Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Confrontaties, met jezelf

16 oktober 2012, gepubliceerd door Dirk Boersma

Leiderschap ontwikkeld zich door confrontaties aan te gaan, je ontdekt dan waar het echt om gaat

Leiderschap
Leiderschap in veel verschillende verschijningsvormen wordt al duizenden jaren beschreven, geanalyseerd en beoordeeld. Bij de Grieken, in de Bijbel in de Ramayana de Mahabarata, de Koran, de Buddhacarita en door de Romeinen wordt er geschreven over leiden en over volgen. Soms in de vorm van voorschriften en regels maar vooral in de vorm van verhalen, grote verhalen en kleine verhalen waaruit de lezer zelf conclusies moet trekken over leiden en over volgen. In veel van die verhalen gaat het over leiders, die geleid worden. Zij worden geleid door bovennatuurlijke principes, ideeën en goden en omdat ze daarin volgers zijn worden het hier op aarde goede leiders. Dat gaat vaak niet zonder slag of stoot en er zijn in veel gevallen diverse confrontaties nodig voordat de leider, door te volgen, leider wordt. Denk maar eens aan de Odyssee of het verhaal van de Pandawaas en de Kurawaas in de Mahabarata of het verhaal van Boeddha.

Confrontaties
Ook in onze tijd zijn confrontaties en het daarmee omgaan belangrijk bij het vormen van leiderschap. Confrontaties dwingen tot het maken van keuzes. Confrontaties maken duidelijk waar het echt om gaat, welke normen en waarden centraal staan. Welke deugden voor jou belangrijk zijn. En wat je ergens voor over hebt.
In contacten met de mensen, die ik mag coachen en begeleiden merk ik hoe belangrijk die confrontaties zijn. Hoe het overwinnen van moeilijkheden mensen vormt en beter maakt in hun leiderschap. Ze leiden tot zelfkennis en ze leiden ook tot de ontdekking en ontwikkeling van moed. Moed is een bijzonder belangrijke deugd als het om leiderschap gaat. Moed helpt je om de confrontatie aan te gaan in plaats van er met een grote boog omheen lopen. Moed is niet weten dat je wint maar moed is trouw zijn aan je principes, je normen en waarden en je uitgangspunten en op basis daarvan met open vizier de moeilijkheden onder ogen zien.

Moed
Recent zei een succesvol ondernemer in een reactie op mijn vraag waar hij beter in geworden was in de jaren tot waar hij nu was en hij antwoordde: “Ik durf beter. Ik durf te zeggen wat ik vind en hoe ik ergens tegenaan kijk. Vroeger was ik banger en door die angst lag er meer agressie in mijn communicatie. Nu ik beter durf, is er veel meer rust gekomen in de manier waarop ik met anderen communiceer. Nu weet ik beter wat ik echt belangrijk vind”.
Aan dat durven, aan die moed wordt in de manier waarop wij mensen opleiden voor hoge functies in organisaties niet altijd even veel aandacht besteedt. Een andere succesvolle ondernemer zei eens: “De weg naar succes kent duizend stappen. Mensen met een MBA certificaat op zak willen alleen stap 999 zetten. Dat kan niet je moet altijd met stap 1 beginnen en als het misgaat, zet je die eerste stap nogmaals net zo lang tot het goed gaat en je stap 2 kunt zetten”.

Wat volg jij?
Hiermee pleit ik niet voor het afschaffen van de MBA maar wel voor meer aandacht voor de ontwikkeling van de mens, die straks beslissingen gaat nemen over zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor de samenleving. Voor het mensen de kans geven te ontdekken wat echt belangrijk is voor ze in het leven. Zijzelf maar ook anderen kunnen dan zien of wat ze belangrijk vinden bijdraagt aan een betere samenleving. Wat volgen zij?
Vaclav Havel, Nelson Mandela worden niet voor niets gezien als “grote” leiders. Ook zij zijn confrontaties aangegaan, ook hun pad naar een presidentschap ging niet over rozen.
Het is een uitdaging om mensen, ook zonder oorlog en gevangenissen, de kans te geven, confrontaties aan te gaan. Dat kan door in trajecten voor management development echte opdrachten te geven. Opdrachten, die erop aankomen. Dat kan door mensen in trainingen en coachtrajecten met hun eigen gedrag en hun eigen keuzes te confronteren.
In onze trainingen en coachtrajecten besteden we er veel aandacht aan. Het wordt geen Odyssee of Mahabarata maar na de training kan je de confrontaties nog beter aan.

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063