Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Een superieure organisatie heeft een bescheiden leider nodig

15 juli 2016, gepubliceerd door Dirk Boersma

Als een organisatie duurzaam goede resultaten wil behalen is het belangrijk dat de mensen elkaar en de leiding vertrouwen. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Een oude tractor
In het kleine boerderijtje onderaan de wierde waarop ik woonde, ergens midden in het Groninger westerkwartier, woonde een boer die nog een Lanz Buldog Tractor in gebruik had. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw werkte hij er nog veelvuldig mee. Het ding maakte een zeer karakteristiek geluid. Plok…plok…plok. Eerst langzaam en dan snel. Als ik dat geluid hoorde ging ik vaak even kijken naar de tractor, die eigenlijk al antiek was maar nog altijd actief gebruikt werd. De eerste Lanz tractor rolde in 1921 in het Duitse Manheim, in 1956 werd de laatste geproduceerd. En in 1958 werd de Lanz fabriek overgenomen door de Amerikaanse tractorfabrikant John Deere, die er ook nu nog tractoren produceert.

De beste
John Deere tractoren behoren tot de beste tractoren van de wereld. En ik zie op de Waal regelmatig een binnenvaartschip voorbij komen vol met groene John Deeres, op weg naar Rotterdam om vandaar over de hele wereld gedistribueerd te worden. John Deere is een succesvol bedrijf en het wordt in dat verband genoemd in een artikel van Joel Peterson (een Stanford hoogleraar  en  David A. Kaplan (Newsweek enFortune). Het artikel gaat over het belang van bescheidenheid voor leiders.

Een bescheiden leider
En één van de bescheiden leiders, die zij in hun artikel, is William Hewitt. Hij leidde het bedrijf van 1964 tot 1982. Hewitt had aan Harvard gestudeerd maar kon door gebrek aan fondsen zijn opleiding niet afmaken. Hij trouwde met één van de achterkleindochters van John Deer, de smid die met het bedrijf begon in 1837. Hewitt trad met enige aarzeling tot het bedrijf van de familie van zijn vrouw toe, begon als regiomanager en bouwde al snel een goede naam op als leidinggevende. Onder druk bleef hij kalm en hij leerde snel in het bedrijf. In 1958 was hij degene die verantwoordelijk was voor de overname van Lanz, in Mannheim.

Niet ik maar….
Hewitt maakte zichzelf echter nooit belangrijker dan het bedrijf. Hij plaatste zichzelf in de rijke geschiedenis van het bedrijf. Hij vertelde graag en veel over die geschiedenis en daarmee droeg hij de waarden over, die centraal hadden gestaan en stonden in die geschiedenis. Hij zocht wel nieuwe uitdagingen, waar die waarden de kapstok voor het handelen waren. Zijn gedrag zorgde voor veel vertrouwen bij medewerkers. Dat was zeker het geval toen John Deer als tractorfabrikant de grote concurrent International Harvester, die altijd de grootste was geweest, ging overschaduwen. Toen hij afscheid nam zeiden collega’s. Hij maakte ons er bewust van hoe goed  we waren als tractorfabrikant. Hij gaf de mensen die bij John Deere werkten zelfvertrouwen en dat is een belangrijke basis voor vertrouwen. Organisaties, die goed presteren, zijn organisaties waar vertrouwen centraal staat.

Kapot maken
Een leider, die zichzelf centraal stelt maakt het vertrouwen juist kapot en zorgt zo voor een slecht presterende organisatie. Je kunt met een kasten systeem geen goed presterende organisatie bouwen. Iedere medewerkers is essentieel voor het succes van een bedrijf. Niemand mag het gevoeld hebben dat hij of zij er niet toe doet en gemakkelijk door een ander kan worden vervangen. De leidinggevende moet laten zien dat iedereen waardevol is voor het bedrijf.
Peterson en Kaplan, noemen nog veel meer voorbeelden in hun artikel, van goede maar ook van slechte leiders, zoals Lodewijk de veertiende, die zei “l’état, c’est moi”, dat was het voorspel naar de bestorming van de Bastille. Ik houdt mij in dit stukje bij de tractors, een vriend van mij heeft vier van die imposante apparaten die het nooit laten afweten.

Uitgangspunten
Peterson en Kaplan geven aan het eind van hun artikel vijf manieren om ervoor te zorgen dat je je bescheidenheid als leider ontwikkeld en behoudt.

  1. Houd steeds de mantra voor ogen: “Het draait om de missie, niet om mij als persoon”
  2. Zorg dat je de geschiedenis van de organisatie kent en kunt uitdragen
  3. Besteed aandacht aan resultaten en doe dat openlijk, door er met elkaar over te praten, geef erkenning aan mensen
  4. Als je mensen bedankt wees dan specifiek
  5. Zoek naar zaken die leuk zijn, die mensen kunnen gebruiken om ook buiten hun werk interactie met elkaar te hebben.

De bescheiden leider
Mijn collega Willem Verhoeven schreef in 2005 het boek “De bescheiden leider”Het boek is een reactie op de krachtige taal, die te horen was na de aanslagen aan het begin van de 21 eeuw. In onze traingen baseren wij ons onder anderen op de inhoud van dit boek. Een excellente leider is een leider, die geen last meer heeft van zijn ego. Hij kan onbaatzuchtig er zijn voor anderen, schrijft Verhoeven in zijn boek. Laten we proberen ervoor te zorgen dat bij ons pensioen bereikt te hebben.
Wilt u hierover of over iets anders verder praten bel dan 0622995926 of mail dirkboersma@excellentleiderschap.nl

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063