Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Opleiding en Training

We hebben een open aanbod aan meerdaagse opleidingen en eendaagse trainingen. Het aanbod kenmerkt zich door het verbinden van theorie aan jouw dagelijkse praktijk. Onze opleidingen en trainingen zijn er maximaal gericht op ontwikkeling van jou en de andere deelnemers.

Leren is een proces dat zich ontwikkelt volgens de cyclus die David Kolb (leerpsycholoog gericht op ervaringsgericht leren) benoemt en waarin doen, reflecteren, conceptualiseren en experimenteren elkaar opvolgen. Mensen hebben pas echt geleerd als ze de hele cyclus hebben doorlopen, zodat theorie en praktijk aan elkaar verbonden zijn. In onze trainingen en opleidingen stellen we deelnemers in staat deze cyclus meermalig te doorlopen.

Dit doen we door deelnemers in de opleiding of training:

  • hun eigen leerdoelen te laten formuleren;
  • te laten werken in een vaste en overzichtelijke groep;
  • veel te laten oefenen;
  • daarop te reflecteren;
  • te laten leren van andere deelnemers;
  • vast te laten stellen wat er geleerd is en wat ze daar mee gaan doen;
  • terug te kijken op die acties in de daarop volgende opleidingsdag.

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063