Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Een lastige ICF workshop

20 september 2017, gepubliceerd door Dirk Boersma

Workshop ICF
Twee dagen geleden volgde ik een korte workshop georganiseerd door de ICF, de International Coach Federation.Workshops als deze worden met regelmaat georganiseerd met de bedoeling de deelnemers te ondersteunen in het onderhouden en verdiepen van hun kennis en vaardigheden t.a.v. coachen. Deze avond stond de leer van de Chileense bioloog filosoof Humberto Maturana centraal. En hoewel ik eerlijk moet zeggen dat het mij moeite kost de leer van Maturana te doorgronden, toch wil ik proberen wat brokstukken van die theorie hier weer te geven.

Karen Kraakman
Zijn leer werd gepresenteerd door Karen Kraakman. Kraakman is een Nederlandse, die inmiddels als ruim 20 jaar woont en werkt in Chili. Ze heeft diverse opleidingen bij Maturana gedaan en werkt vanuit zijn gedachtengoed als coach in het zuiden van Chili.
Ik zou hier nu graag vertellen waar de workshop over ging. Maar helaas, het lukt mij niet. Ik heb mij na de workshop nog een keer geprobeerd te verdiepen in de theorie van Maturana maar het lukt mij niet de theorie in mijn eigen woorden weer te geven. Er zij wel zaken waarover ik ben blijven nadenken.

Leren
Kraakman begon met ons te vertellen hoe Maturana leren ziet. Leren is het herhaaldelijk behalen van succes in nieuw acties. Dat je leert kun je dus herkennen aan nieuwe acties die je inzet.
Wat moeilijk te begrijpen is bij Marurana is dat hij de mens als gesloten systeem ziet. Je kunt van buiten dat systeem niet veranderen. Dat systeem kan alleen zichzelf veranderen.

Liefde
Mensen worden naar elkaar toegetrokken zegt Maturana, daar gebruikt hij het woord liefde voor. Dat is niet de liefde van het verliefd zijn op elkaar of liefde in de zin van iemand mooi of aantrekkelijk vinden. Het is de liefde van het elkaar aantrekken. Daar zijn geen woorden voor, dat kun je niet uitleggen. Door samen te zijn kunnen mensen samen ergens heen ontwikkelen.

Taal
We gebruiken taal om samen door het leven te bewegen. Die taal vormt het medium waarin wij samen bewegen. Objecten bestaan in de taal.We leven in taal zoals een vis in het water leeft. Objecten bestaan niet los van de waarnemer.
Dit zijn enkele noties van Maturana, waarover ik moet nadenken.

Coachen
Kraakman deelde met ons wat volgens haar de implicaties voor coachen zijn.
Het is belangrijk een bewustzijn te ontwikkelen waarbij je handelt uit liefde en niet uit macht of kracht. Het gaat er niet om de ander te laten doen wat jij wilt.
Het gaat om veranderen van wat we doen en niet van wat we zijn
Ik kan een ander of het andere zien als diegeen die veranderingen in mij triggert en vandaaruit weet ik dat dát wat ik waarneem altijd met mij te maken heeft.
Er bestaat geen wereld onafhankelijk van de waarnemer een gezamenlijk wereld is het resultaat van samen leven en samen leren.
Als je coacht ben je altijd in een relatie en uit die relatie vloeit een nieuwe werkelijkheid of een nieuwe wereld voort.

Waarnemen
In het coachen staat waarnemen centraal. Ik kan mijn waarneming delen met de coachee.
Hoe kan wat ik waarneem ten dienste staan van de coachee?
Het gaat bij coachen dus niet alleen om vragen stellen maar ook om het delen van die waarneming.
Leren is de verandering in het samen leven.

Competenties
Als je kijkt naar de voor de ICF belangrijke competenties, is het vormgeven van de coachingrelatie erg belangrijk samen met het opbouwen van een vertrouwensrelatie en ook actief luisteren en opencommunicatie krijgen bijzondere nadruk. Het zijn competenties die een belangrijke rol spelen bij het samen leren en samen leven.

Wheatly
De theorie van Maturana bevestigt de ideeën van Margereth Wheatly, die benadrukt dat het om de relaties tussen mensen gaat, dat je daarmee de elementaire bouwstenen van de samenleving of een organisatie te pakken hebt. Ook bij Maturana is die relatie en de taal die daarin gebruikt wordt erg belangrijk. Het betekent dat je je in je werk of het nou coachen of leidinggeven of lesgeven is meot richten op de relaties met de mensen om je heen. Met de mensen met wie je samen een leven mag opbouwen. Dat is voor mij na de eerste kennismaking de belangrijkste boodschap van Humberto Maturana.

Wil je hierover of over iets anders verder praten bel dan 0622995926 of mail dirkboersma@excellentleiderschap.nl

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063