Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Anders veranderen

€ 11.90 incl. 6% BTW

Veel veranderingsprocessen brengen niet de resultaten die men ervan verwacht. In dit boek betoogt de auteur dat deze tegenvallende resultaten samenhangen met de opvattingen van de managers die leiding geven aan deze veranderingen. Hij betoogt dat veel managers gevangen zitten in een veranderingsparadox. Ze trachten veranderingen door te voeren op een manier die eigenlijk zelf onderwerp van verandering is. Veel managers en ook hun consultants zitten nog vast in hun verlangen om veranderingen te beheersen en in modellen en methoden te vangen.
Tegenwoordig, echter, is men in organisaties alom bezig met ontwikkelingen rond zelfsturing, coaching, eigen verantwoordelijkheid, zelforganisatie en wat dies meer zij. Er ontstaat een nieuw organisatieparadigma. In het verlengde daarvan is er ook behoefte aan een nieuw veranderparadigma. Ook veranderingen zullen steeds meer langs principes van zelforganisatie verlopen.
In dit boek beschrijft de auteur een aantal typische denkwijzen van managers die hen voor de voeten lopen bij het vormgeven van veranderingen. Vervolgens geeft hij een handvol adviezen die kunnen helpen om bij veranderingen meer gebruik te maken van principes van zelfsturing en zelforganisatie. Hij zet de lezer daarbij voortdurend op het verkeerde been, het andere, dus het goede.
Voor de ene helft van de managers zullen zijn uitspraken koren op de molen zijn. De andere helft zal ze verwerpen als ketterse gedachten.

Bestellen Terug naar overzicht

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063