Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Zelfkennis en timemanagement

23 januari 2019, gepubliceerd door Dirk Boersma

Twee deelnemers
In de training coachend leiderschap zaten twee deelnemers die zich graag lieten horen. Ze reageerden snel als een andere deelnemer iets zei en kwamen dan vaak met hun eigen verhaal of met een advies op basis van iets wat ze zelf ooit hadden meegemaakt. Ze maakten ook graag grapjes en benadrukten dat humor belangrijk was in communicatie. Ze zaten beiden in een commerciële functie maar hadden ook leiding gegeven aan uitvoerende  werkzaamheden.

Open vragen
In onze training coachend leiderschap is het stellen van open vragen één van de centrale thema’s  en aan het begin van de training spreken we ook met elkaar spelregels af, waarvan het elkaar open vragen stellen er één is.  Het viel op hoeveel moeite deze beide deelnemers daarmee hadden. Ze vielen voortdurend in de valkuilen: ’het gesprek overnemen’of ‘adviezen geven’. Als ik hen daar attent op maakte keken ze me wat verbaasd aan reageerden met: dat geeft toch niet, een goede tip kan toch geen kwaad. Dat ging gedurende de hele training zo door. Elke keer weer probeerden ze de lachers op hun hand te krijgen. Dat bracht veel gezelligheid maar het leidde er ook toe dat ik wat strenger moest zijn in het bewaken van de lijn van het programma.

Gemist
Toen we aan het eind van de training de vraag stelden wat ze nog gemist hadden hoefden ze niet lang na te denken. Ze hadden timemanagement gemist. Daar wilden ze nog wel meer van weten. Ze waren allebei zo druk met hun werk dat ze vaak niet toe kwamen aan de dingen die echt belangrijk waren. Ook hadden ze moeite met het in balans houden van de verhouding tussen werk en privé.
Omdat ook andere deelnemers wel belangstelling hadden voor een dagdeel over timemanagement zegden we dat toe.

Timemanagement
Kort geleden was het zover en kwamen we bij elkaar voor de training timemanagement.  In zo’n training hebben we het over prioriteiten stellen en keuzes maken  en dan vooral over kiezen waar je mee gaat stoppen, wat je in het vervolg niet meer doet. Ik schreef daar eerder over. We hebben het ook over een effectieve manier van werkprocessen inrichten, dan verwijs ik graag naar wat Andrew s. Grove, oud CEO van Intel daarover schrijft in zijn boek high output management. We gebruiken ook de metafoor van het glas wat je met zand, stenen en water kunt  vullen en hoe je er het meeste in krijgt als je met de grote stenen begint en tenslotte het water toevoegt. Het is een metafoor die aansluit op de ‘habits’ van Steven Covey en de hiervoor genoemde benadering van Grove. De twee deelnemers die ik noemde aan het begin van dit stukje leken niet tevreden. Ze hadden alles allang geprobeerd maar bleven een veel te grote werkdruk ervaren. En bovendien, je kon toch niet zomaar een opdracht weigeren.

TROA
Het bracht mij op de gedachte om nog eens aandacht voor TROA te vragen. Vraag je voortdurend af wat je wilt bereiken, zorg dat je dat scherp voor ogen hebt stel op basis daarvan je prioriteiten. Ik zag ze namelijk ook tijdens deze training timemanagement weer voortdurend uitstapjes maken naar zaken die vast en zeker boeiend en leuk waren maart die op geen enkele manier bijdroegen aan het onderwerp timemanagement en het drong tot mij door dat dit gedrag ook wel eens een forse belemmering was in het komen tot een effectieve inzet van hun tijd. Er schoot mij nog een ander aspect te binnen. Namelijk de tijd die het je kost om ergens tegenop te zien. Uitstellen van iets wat je lastig vindt kan een groot gevoel van tijdsdruk veroorzaken. Dat geld althans voor mij. Ik kan enorm opzien tegen een lastig telefoontje . Dat kan ik pas doen als ik een lege dag in mijn agenda zien. Als ik dat telefoontje  dan op die lege dag gedaan heb dan koste het maar 5 minuten en ik heb op die dag dan nog 475 minuten over.

Zelfkennis
In een artikel van een jaar geleden schrijft organisatiepsycholoog en onderzoeker Tasha Eurich over het belang van zelfkennis. Mensen die zichzelf goed kennen en die eveneens een goed beeld hebben vaan hoe anderen hen zien zijn veel effectiever ontdekte Eurich in haar onderzoek onder ongeveer 5000 deelnemers. Voor het onderzoek maakten ze een nauwkeurige definitie van waarop zelfkennis en het hebben van kennis hoe anderen over je denken gebaseerd zijn. In de link naar het artikel in de HBR vind je die definities. ( Ze sluiten trouwens mooi aan bij onze invulling van het blok leiding geven aan jezelf uit de training Excellent Leiderschap) Op basis van haar onderzoek onderscheidt Eurich archetypes.
Mensen met een veel zelfkennis maar een beperkte kennis met betrekking hoe anderen hen zien. Die mensen zijn vaak onhandig in relaties en daardoor minder effectief.
Dan zijn er ook mensen die zichzelf niet goed kennen en ook niet goed weten hoe andere mensen hen zien. Dat zijn de mensen die altijd weer op zoek zijn naar zichzelf. Deze mensen raken gemakkelijk teleurgesteld in zichzelf en in hun relaties.
Dan zijn er de mensen die wel weten hoe anderen hen zien maar die zelf niet zoveel kennis van zichzelf hebben. Die mensen zijn voortdurend bezig te voldoen aan de verwachtingen van anderen en komen niet toe aan de dingen die echt belangrijk voor hen zijn.
En dan zijn er tenslotte nog de mensen die zichzelf goed kennen en die ook goed op de hoogte zijn van wat anderen van hen vinden.

Inzicht
Het werd mij ineens heel duidelijk hoe belangrijk dit onderzoek van Eurich is als het om time management gaat. Vooral de mensen die steeds maar weer druk bezig zijn met het anderen naar de zin te maken zullen  moeite hebben met time management.
Eurich en haar team kwamen niet zoveel mensen tegen die  een evenwichtige kijk hebben op zichzelf en op hoe anderen hen zien. Het is belangrijk om daar steeds bewust mee bezig te zijn. Om ervoor te zorgen dat je goed feedback krijgt en ook goed reflecteert. Daarmee schep je de voorwaarden om effectiever te worden in je functioneren. Je timemanagement wordt er beter door. Als je dat niet goed voor elkaar hebt hebben de methoden van Covey een Grove niet zo heel veel zin. Ook timemanagement begint bij het managen van jezelf en daarvoor is het belangrijk jezelf goed te kennen en te weten wat het effect is van jouw gedrag op anderen.
Hoe ga jij daarvoor zorgen?

Wil je hier vrijblijvend verder over praten bel dan 0622995926 of mail dirkboersma@hotmail.com

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063