Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Vragenstellen

07 februari 2012, gepubliceerd door Dirk Boersma

Vragenstellen is de sleutel tot de juiste informatie. Als leidinggevende is het belangrijk te beschikken over goede informatie. Je moet weten hoe het ervoor staat met je afdeling, met je bedrijf, met je klanten. De laatste decennia zijn er in managementland tal van systemen bedacht en ontworpen om voor de juiste informatie zorg te dragen.

Het is daarom wel eens merkwaardig dat het aan informatie ontbrak. Dat de bedrijfsleiding de verkeerde beslissing nam omdat ze niet goed bleek te weten hoe de vork in de steel zit.

Meningen
Het viel me recent weer op in een MT vergadering bij een klant. Er was een presentatie van medewerkers, die voor de directie iets uitgezocht hadden. De medewerkers hadden zich serieus van hun taak gekweten een een mooi concept ontwikkeld. Al tijdens de presentatie werden daar meningen en opvattingen tegenover gezet. Er ontstond daardoor al snel een discussie, waarin verschillende aanwezigen hun gelijk probeerden te halen. Daarbij werden vooral standpunten herhaald, vaak met een groter stemvolume.

Het was verbazend te zien hoe weinig er werd doorgevraagd naar achtergronden en bedoelingen.

Door deze manier van discussiëren bleef het grootste deel van de informatie, die potentieel beschibaar was onder tafel. Die informatie kwam niet beschibaar. Die informatie ontbreekt dan vervolgens ook als de besluiten moeten worden genomen.

Inzichten delen
Nog duidelijker werd dit in een andere situatie. In een coachgesprek met een manager vroeg die manager voorzichtig aan mij of hij zijn inzichten ten aanzien van een bedrijfsituatie met het hogere management zou delen. Hij wist niet of het wel paste wanneer hij daarmee kwam. Hij bleek over een mooie krachtige analyse van een bedrijfsproces te beschikken. Natuurlijk heb ik hem gestimuleerd zijn kennis met het hoger management te delen en hij heeft dat naar later bleek ook gedaan. Het is alleen vreselijk jammer dat hij met deze vraag zat. Dat zijn baas hem nooit gevraagd had naar zijn ideeën.

De sleutel
Willem Verhoeven laat in zijn boek “De kunst van het vragenstellen” hoe belangrijk vragen stellen is als instrument van leiding geven. Een manager of een leider, die de goede vragen stelt heeft niet vaak een tekort aan informatie. Hij of zij weet rechtstreeks, uit de eerste hand wat er aan de hand is en kan op die manier de goede beslissingen nemen.

Hoe goed beheers jij de vaardigheid van het vragen stellen al?

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063