Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Geduld, een voorwaarde voor leiderschap

15 april 2013, gepubliceerd door Dirk Boersma

Geduld is een voorwaarde voor leiderschap, je kunt je erin oefenen en er beter in worden zodat het niet gauw opraakt.

Geduld op
Hij had er genoeg van, z’n geduld was op. Het had nu lang genoeg geduurd. Al lang waren er klachten over één van z’n teamleiders en hij had hem al meer dan eens gezegd dat er verandering moest komen, maar nu was er weer een klacht over de onbeschofte manier waarop z’n teamleider collega’s had aangesproken.
Ja, inhoudelijk was het een kerel. Hij had verstand van z’n vak en al dikwijls was hij in een noodsituatie met de oplossing gekomen. Hij was ook één van de weinigen die in de toch wel complexe werkomgeving waarin ze zaten het overzicht behield. Hij wist vaak weer een route uit de ontstane chaos te bedenken, maar z’n manier van doen was niet te accepteren. Je gedraagt je in een kantooromgeving toch niet als uitsmijter in een uitgaanscentrum.
En inderdaad, als er weer eens paniek was in de organisatie, als de programmeurs, de ontwikkelaars en de projectleiders er niet meer uitkwamen en de teamleider de zaak weer op de rails moest zetten speelde hij niet alleen de bal maar hij nam de man gelijk maar mee. Regelmatig kreeg de manager een boze, geïrriteerde of gekwetste collega aan z’n bureau.
Nee, zijn geduld was nu op, de teamleider ging eruit.

Hoeveel geduld?
Hoeveel geduld had hij nu eigenlijk gehad en hoe zag dat geduld eruit? Het geduld had vooral de vorm gekregen van soms iets zeggen en vooral veel hopen dat het beter zou gaan. Er zaten lange tussenpozen tussen de momenten waarop ze elkaar spraken. Het was erg druk in de organisatie, hij zat tot over z’n oren in het werk en sprak de teamleider eigenlijk alleen maar als er een calamiteit was of dreigde. Ja, dan zei hij ook wel dat er iets aan de toon van de muziek gedaan moest worden.
Geduld, is dat geduld? Is geduld stil wachten tot het overgaat?

Wat is geduld?
Nee, geduld is niet werkloos wachten, geduld is een actieve bezigheid.

 • Geduld betekent dat je aandacht hebt voor degene van wie je groei en ontwikkeling verwacht.
 • Geduld betekent dat je actief volgt, waarneemt en vanuit betrokkenheid in gesprek blijft.
 • Geduld betekent dat je weet wat je wilt bereiken en dat je dat ook besproken en afgestemd hebt met degene bij wie je groei en ontwikkeling wilt zien.
 • Geduld betekent dat je de ander helpt om zich scherp bewust te zijn van wat er ontwikkeld moet worden.
 • Geduld betekent dat je de tijd neemt om de ander op de voortgang te bevragen en met de ander te zoeken naar de volgende stappen die gezet moeten worden.
 • Geduld betekent de tijd nemen om de ander feedback te geven en aan te spreken als je waarneemt dat het niet de goede kant opgaat.
 • Geduld betekent het vermogen je eigen rol in het ontwikkelingsproces van de ander te herkennen en zo nodig bij te stellen.
 • Geduld betekent dat je in de gaten hebt wanneer je bijdrage of je aanwezigheid in het ontwikkelproces belangrijk is.
 • Geduld betekent bewust omgaan met je emoties en je bewust richten op het geven van positieve feedback op gedrag wat al de goede kant op gaat.
 • Geduld betekent de moed hebben om in te grijpen als je ongepast gedrag waarneemt.
 • Geduld betekent de moed erin houden, maar ook samen tot het inzicht komen dat het niet gaat lukken en daarop de goede stappen zetten.

Vaardigheden
Geduld is een actieve bezigheid en geduld vraagt om veel vaardigheden. Het is niet lijdzaam toezien, het is niet je hoofd in het zand steken of maar even een oogje dichtdoen. Wie geduld heeft is erbij, die volgt het proces van ontwikkeling.
Geduld is een belangrijke voorwaarde voor goed leiderschap, zowel een coachende leider als een dienende leider en een delende leider kunnen er niet zonder.
Train je in de vaardigheden en de houding die horen bij geduld, je zult zien dat het dan niet gauw opraakt. Zonder de vaardigheden die horen bij geduld rijd je in een auto zonder olie, als het geduld op is loopt de motor vast.

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063