Wij helpen je graag verder! +31 492386063

Hoe wordt de leider taakvolwassen

18 juni 2013, gepubliceerd door Dirk Boersma

Het ontbreken van taakvolwassenheid bij medewerkers is een excuus voor de leider om zich met uitvoeringszaken bezig te houden. In hoeverre is die nadruk op uitvoerend werk echter een gevolg van de taakonvolwassenheid van de leider?

Taakvolwassenheid
Het begrip taakvolwassenheid komt regelmatig om de hoek kijken als je het over coachend leiderschap hebt. Het gaat dan in het gesprek over ruimte geven, initiatief bij anderen laten, mensen zelf laten denken. De tegenwerping is dan vaak dat mensen nog niet taakvolwassen zijn en dat er voor de leidinggevende niets anders opzit dan er zelf veel energie en tijd in te steken. Je hoort leidinggevenden ook wel eens zeggen: “ik kan het veel beter zelf doen” of “als ik het toch allemaal over moet doen kan ik het beter direct zelf aanpakken”. Zo zijn er heel wat leidinggevenden, die het druk hebben met uitvoerend werk, aan leidinggeven komen ze niet toe. Dat zouden ze wel willen, maar ja, de tijd ontbreekt. De agenda is zo vol en er ligt nog een hele stapel werk. Als je dan eens goed met ze gaat kijken wat voor werk dat dan is, dan blijkt heel wat van dat werk ook door anderen gedaan te kunnen worden. Maar ja, nu kan het niet meer, deadlines etc. zorgen ervoor dat ze het wel zelf moeten doen en de leidinggevende kruipt na het avondeten toch nog even achter de laptop. Soms kwalificeert zo’n leidinggevende zichzelf als een dienend leider. Hij doet per slot van rekening veel voor z’n medewerkers, die nog niet taakvolwassen zijn.

Een nieuw dak
Ik moet denken aan mijn nieuwe dak. De aannemer had het dak keurig dichtgetimmerd met platen en isolatiemateriaal. Om de kosten te drukken zou ik zelf de panlatten en de pannen er weer opleggen. Het waren oudhollandse pannen. Ze waren niet allemaal gelijk en bij het afbreken van het oude dak waren die oude pannen zorgvuldig over verschillende stapels verdeeld. Bij de sloop van een paar huizen had ik ook nog wat extra pannen gekocht voor het geval er oude pannen stuk zouden gaan. Goed, ik zou zelf de panlatten en de pannen er weer opleggen en twee vrienden zouden me komen helpen. Op een mooie zaterdagmorgen zat ik al vroeg op het dak te knoeien. Toen mijn vrienden kwamen was ik eerst blij, maar mijn vreugde sloeg snel om in ergernis. Ze bleven verdorie maar vragen stellen. Als ik net op het dak zat moest ik weer naar beneden om iets uit te leggen. De gedachte dat ik het beter zelf en alleen had kunnen doen kwam dwingend boven. Taakonvolwassenheid? Ja, inderdaad taakonvolwassenheid, echter niet bij mijn vrienden maar bij mij in mijn rol van leidinggevende. Het geval wil dat mijn vrienden beiden zeer praktisch ingestelde jongens waren. Beiden met een HTS-opleiding, ze waren nog heel handig ook. Een van de twee heeft tot op de dag van vandaag een klussenbedrijf. Hij kan alles. Dus als het ging om een dak leggen zou je zeggen, geen probleem.

Het probleem
Wat was dan wel het probleem. Het probleem was dat ze niet wisten wat ik wilde. Welke pannen eerst, welke pannen waar? Oude latten of nieuwe latten en ga zo maar door. Zo lang ik niet de tijd en de moeite nam om dat goed uit te leggen, bleven ze me daar vragen over stellen. Panlatten spijkeren en pannen leggen vraagt om een andere vaardigheid dan uitleggen wat je wilt en welk eindresultaat je verwacht. Om dat uit te leggen moet je je hersens laten werken, moet je de tijd nemen om dingen goed onder woorden te brengen, moet je opletten of de ander het ook goed begrepen heeft. Moet je onderzoeken of er nog vragen zijn, of de boodschap helder is over gebracht. Ik voelde een barrière om dat te gaan doen. De barrière die ik ook voel al mijn vrouw op zaterdag vraagt wat de plannen zijn. Die vraag dwingt me structuur aan te brengen, een volgorde te bepalen. Het antwoord op die vraag legt me vast en begrenst mijn ruimte en flexibiliteit. Ik kan dan niet meer rommelen.

Visie uitdragen
Laatst vroeg ik aan leidinggevenden van een stichting die onderwijs verzorgt wat de visie was. Iedereen dook gelijk de tas in om het boekje te zoeken waar de visie in stond. Voor mij was het makkelijk, ik had het boekje ter voorbereiding gelezen. Maar van de aanwezigen kon niemand in eigen woorden de visie reproduceren. Als je dat niet kunt kun je de visie dus ook niet overdragen op de mensen aan wie je leiding geeft en dan wordt het ook lastig praten over het resultaat wat je wilt bereiken.
Een taakvolwassen leidinggevende is goed in staat helder te communiceren over wat er bereikt moet worden. Wat de visie is en hij kan de dialoog aan met medewerkers over hoe zij daaraan gaan bijdragen. Je zult zien dat medewerkers dan vaak veel meer taakvolwassen zijn dan je denkt.

Stel je vraag via ons contactformulier

Neem contact met ons op!
Voor al je vragen kun je bellen met

+31 492386063