Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Relatiedag ‘Vertrouwen’ op 28 mei

21 april 2014, gepubliceerd door Centrum voor Excellent Leiderschap

De samenleving verandert in hoog tempo. Dat wordt onder andere zichtbaar in de ontwikkelingen rondom de zorgmaatschappij die in het gedrang komt. De noodzaak tot participatie neemt hier toe. Mensen moeten en willen steeds meer regie over hun eigen leven.

Wil je deelnemen aan de workshops op onze relatiedag, mail dan vóór 20 mei naar info@excellentleiderschap.nl

Dit gaat aan organisaties niet voorbij. Niet alleen door de zich wijzigende opstelling van de overheid en de daarbij behorende wet- en regelgeving. Het is ook zichtbaar in de ontevredenheid van medewerkers over hun organisatie, waarin teveel regelgeving is. Ook hier geldt: niet zorgen en regelen maar participeren en betrekken.
Van leidinggevenden wordt een open en luisterende opstelling gevraagd waarin meer en meer gedelegeerd kan worden, medewerkers de kans krijgen om te excelleren en waar de leidinggevende dus moet loslaten, vertrouwen moet hebben dat medewerkers hun verantwoordelijkheid willen en kunnen oppakken.
Delegeren is iets dat je doet, verantwoordelijkheid ontstaat waar die genomen wordt, vertrouwen is iets dat je hebt en dat je geeft. Hoe ga je daar als leidinggevende mee om?

Deze relatiedag in Aarle-Rixtel geeft je de kans om in een aantal workshops in gesprek te raken met ons en met andere leidinggevenden rond de thema's delegeren, loslaten en vertrouwen:

  • Loslaten in vertrouwen
  • Zelfvertrouwen, het begin
  • Vertrouwen en spiritualiteit
  • Vertrouwen in onzekere tijden
  • Vertrouwen in de participatiesamenleving

De workshops worden geleid door Annette Verschuren, Ellen Broks, Dirk Boersma, Alwin Nieuwenstein en Monty Trapman.

Het programma ziet er als volgt uit:
   11.30 – 12.00   Inloop en (hernieuwde) kennismaking
   12.00 – 13.00   Lunch (soep en broodjes)
   13.15 – 14.45   Workshopronde 1
   14.45 – 15.00   Pauze
   15.00 – 16.30   Workshopronde 2
   16.30 – 16.45   Pauze
   16.45 – 17.15   Afsluiting met bevindingen uit de workshops
   17.15 – 18.00   Borrel

Wil je deelnemen, mail dan vóór 20 mei naar info@excellentleiderschap.nl

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063