurt dat heel gemakkelijk.
Bij het coachen van een team moet je met veel aspecten rekening houden.

Emotionele rijpheid en politiek inzicht
En volgens Hackman stelt dat hoge eisen aan degene die zich met het coachen van een team bezig houdt. Hackman zegt erover in een interview dat emotionele rijpheid en politiek inzicht daarbij noodzakelijk zijn. Je moet weten hoe de hazen lopen en ook weten hoe de wind waait. Hackman vergelijkt de coach gek genoeg met een hongerige leeuw. Je wacht het juiste moment af en slaat dan toe. Als je te vroeg of te laat bent sta je met lege handen. En het is dit wat team coaching zo lastig maakt. Je moet met volle aandacht waarnemen, zien of de essentiële bouwstenen op hun plaats zijn , zien in welke fase van ontwikkeling de processen zijn en op het juiste moment de juiste interventie doen. In het begin van een proces met de focus op de samenwerking, halverwege op de strategie en tenslotte na afronding van een taak, terug kijken op hoe het gegaan is.

Samen leren
Dat is het moment om ervoor te zorgen dat het team leert. En ook daar zitten weer adders onder het gras. Want teamleden hebben de neiging zowel succes als falen aan de verkeerde factoren toe te schrijven. Succes wordt verbonden met de leider of met degene die de laatste arbeid verrichte en het introverte teamlid wordt over het hoofd gezien, terwijl daar de belangrijkste bijdrage vandaan kwam.

Goed voorbereid
Het is bij team coaching belangrijk om goed voorbereid te zijn, om te weten wat er in de ontwikkeling van een team aan de orde komt en wanneer het zin heeft om welke interventie te doen. Je moet het juiste moment afwachten en aanvoelen wanneer het daar is. Hackman haalt Freud aan die zei. Hij die kan wachten hoeft geen concessies te doen.
Hackman maar ook Wageman zijn heel stellig in het feit dat een team kan groeien en tot grote prestaties kan komen. Maar een  team doet dat zelf. Dat kan je niet sturen. Je kunt er echter wel voor zorgen dat er maximaal aan de voorwaarden voldaan is om die groei mogelijk te maken.
Helaas komen ze in hun onderzoeken tot de conclusie dat dat over het algemeen slecht begrepen wordt, hetgeen tot zeer veel verspilling leidt.
Onze training het leiden van teamontwikkeling biedt een mooie basis om te ontdekken hoe je een team kunt coachen in haar ontwikkeling naar de optimale effectiviteit.

Wil je hierover of over iets anders verder praten bel dan 0622995926 of mail dirkboersma@excellenlleiderschap.nl

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063