Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Relatie bepaalt inhoud

18 september 2012, gepubliceerd door Dirk Boersma

Evenwaardigheid schept bewegingsruimte

Prachtidee
In ons werk als trainer, teamcoach of adviseur komen wij dikwijls in de volgende situatie terecht:
Er is een leider, iemand met visie en ideeën. Iemand die voor zich ziet hoe de toekomst van zijn of haar organisatie eruitziet of zou moeten zien. Ze kunnen een mooi beeld schetsen van hun product of van hun dienst en de betekenis daarvan in de markt of in de samenleving. Het lukt echter niet de  organisatie mee te krijgen in een proces waarmee dat vorm moet krijgen. Er is vaak al heel wat geprobeerd, er waren voorlichtingsbijeenkomsten, informatieavonden, mooie goed geschreven brochures met een schets van de toekomst en de route er naar toe en toch…. het blijft, om het maar beeldend te zeggen,  stroop door een nauwe trechter.

Moedeloos
Vaak komen hier de gedachten op om het personeel maar te vervangen of om een nauwkeurige blauwdruk te gaan maken van de stappen die gezet moeten worden. Er wordt nog een informatieavond tegen aan gegooid maar het wordt niet beter, misschien zelfs slechter. De leider in kwestie voelt zich ongelukkig met de situatie, is geïrriteerd en vraagt zich af wat er nu nog moet gebeuren.
Het is in zo’n situatie bijna altijd zo dat de communicatie heel eenzijdig was. Er is stevig nagedacht over wat de mensen wilden horen en hoe ze het te horen moesten krijgen en op basis daarvan heeft de communicatie plaats gevonden. Meestal is het echter erg onduidelijk hoe de mensen in de organisatie er nou over denken. Er hebben niet echte gesprekken met die mensen plaats gevonden, er zijn geen vragen aan ze gesteld, er is niet naar ze geluisterd laat staan dat er afspraken gemaakt zijn over de betrokkenheid van de mensen in de organisatie over de vraag hoe de plannen gerealiseerd moeten worden.

Relatie bepaalt inhoud
Een man, die veel onderzoek heeft gedaan naar communicatie en die daar ook over publiceerde was Paul Watzlawick. Hij stelde 5 axioma’s in communicatie vast. Dat zijn uitgangspunten, die je in communicatie altijd tegenkomt. Het eerste axioma is dat je altijd communiceert, je kunt niet niet communiceren, het tweede axioma is dat communicatie altijd een inhoud en een relatiecomponent heeft. De relatiecomponent bepaald daarbij de inhoud.  Het is dit tweede axioma wat een belangrijke rol speelt bij het probleem wat we hierboven beschreven. Het is de relatie die een belangrijke kleur geeft aan de inhoud. Hoe beter de leider zijn communicatie geregeld heeft hoe dominanter z’n positie en hoe afhankelijker en initiatieflozer de positie van z’n volgers. Elke herhaling of een nog krachtiger brengen van de boodschap bevestigt de luisteraar in z’n passiviteit.  Hoe beter de boodschap is dichtgetimmerd hoe passiever en machtelozer de toehoorder, die juist ginspireerd zou moeten worden.

Evenwaardigheid
Als je daarentegen met de toehoorder in gesprek gaat. De mening van de toehoorder vraagt. Net in het algemene maar in het perspectief van de richting die je op wilt dan wordt de relatie evenwaardiger en er ontstaat ruimte voor activiteit van de andere kant. Het is daarbij wel belangrijk dat je leert hoe je goed in gesprek kunt gaan. Niet aan iemand vragen of hij de verandering een goed idee vindt maar vragen op welke manier je gesprekspartner de verandering vorm zou willen geven of hoe je gesprekspartner aan een betere organisatie gaat bijdragen. Door voor die opstelling te kiezen zorg je ervoor dat creativiteit, initiatief en kunnen ideeën loskomen in je organisatie.

Vaardigheden
Op het eerste gezicht lijkt het misschien veel werk maar bottom line zul je zien dat je op die manier veel effectiever bent en efficiënter werkt dan wanneer je herhaaldelijk, vruchteloos een grote groep toespreekt.
Het is de moeite waard je te oefenen in de vaardigheden, die daarvoor nodig zijn.

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063