Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Hoe was de relatiemiddag?

25 februari 2016, gepubliceerd door Dirk Boersma

Gisteren hielden we onze relatiemiddag. De reacties waren zeer positief, veel deelnemers melden zich nu reeds aan voor de volgende. Wat kwam er zoal aan de orde?

Een fantastische middag
Gisteravond, heel laat, meldde een geluidje van mijn telefoon dat er iets binnen gekomen was. Ik kon de neiging te kijken niet onderdrukken. Het was een fantastische middag, las ik. Het bericht kwam van één van de mensen die had meegedaan aan onze relatiemiddag en die zich had laten meenemen in een zoektocht naar wat publieke waarde is en hoe je kunt werken aan de creatie ervan. Dat was waar we ons gistermiddag mee bezig hebben gehouden. Collega’s van het Centrum voor Excellent Leiderschap, mensen met wie we samenwerken bij het uitdragen van onze visie (Mensen de kans en de ruimte geven het beste uit zichzelf te halen en de rol die je als leider daarin kunt spelen) en mensen die onze diensten afnemen. Of mensen die zomaar eens wilden kijken wat wij nu allemaal uitspoken.

Diversiteit
Het was ook een hele fijne groep mensen die op onze relatiemiddag afgekomen was. Ja, er waren managers, er waren bestuurders, er was een clown, die zich bezig houdt met de non verbale kanten van leiderschap. Er waren mensen die al aan het eind van hun actieve loopbaan waren, maar er waren ook mensen, die nog niet zo lang geleden hun universitaire opleiding hadden afgerond en die in hun eerste functie ergens begonnen waren. Een buitengewoon divers gezelschap en aan het eind van de middag zei iedereen hoe positief die diversiteit gewaardeerd werd. En hoe fijn  en verfrissend het was  om te ontdekken dat je met mensen die op allerlei manieren zo van je verschillen zo open van gedachten kunt wisselen over een thema als publieke waarde.

Publieke waarde
Nee, het is geen gemakkelijk thema. Maar door er zo met elkaar over bezig te zijn ontstaan er nieuwe inzichten en kom je op ideeën die je helpen er in de praktijk met nieuw elan vorm aan te geven.
Na een algemene introductie en een introductie op het thema door Robert Borkes deden we een kennismakingsronde. Die kennismaking is altijd weer ontzettend belangrijk. Overal waar die wordt overgeslagen merk ik hoeveel last je daar gedurende rest van het programma van hebt. Kennismaking zorgt ervoor dat de drempels lager worden en dat je in het vervolg makkelijker met elkaar communiceert. Dat bleek ook deze middag weer het geval. Bij de evaluatie aan het eind van de middag roemden de deelnemers de diversiteit en de laagdrempeligheid.

Robert Borkes
Robert Borkes nam ons in zijn inleiding mee in het proces waarlangs publieke waarde tot stand komt. Hij liet zien dat publieke waarde meer is dan de kosten drukken, maar dat veel overheden in de praktijk vooral daarmee bezig lijken te zijn. Hij liet ook zien dat publieke waarde vooral vorm kan krijgen in wat hij een hoog presterende organisatie noemt. Zo’n organisatie bestaat uit meerdere onderdelen, die met elkaar voor het hoge presteren zorgen. Het is van essentieel belang dat op al die onderdelen hoge prestaties worden geleverd. Belangrijk onderdelen zijn de inrichting van werkprocessen, de informatiehuishouding en natuurlijk leiderschap.
In de workshops zijn we vervolgens op een aantal van die aspecten ingegaan. Daarbij hebben we samen gezocht.

Businessmodellen
In de workshop met Erik van den Oord gingen de deelnemers op onderzoek naar Nieuwe Business Modellen. Bestaande modellen passen niet meer goed bij de uitdagingen van deze tijd. Er duiken nu snel nieuwe concepten op, denk aan AIRB&B, Tony Chocolonely, Uber, Granny’s Finest, Fair Phone, Mud jeans en Interface. Het zijn modellen waarin mensen uit de samenleving veelal in samenwerking met anderen de leiding nemen. Hoe kan je als overheid inspelen en gebruik maken van die initiatieven om te zorgen voor een verhoging van publieke waarde en hoe kan je daar initiatieven in nemen?

Eigen waarde
In de workshop van Sandra Verbeek lag de nadruk op je bewustzijn van je eigen waarde omdat je geen waarde kunt toevoegen, althans niet bewust, als je je eigenwaarde niet kent en niet bewust inzet. Wat zou je tot stand kunnen brengen als mensen hun volle potentieel inzetten? Sandra gebruikt Insights discovery om je bewuster te worden van de kwaliteiten van jezelf. Van een aantal deelnemers hoorde ik na afloop dat dit een verhelderend inzicht voor hun was.

Bouwen aan vertrouwen
Alwin en Annette deden hun workshop over bouwen aan vertrouwen, de deelnemers zochten met elkaar naar wat daar belangrijke elementen in zijn. Zo kwam onder andere naar voren dat bij vertrouwen of het ontbreken daarvan beelden over jezelf en de ander een belangrijke rol spelen. Het is belangrijk om te onderzoeken of die beelden kloppen want alleen als die beelden kloppen met de werkelijkheid kun je aan vertrouwen werken.
Helaas was collega Monty Trapman ziek, zodat diens workshop over belemmerende overtuigingen niet door kon gaan.

The progress principle
Mijn eigen workshop over de progress principle, resultaat van het werk van Teresa Amabile, leidde tot een gesprek over het feit dat leidinggevenden mensen vaak van hun werk afhouden en eerder belemmeren dan ruimte geven. Daardoor wordt ervoor gezorgd dat de prestatie niet excellent kan zijn. Die kan pas excellent zijn als je met elkaar praat over wat je wilt bereiken, als je een beeld hebt van wat je eraan bij gaat dragen en als je de ruimte en de middelen hebt om dat te doen. Daarvoor is in gesprek zijn of gaan met elkaar van essentieel belang. Over elkaar praten veroorzaakt ruis en staat excellente prestaties in de weg. Maar in gesprek zijn met elkaar zoals wij dat deze middag deden is een belangrijke peiler onder resultaten.

In een laatste ronde vertelden alle deelnemers wat de middag hen had opgeleverd. Wij en ook de deelnemers waren erg blij de positieve reacties. Die zoals ik aan het begin van dit stuk schreef ter middernacht per mail nog eens bevestigd werden. Relaties BEDANKT!

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063