Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Wat doe je als je je veroordeeld voelt?

01 juni 2019, gepubliceerd door Dirk Boersma

Een hulpvraag
Kort nadat ik begon met mijn eigen bedrijf, een bedrijf wat ik toen nog P&O advies Dirk Boersma noemde zocht iemand mijn hulp. Hij werkte als redacteur voor een grote uitgeversorganisatie. Hij had echter in toenemende mate last van spanning. Hij sliep slecht, had veel hoofdpijn en op een dag had hij na een bezoek aan iemand voor een interview zijn auto aan de kant moeten zetten omdat het niet meer ging. Hij was bij de dokter geweest  en maakte zich zorgen over z’n hart. Hij had zich ziek gemeld op z’n werk. Hij was al een tijd ziek. Hij bezocht geregeld de bedrijfsarts.

Oriënterend gesprek
In het oriënterende gesprek wat we erover hadden vertelde hij over z’n werk waarin hij altijd veel plezier had gehad. Over alle tijd die hij erin gestoken had. Hoe hij dag en nacht gewerkt had omdat het werk wat hij deed hem zo boeide over alle bijzondere mensen, die hij mocht ontmoeten en de gesprekken, die hij met hem had. Maar hij vertelde ook over zijn gesprek met het hoofd van de afdeling P&O van de uitgever, die hem bij zich geroepen had en die hem verteld had dat hij beter naar iets anders uit kon kijken. Ze waren niet tevreden over hem had hij in dat gesprek begrepen en daar was hij erg van geschrokken, hij begreep er niets van en hij was in een zeer sombere stemming naar huis gereden.

Boos
Hij voelde zich gedumpt. Het was moeilijk geweest er thuis over te praten. Hij voelde zich een loser. Hij was boos op het hoofd P&O, van  de uitgever. Het was boosheid, waar hij thuis uiting aan gaf. Hij maakte lange fietstochten en ging hardlopen. Maar nu maakte hij zich weer ongerust over z’n hart. Hij durfde zich niet zo goed meer fysiek in te spannen. Hij was echt ziek maar om nou zo roemloos door een zijdeur te verdwijnen die gedachte zorgde voor een slecht gevoel.

Wat wil je?
Op mijn vraag wat hij nou wilde wist hij aan te geven dat hij niet wilde wat er nu met hem gebeurde. Hij wilde weten wat zijn rechten waren, of dit zomaar kon? Ik vroeg hem of hij bereid was de strijd aan te gaan met het hoofd P&O of hij het conflict aan durfde? Daar moest hij over nadenken.

Strijd
Maar al voor onze volgende afspraak belde hij me met de mededeling dat hij dat moeilijk vond maar wel wilde. En, daar zijn we toen mee begonnen. We hebben samen de eerste brief geschreven aan het hoofd P&O, een brief waarin hij zijn verbazing en boosheid uitsprak over wat hem overkomen was en waarin hij ook meedeelde dat hij zich niet kon vinden in de conclusies van het bedrijf. Er kwam een antwoord van het hoofd P&O en er ontwikkelde zich een conflict tussen mijn cliënt en het bedrijf. Hij begon zich ook beter te voelen.

Weer aan het werk
De bedrijfsarts zei dat hij weer mocht proberen om te werken. Dat zorgde ervoor dat het conflict dieper en meer uitgesproken werd. Het werd toen ook tijd om een advocaat in de arm te nemen en zo kwamen we bij de kantonrechter terecht. Die was van mening dat het bedrijf niet juist gehandeld had en er werd afgesproken dat hij nog een periode salaris zou ontvangen zodat hij rustig naar een andere baan uit kon kijken, hij ontving bovendien nog een bedrag ineens om hem in de gelegenheid te stellen daar goed de tijd voor te nemen.

Nieuwe baan
Hij vond een mooie nieuwe baan niet in het zelfde werkveld maar wel in een functie waarin hij de opgedane ervaring goed kon gebruiken. Op Linked In zie ik dat hij nog steeds een mooie baan heeft.
Zo deed deze man iets met zijn gevoelens van boosheid en zich gekleineerd voelen. Hij gebruikte ze om het conflict aan te gaan. En doordat hij iets met z’n gevoelens deed hieleden die gevoelens op iets met hem te doen. Z’n ziekte symptomen verdwenen.

Teveel slachtoffers
De afgelopen periode heb ik veel te veel mensen ontmoet, die zich ook slachtoffer voelden van een baas en die weggleden in de ziekte wet. Elke keer kwam de vraag hoe het kon dat ze zich in die positie gemanoeuvreerd hadden. Het antwoord was het conflict niet aandurven gaan. Ze weten vaak ook niet hoe dat moet. In een artikel in de HBR van 6 juni 2014 schrijft Amy Jen Su ( executive coach en schrijver) over hoe je over de angst voor een conflict heen kunt komen. Ze stelt dat het een veel voorkomend probleem is. Dat mensen zich als gevolg van die angst in een slachtofferrol plaatsen, dat is niet goed voor je zelfvertrouwen en je gezondheid schrijft ze en ze noemt 5 punten die belangrijk je kunt gebruiken om niet in die positie terecht te komen.

Adviezen
1.Haar eerste advies is dat aardig zijn in zo’n situatie een verouderde strategie is. Je voelt je in zo’n situatie weer in de kindpositie en als kind kun je alleen maar aardig zijn. Maar je bent geen kind je hebt dezelfde waarde als je opponenten en vanuit die evenwaardigheid mag je ruimte voelen.

2.Haar tweede advies is richt je op wat belangrijk is voor de business. Het gaat niet over jou het gaat over het werk wat er moet gebeuren. Praat over wat er bereikt moet worden in de organisatie en wat jouw bijdrage daar aan is.

3.Haar derde advies is, beschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat je waarneemt of waargenomen hebt, oordeel niet, beschuldig niet plak geen etiketten maar koppel aan je waarneming een verzoek waarin je aangeeft welk gedrag van de ander kan helpen het businessdoel te realiseren. Dat kan bijvoorbeeld zijn  dat je vraagt om een open gesprek.

4.Haar vierde advies betreft je houding, doe je interventies op een rustige toon. Een conflict betekent niet dat je op harde of agressieve toon moet praten. Probeer rustig en beheerst je woord te doen maar wees wel duidelijk. Richt je daarbij zoveel mogelijk op de businessdoelen.

5.Haar vijfde advies is begin met kleine stapjes, Su noemt het babystapjes. Begin met kleine dingen. Laat wel duidelijk merken wat voor jou de grenzen zijn en probeer je steeds bewust te zijn van wat er met jouzelf gebeurt.  Wordt je bewust wat je triggers zijn, wat raakte je en hoe kwam dat? Wat veroorzaakte dat ik mij persoonlijk geraakt voelde en mijn boosheid deed ontstaan. Wat heeft de business nu van mij nodig en welk verzoek heb ik nog niet gedaan.

Normaal
Als je zo met je teleurstelling en je boosheid omgaat leer je conflicten als iets normaals te zien en wordt je steeds beter in het ermee omgaan zegt Su. Dat is heel belangrijk en goed voor de business ook bij werken in teams is het een belangrijke kwaliteit, die veel mensen goed kunnen gebruiken.

Wil je hierover of over iets anders verder praten bel dan 0622995926 of mail dirkboersma@excellentleiderschap.nl

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063